ACTUEEL

KNMG pleit voor behoud numerus fixus

Het versoepelen of vrijlaten van de toelating tot medische opleidingen is “buitengewoon onverstandig”. Dat zegt KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman op de site van Zorgvisie. Volgens Nieuwenhuijzen Kruseman maakt versoepelde toelating de zorg duurder en dreigt kwaliteitsverlies.

Inperking van salarissen

Nieuwenhuijzen Kruseman reageert met zijn opmerkingen op het voornemen van minister Klink om de numerus fixus af te schaffen. Klink wil met de afschaffing de salarissen van medisch specialisten inperken. Hij gaat er van uit dat de salarissen zo hoog zijn vanwege een te krap aanbod van specialisten. De KNMG-voorzitter bestrijdt dat. “Het is maar de vraag of wij te weinig geneeskunde studenten hebben. In heel Europa leidt Nederland, samen met Denemarken, de meeste artsen op. Wel is het zo dat in ons land minder artsen werkzaam zijn dan in landen om ons heen,” aldus Nieuwenhuijzen Kruseman op Zorgvisie.nl. De zorg zou duurder worden, doordat door het opleiden van artsen substitutie van zorg ontmoedigd wordt.

Substitutie van zorg

De KNMG zegt voorstander te zijn van verdere substitutie. Gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse practitioners kunnen bepaalde taken van de specialisten overnemen, zodat deze laatste meer aandacht kunnen besteden aan hun kerntaken. Dit is volgens de KNMG-voorzitter weliswaar niet goedkoper, maar leidt wel tot meer tevredenheid bij patiënten en minder complicaties op de lange termijn. Hij waarschuwt verder voor afname van kwaliteit van de artsen doordat studenten minder mogelijkheden krijgen om praktijkervaring op te doen. Het aantal ziekenhuizen blijft immers gelijk, terwijl het aantal studenten groeit.

Klink wil advies van RVZ

Minster Klink heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gevraagd advies uit te brengen over de numerus fixus. Dit advies verschijnt na de zomer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top