ACTUEEL

Nieuwe dotterbehandeling spaart 200 levens

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft een nieuwe selectieve dotterbehandeling ontwikkeld die in Nederland jaarlijks 200 levens kan sparen. Wereldwijd gaat het om 15 duizend patiënten. Vanwege het evidente belang zijn de bevindingen versneld gepubliceerd New England Journal of Medicine.

In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 30 duizend niet-acute dotter interventies plaats. Een dergelijke behandeling is een kostbare ingreep en niet zonder gevaar voor de patiënt. Het Catharina heeft daarom een methode ontwikkeld aan de hand waarvan beter beoordeeld kan worden of een dotterbehandeling noodzakelijk is.  “Wat we kort gezegd doen is dat we onderscheid kunnen maken tussen vernauwingen in de kransslagader die werkelijk gevaarlijk zijn voor patiënten en die profiteren van een dotterbehandeling en het plaatsen van een stent”, aldus cardioloog Nico Pijls op Radio1. “En vernauwingen die niet zo veel kwaad kunnen, waarbij het plaatsen van een stent alleen maar onnodig risico oplevert en extra duur is.”

Onderscheid

“Als we praten over mensen van vijftig en zestig jaar hebben de meesten wel een of meer vernauwingen van de kransslagader”, stelt Pijls. “Veel van die vernauwingen zullen niet veel kwaad doen. Sommigen wel, die leiden tot plotselinge hartinfarcten. In het verleden was het niet goed mogelijk om onderscheid te maken tussen de gevaarlijke en ongevaarlijke vernauwingen. Dus van lieverlee werden al die vernauwingen maar gestent.”

Onethisch

De afgelopen tijd hebben de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven samen met collega’s uit Aalst in België en Stanford in de Verenigde Staten onderzoek gedaan onder 2000 patiënten naar de geavanceerde manier van dotteren. Uit het onderzoek is gebleken dat de nieuwe methode patiënten betere perspectieven biedt en leidt het tot lagere kosten van behandeling. De gezondheidswinst voor patiënten is zelfs zo veel beter, dat de studie halverwege al werd afgebroken. “De resultaten overtroffen de verwachting”, aldus Pijls. “Halverwege het onderzoek stond al vast dat de nieuwe methode niet alleen levensverlengend, maar ook kosten besparend werkt. Doorgaan met het onderzoek zou onethisch zijn naar de patiënten in de controle groep”.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

29 augustus 2012

Goede ontwikkeling! Complimenten aan de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis.

En behalve dat dit een goede ontwikkeling is, toont het aan dat het helemaal niet zo slim hoeft te zijn om per regio á priori een topklinisch ziekenhuis aan te wijzen. Normale ziekenhuizen kunnen ook heel goed excelleren op een bepaald gebied, zoals dit voorbeeld aantoont.

Het is dus van het grootste belang dat uitkomstfinanciering van de grond komt, in eerste instantie het meten van het klachten- c.q. pathologieverloop en de patiënttevredenheid. Om vervolgens te kijken voor welke (soort) klachten welk ziekenhuis het topklinische ziekenhuis van de regio moet worden. Zie voor meer info www.gezondezorg.org/kem.php.

Ik breng uitkomstfinanciering/kwaliteitsmeting weer onder de aandacht, omdat de Tweede Kamer de motie Smilde c.s., die dat per uiterlijk 2020 verordonneert, met overgrote meerderheid heeft aangenomen, maar men elkaar nu weer in de haren vliegt met allerlei dogmatische stellingen over marktwerking. (Terwijl men het dan vaak ook nog over verschillende dingen heeft.)

Daarbij is uitkomstfinanciering waarschijnlijk aanmerkelijk eerder te realiseren dan 2020, door de ontwikkeling van de Universele Ziektelastschaal. Zie www.gezondezorg.org/kwaliteitsmeting.php.

mAFKHhxA

18 september 2012

Das wel een goeie vraag en hangt van een boel factoren af: de seeihnld van verandering (mutaties of het mixen van verschillende lijnen), de populatie grootte van het virus in het reservoir en de gastheer, de plek waar het virus in de gastheer groeit, hoe het ziekte veroorzaakt en hoe het wordt doorgegeven.Het hele myxomatose gebeuren is uiteindelijk een soort extreem groot experiment geweest en heeft geleid tot zowel de selectie voor resistente konijnen als het uitgroeien van minder virulente stammen; die stammen waren minder snel dodelijk en hadden langer de kans om zich via muggen naar nieuwe konijnen te verspreiden, die eerste virulente lijn doofde uiteindelijk uit en verdween omdat het aantal beschikbare konijnen steeds minder werd en de virulente stam maar kort de tijd had om een nieuwe gastheer te vinden. Met Ebola zou dat ook kunnen gebeuren en er zijn ook meer en minder virulente stammen van het virus bekend. Probleem is dat besmettelijkheid hier te maken heeft met de mate waarin iemand ziek is. Ebola groeit ten koste van allerlei zachte weefsels in je lichaam, veroorzaakt interne bloedingen en verspreid zich via bloed en lichaamsvloeistoffen. Groeit het virus niet hard dan is er weinig schade in je lichaam en ben je niet heel erg besmettelijk. Groeit het virus hard dan veroorzaakt het veel schade en ben je besmettelijk. Dus eerst zou het virus zo moeten veranderen dat het in het lichaam kan groeien zonder schade aan te richten en dat lijkt onmogelijk.Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is en niet al te kort door de bocht. Andere factoren die ook zeer belangrijk zijn voor de evolutionaire mogelijkheden zijn de structurele beperkingen van een virus en hebben te maken met hoe een virus is opgebouwd, wat de plaats van infectie in het lichaam is en voor welke cellen een virus affiniteit heeft.

knTsNyOiIDvIflDYHHj

20 september 2012

PADzf4 <a href="http://kbccqzyntypd.com/">kbccqzyntypd</a>

Top