ACTUEEL

Economen kritisch over plan zorgpremie

Economen kritisch over plan zorgpremie

Economen zijn kritisch over het plan van VVD en PvdA om de zorgtoeslag af te schaffen en een volledig inkomensafhankelijke premie in te voeren.

Minder transparant

Marcel Canoy, hoogleraar Zorgeconomie en hoofdeconoom bij adviesbureau Ecorys, vreest dat de zorg minder transparant wordt. Volgens Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de universiteit van Maastricht, is het plan een "kansloze missie''. Volgens Canoy laat het huidige systeem duidelijk zien wat de zorg kost. "Als de toeslag verdwijnt, maakt dat de zorg minder transparant. Er is dan immers niet meer één prijs, maar een hele waaier van verschillende prijzen voor verschillende mensen.''

Nationaliseren

Groot vreest dat verzekeraars minder kunnen concurreren als de premie volledig afhankelijk wordt van het inkomen. Iedereen met hetzelfde inkomen betaalt dan dezelfde premie, ongeacht de zorgverzekeraar. "De verzekeraars kunnen misschien concurreren op de kwaliteit van de zorg, maar ik vraag me af of dat voldoende is", aldus Groot. Volgens hem komt het plan neer op het nationaliseren van de zorg. De verzekeraars zullen zich verzetten, en kunnen weleens steun krijgen van de Europese Commissie, schat hij in.

Rust

Canoy is kritisch over de timing. "Ik denk dat je pas aan een systeem moet sleutelen als duidelijk is dat iets niet werkt. Sinds de hervormingen in 2007 duurde het een tijd voordat er rust kwam in de zorg. Nu het systeem een jaar redelijk functioneert, zou het slecht zijn om er op dit moment grote veranderingen in aan te brengen.''

Voorbarig

Zorgverzekeraars Nederland wil nog niet ingaan op de plannen. "We moeten eerst zien hoe dit uitpakt en wat ertegenover staat. Vooralsnog zijn de plannen voor ons niet officieel'', zei een woordvoerster. De zorgverzekeraars vinden het ook voorbarig'om nu al conclusies te trekken' over een gang naar Brussel. (bron: ANP)

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 oktober 2012

Zorgverzekeraars kunnen niet concurreren op kwaliteit van de zorg, kwaliteit van zorg wordt geboden door de zorgverleners en daarin hebben ZV niets in te brengen

Frank Conijn

26 oktober 2012

Het opheffen van de zorgtoeslag in ruil voor het inkomensafhankelijk maken van de zorg is m.i. slechts een administratieve maatregel. Een vereenvoudiging van de geldstromen, bepaald geen 'grote verandering' zoals Canoy stelt.

Het zou pas een grote verandering zijn als tegelijkertijd dan wel als gevolg daarvan de zorgverzekeraars genationaliseerd worden, opgaan in één, publieke zorgverzekeraar.

Dat zou een zeer goed idee zijn, om meerdere redenen (zie www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.php), maar daar is in ieder geval op dit moment geen sprake van.

Frank Conijn

26 oktober 2012

"Het opheffen van de zorgtoeslag in ruil voor het inkomensafhankelijk maken van de zorg" moet zijn: Het afschaffen van de zorgtoeslag in ruil voor het inkomensafhankelijk maken van de gehele zorgpremie.

ANH Jansen

27 oktober 2012

Hoe rechtvaardig is deze maatregel?

Hoogte en aanvragen zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Zorgtoeslag kan worden aangevraagd via Mijn toeslagen, een persoonlijke webpagina.
Hoogte zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Alleenstaanden kunnen in 2012 een zorgtoeslag krijgen van maximaal € 828 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens is dit bedrag maximaal € 1.742 per jaar.
Maximuminkomen voor zorgtoeslag

In 2012 gelden de volgende inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Alleenstaanden kunnen zorgtoeslag krijgen als hun inkomen maximaal € 35.059 bedraagt. Voor partners is het maximumbedrag € 51.691 (gezamenlijk inkomen).
Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen gaat via externe link: Mijn toeslagen, een persoonlijke webpagina. Hiermee kunnen mensen op 1 plek verschillende toeslagen aanvragen en wijzigen. Bijvoorbeeld de huurtoeslag, maar ook de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Ook kunnen de toeslaggegevens worden ingezien. Om in te loggen op Mijn toeslagen is een DigiD-inlogcode nodig.

