ACTUEEL

Staatssecretaris schuift zzp-maatregel deels door

Demissionair staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS wil de extramuralisering van lichte zorgzwaartepakketten gedeeltelijk uitstellen. Het betreft de zzp’s 3 in de verzorging en verpleging, ggz en gehandicaptenzorg.

Oorspronkelijk wilde Veldhuijzen van Zanten de zzp-maatregel per 1 januari 2013 laten ingaan. Op grond van de maatregel kunnen zzp’s  1 tot en met 3 voortaan alleen nog maar extramuraal, dat wil zeggen buiten een intramurale setting worden aangeboden. De staatssecretaris wil daarmee bevorderen dat cliënten langer zelfstandig blijven en minder snel in een intramurale setting belanden. Ze verwacht dat aanbieders hun aandacht verleggen en werk maken van een gevarieerd extramuraal woon- en zorgaanbod. Een en ander moet leiden tot besparingen van jaarlijks 400 miljoen euro.

Tijd

Volgens Veldhuijzen van Zanten is er een groot draagvlak voor de maatregel, maar hebben veldpartijen aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de invoering. Met het oog op een verantwoorde invoering is de staatssecretaris bereid om meer tijd uit te trekken. Om ondermeer het risico van leegstand bij zorginstellingen te ondervangen, wordt de extramuralisering van zzp 3 in de verzorging en verpleging op 1 januari 2014 van kracht.

Jeugdigen

Voor het extramuraliseren van de zzp’s 3 in de gehandicaptenzorg en de ggz wil de staatssecretaris nog een jaar extra uittrekken. Dit betekent dat deze twee zzp’s pas vanaf 1 januari 2015 worden geëxtramuraliseerd. De pakketten 1 en 2 voor licht verstandelijke gehandicapten (LVG) blijven voorlopig helemaal buiten schot. Veldhuijzen van Zanten wil de zorg voor kinderen en jongeren tot en met 22 jaar meenemen in een nieuwe wet zorg voor jeugdigen.

Omzetverlies

Ondanks het uitstel gaat de staatssecretaris er vanuit dat de bezuinigingsdoelstellingen zoals die zijn ingeboekt in de begroting voor 2013 gewoon gehaald worden. Uit een berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat circa een derde van de zorgaanbieders als gevolg van de maatregel op termijn vijf procent of meer omzet moet inleveren.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top