ACTUEEL

St. Antonius let scherper op naleving hygiëneregels

St. Antonius let scherper op naleving hygiëneregels

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht neemt extra maatregelen om te zorgen dat personeel de hygiëneregels beter naleeft. De naleving hiervan en de aanspreekcultuur kan beter. Dat meldt Dirk Schraven, lid raad van bestuur van het St. Antonius, in een reactie op opnamen door het programma Zembla.

Een verslaggever van Zembla heeft met een verborgen camera in drie ziekenhuizen opnames gemaakt. Zembla zendt de beelden vrijdag 21 september uit. Schraven: “Ons ziekenhuis was uiteraard onaangenaam verrast toen het van Zembla te horen kreeg dat een journalist van het programma ongevraagd in het ziekenhuis met de verborgen camera heeft gefilmd. Met name omdat patiënten en medewerkers - weliswaar onherkenbaar - in beeld komen. Dat neemt niet weg dat we van de beelden zijn geschrokken en hadden verwacht dat we - zeker gezien onze extra inspanningen op dit punt in het kader van de VRE - al verder waren. Tegelijkertijd weten we ook dat heel veel mensen het wél goed doen.”

Maatregelen

Het ziekenhuis neemt op drie punten maatregelen. Allereerst gaat het nog meer duidelijkheid verschaffen over de regels. Schraven: “In de afgelopen weken hebben we met elkaar gekeken hoe we deze regels voor iedereen duidelijker kunnen omschrijven, zonder dat deze voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Komende week ontvangen alle medewerkers van het ziekenhuis een flyer met nogmaals de belangrijkste regels.”

Als tweede wil het ziekenhuis een cultuuromslag creëren.  Schraven: “Afspraken maken of het opstellen van regels zijn niet voldoende, elkaar kunnen en willen aanspreken is minstens zo belangrijk.”

Het consequent uitvoeren van de hygiëneprotocollen blijkt volgens Schraven in de praktijk niet altijd gemakkelijk. “Acute situaties en de vele verstoringen in het werk maken de naleving minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt.” De raad van bestuur heeft daarom per direct een kerngroep Hygiëne, gewoon doen! Geformeerd. Hierin vertegenwoordigen afgevaardigden verschillende beroepsgroepen uit het ziekenhuis. Deze groep komt op korte termijn met plannen voor verdere verbetering van de hygiëne. “Maatregelen die we al eerder hebben genomen in dat kader, zullen door deze groep nog een keer onder de aandacht worden gebracht. De kerngroep zal daarnaast ook voorstellen doen voor aanvullende maatregelen, gericht op gedragsverandering en handhaving van regels”, aldus Schraven.

Aanpak vermijdbare sterfte

De Nederlandse ziekenhuizen spraken in 2007 af om de vermijdbare sterfte in vijf jaar met de helft terug te dringen. Vijf jaar later blijkt dat in slechts 1 op de 10 ziekenhuizen de protocollen precies volgt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arno Niem

21 september 2012

Ik wil de artsen en verpleegkundigen een simpele zin die ik las bij de beroemde Mayo Clinic in USA niet onthouden
"" u werkt hier veilig of u werkt hier niet ".

Mayo zit al tientallen jaren in de top 3 zkh in VS

Top