---Volgens de berichten gaat de inkomensafhankelijke premie gelden voor de helft van de huidige nominale premie. Iedereen betaalt zodoende rond de 600 euro nominale premie per jaar, ongeacht inkomen.

Hoeveel betalen de laagste inkomens nu per jaar aan nominale premie?

En het verplicht eigen risico van 350 euro per jaar blijft gewoon bestaan. Idem de eigen bijdragen.

Denk dat de inkomenssolidariteit in dit land nog verder onder druk komt te staan met deze 'vondst' van PvdA en VVD.

Van de pilaren van het systeemmodel 2006 blijft zo helemaal niets meer overeind. Concurrentie tussen de verzekeraars met als doel lagere prijzen en betere kwaliteit is niet van de grond gekomen. Kostenbeheersing is totaal mislukt. kwaliteitsverbetering is niet aantoonbaar wegens totaal gebrek aan transparantie. De achterover leunende zorgverzekeraars hebben er een potje van gemaakt. Geheel conform de onderliggende speltheorie. De ontwerpers van het systeemmodel hebben wat over het hoofd gezien.

Terugval optie van Hans Hoogervorst komt zoals eerder gezegd in beeld; tot 2016 kan deze kostenloos worden ingeroepen. Tot 2016 geldt immers het criterium van Staatssteun aan de 10 miljard euro opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 die de private verzekeraars mochten aanhouden als reserve voor slechte tijden en om te voldoen aan bancaire criteria.

Een nationaal ziekenfonds heeft geen reserves nodig.

Gang van de zorgverzekeraars naar EU Hof van Justitie is zinloos. Ze hebben niets te eisen. Voer per 2015 een op Scandinavische leest geschoeid werkelijk sociaal stelsel in met daarnaast een vrijwillig privaat stelsel met alle lusten en lasten van dien voor degenen die dat extra willen hebben en kunnen betalen.

Concurrentie op kwaliteit middels benchmarking, nationaal en met internationale criteria, bv Mayo Clinic.
Je moet jezelf wel scherp houden.

En in een niet concurrerende omgeving is invoering van een nationaal, werkelijk patient toegankelijk en inzichtelijk, dossier zonder meer mogelijk. Neem het ICT platform van enig werkend EPD ter wereld over; dat van Kaiser Permanente.

KISS. Keep It Simple Stupid.

Dat gewoon aanhouden en alles komt goed.

de Groot

27 oktober 2012

Waarom weer veranderen. Ik was jarenlang adjunct-directeur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, BVG. Iedere verandering ging stroperig en leverde zelden wat op, behalve administratieve rompslomp. Ik zie geen incentive voor de gebruiker om zijn gezondheid op peil te houden en voor de verlener om de beste zorg te leveren voor een nette prijs. Nu verkapte belasting voor mensen, die door hard werken een net loon hebben. Zelf heb ik 30 jaar geen huisarts gehad. Nergens teruggezien in premie, alleen blij, dat ik zelf zo gezond ben en op 64 jarige leeftijd 4o-uur werkweek draai, zonder ziekteverzuim.

ANH Jansen

27 oktober 2012

Op sociale media maken de bestuurders van zorgverzekeraars zich druk over deze plannen; gaan we over op ziekenfondssysteem vragen zij zich af?

Merkwaardig. De voormalige ziekenfondsen uit de tijd voor 2006 zijn heel soepel doorgegaan als private zorgverzekeraar na 2006. Enige verandering is de beloning van deze bestuurders; per 2006 vielen zij niet langer onder de Balkende Norm, maar onder de bancaire CAO.

Zou dat de reden zijn van de bezorgdheid onder deze bestuurders? Dat zij weer worden beloond volgens de ambtenaren salarisschalen?

Hoe zit het dan met de intrinsieke motivatie dat verzekeraars het beste met de medemens voorhebben?

Dat was de essentie van de bijdrage van Pieter Hasekamp in Zorg verzekerd? Of is het toch de economische prikkel om de kosten van de zorg te beheersen ten voordele van de zorgverzekeraars zelf?

Tot 2016 is de terugval optie van Hans Hoogervorst zonder kosten te realiseren. Vallen de opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 terug in de schatkist. Met de rente inkomsten sindsdien worden dat er 12. Wie laat dat nou liggen in deze barre tijden?

Inkomensafhankelijke nominale premies geven zorgverzekeraars inzage in de financiele achtergrond en inkomensgegevens van verzekerden. Zorgverzekeraars maken ook onderdeel uit van financiele instellingen die ook andere financiele producten aan de man/vrouw willen brengen. Chinese muren zijn nimmer bestand tegen barbaren. Een ziekenfonds doet alleen wat een ziekenfonds moet doen. KISS principe gaat altijd op.

Als de PvdA en de VVD nu maar niet die 12 miljard gaat steken in de werkgelegenheid tbv de JSF.

Frank Conijn

28 oktober 2012

@ de Groot:
Beloning voor een gezonde levensstijl en de vraag van één, publieke zorgverzekeraar of diverse (semi)private zorgverzekeraars zijn twee geheel verschillende en van elkaar losstaande zaken. Voor het eerste, zie www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

@ ANH Jansen:
Dat van de terugvaloptie klinkt niet onaannemelijk, maar de eerste vijf pagina's met Google-zoekresultaten van 'terugvaloptie Hoogervorst' laten alleen maar discussiebijdragen van uw hand. Heeft u ook internet- of ander materiaal dat het bestaan van die optie en de genoemde bedragen onderbouwt?

Frank Conijn

28 oktober 2012

Vergeten woorden: 'zien' en 'onafhankelijk'. (Vertrouw niet teveel op je spellingchecker...).

ANH Jansen

28 oktober 2012

@conijn. De verslagen uit Tweede en Eerste Kamer laten duidelijk zien dat Hans Hoogervorst de terugvaloptie heeft genoemd om aarzelende kamerleden over de noodlottige streep te trekken. Sterk staaltje onderhandelingstactiek en getuigend van de grote al dan niet gespeelde onschuld van dezelfde kamerleden; een goed geloof in de blauwe ogen van de Regeringsvertegenwoordiging is niet altijd verstandig.

Of de terugvaloptie kan worden benut is een tweede. In theorie wel en ook niet zo moeilijk; de huidige private verzekeraars zijn in essentie de aloude ziekenfondsen, inclusief het gebruik van de databanken en het gebruik van de opgepotte ziekenfondsgelden. Dat oppotten van ziekenfondsgelden was een van de redenen van het uiteenvallen van het ziekenfondssysteem. (zie Companje)

Je moet het alleen maar als Openbaar Bestuur willen; de verantwoordelijkheid dragen voor het openbaar bestuur en welzijn van de burgers.

De voormalige vice voorzitter van de Raad van State heeft er vele malen op gewezen. De huidige zal dat niet doen. En dat is het verschil en daarom zal de terugval optie niet worden benut en dat gaan we met ons allen bezuren. Na 2016 kunnen de private ondernemingen vrijelijk beschikken over 10 miljard euro belastinggeld!

Dat er nu Burgemeesters worden ontslagen over foutieve declaraties van 100 euro is daarbij zeer klein bier in vergelijking. Laat mooi zien de prioriteitsstelling van onze volksvertegenwoordigers.

Overigens laat ook E Schippers geregeld blijk geven dat de terugvaloptie bestaat. Zij dreigt ermee als de boel weer eens vast zit; 'dan gaan we het toch allemaal weer zelf doen?". En vervolgens komt er weer een dwaas plan om de tijd tot 2016 te rekken.

Als PvdA en VVD inderdaad zo pragmatisch zijn als zij zelf beweren zullen zij in de zorg nu moeten 'doorpakken". Maak de hele premie maar inkomensafhankelijk, voer remgelden in (al hebben die geen remmende werking) met een maximum en hevel de 12 miljard opgespaarde belastinggelden (dat zijn ziekenfondspremies en zorgpremies) over naar de Schatkist waar ze thuishoren en besteed die verstandig en rationeel.

Investeer in innovatie. Laat dat in principe door de 'markt' gebeuren. Ga als overheid niet bepalen wat innovatie is. Het trekken van kabels door vliegtuigen is geen innovatieve sector te noemen. Idem plakken van neuswielen onder vliegtuigen. Dat zijn toch de werkzaamheden die wij gaan doen als de JSF er toch komt. Bedenk ook dat als die JSF op de markt komt ze al verouderd is; ontwerp stamt uit de jaren 80! Soms moet je je verlies nemen en soms is dat verlies een 150 miljoen euro. Peanuts in vergelijking met de Betuwelijn en HSL.

Rapport Rekenkamer en SEO maken gebruik van dossiers van Economische Zaken. Daar filteren ze wat uit; de waarheid. En zetten dat genuanceerd op papier. Wat is nu innovatie? En de Algemene Rekenkamer en SEO laten dat zien; je moet die rapporten dan wel goed lezen.

En zo ook met de kamerstukken en toelichtingen. Intenties van de Regering staan er allemaal in. Zo dekt de Regering zichzelf in voor als het mis mocht gaan. Dus moet je die dekking eruit zien te halen en tegen de Regering zelf gebruiken voordat het misgaat. En dat het zorgstelsel mis is gegaan is wel duidelijk. "Stuck in the middle" was de eigen analyse. En om dan met een klassiek convenant de zaak los te willen trekken is daarvan de bevestiging.

Benut dus die terugvaloptie en neem als Regering het heft in handen.

ANH Jansen

28 oktober 2012

De oratie van A Klink laat zien waarom een NHS/Scandinavisch systeemmodel in Nederland er niet in zit; dat betekent volgens A Klink dat de Beginselen van Behoorlijk Bestuur gaan gelden en die maken het onderhandelingsproces alleen maar complexer, moeilijker en de opbrengst problematischer.

De beleidsmedewerkers en economen die het systeemmodel Zorgstelsel 2006 hebben ontworpen gaan uit van het jungle principe; de private markt staat alles toe wat de Overheid heeft verboden.

En de zorgverzekeraars hebben voor de zekerheid AMM gekregen om deze klus te klaren; baas bovenbaas.

De weg naar het EU Hof van Justitie te Luxemburg ligt open om dit soort waanbeelden uit de wereld te helpen.
Rechten van de Mens zijn ook van toepassing voor zorgaanbieders en bedrijven/ondernemingen die zorg leveren; recht op genot van eigendom is een mensenrecht.

Oratie van A Klink geeft aan waar A Klink de mosterd is gaan halen en niet snapt hoe de mosterd wordt gemaakt en waarvoor deze wordt gebruikt. 44 pagina's leesstof, op te vragen bij de VU.

ANH Jansen

29 oktober 2012

A Klink heeft in zijn oratie zijn mond weer vol van B Obama en legt hem woorden in de mond die niet zijn gezegd: 'saving costs, saving lives.

A Klink rukt hier wat uit zijn verband.

Dit heeft B Obama werkelijk gezegd:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-address-joint-session-congress

Given these facts, we can no longer afford to put health care reform on hold.
Already, we have done more to advance the cause of health care reform in the last thirty days than we have in the last decade. When it was days old, this Congress passed a law to provide and protect health insurance for eleven million American children whose parents work full-time.

Our recovery plan will invest in electronic health records and new technology that will reduce errors, bring down costs, ensure privacy, and save lives.

It will launch a new effort to conquer a disease that has touched the life of nearly every American by seeking a cure for cancer in our time. And it makes the largest investment ever in preventive care, because that is one of the best ways to keep our people healthy and our costs under control.

--Eerst investeren om betere zorg te krijgen, met als bijvangst levens sparen door misstanden in de zorg uit te bannen of te voorkomen.

Staat haaks op wat A Klink oreert; verlaging kosten om zo levens te sparen. Verzekeraars moeten volgens hem zorgaanbieders contracteren die voor minder geld, meer willen doen en tegen een hogere kwaliteit. Dat doet het volume effect teniet.

KISS.

A Klink probeert het KISS principe toe te passen, maar dan moet je wel weten waar je over praat.

KISS.

Beginselen van behoorlijk bestuur gelden niet voor het systeemmodel Zorgstelsel 2006 op basis van gereguleerde marktwerking. Aanmerkelijke MarktMacht voor zorgverzekeraars maakt onderhandelen dan nog eenvoudiger. De NZa is het ermee eens; zorgverzekeraars mogen eisen wat ze willen en doen en laten wat ze willen. KISS. Ook Theo Langejan weet niet waarover hij het heeft.

Tijd voor Luxemburg.

(En als A Klink het toch over kosten heeft; is het doelmatig om twee Academische Ziekenhuizen te hebben in een stad met 800.000 inwoners?

Geen de vermijdbare sterfte in het VUmc zou sluiting van dat ziekenhuis bewijs zijn van A Klink's woorden: saving costs, saving lives. )

Anoniem

29 oktober 2012

Eindelijk weer een beetje PVDA wind er door

Top