ACTUEEL

Haga en Reinier de Graaf willen fuseren

HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf doen onderzoek naar de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. De beide ziekenhuizen zouden zelfstandig moeten blijven functioneren, maar er wordt gekeken naar een concentratie van de hoog complexe zorg vanwege de toenemende kwaliteitseisen.

De besturen van beide ziekenhuizen gaan er vanuit dat de voorgenomen samenwerking niet zal leiden tot gedwongen ontslagen. De fusieplannen worden nog voorgelegd aan de NMa en de adviesorganen van de ziekenhuizen.

Ziekenhuispartners XL

In mei 2012 vormden de beide ziekenhuizen, samen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis een coöperatie gevormd onder de naam ‘De Ziekenhuispartners XL’. De coöperatie heeft als doel om patiënten door nauwere onderlinge samenwerking te verzekeren van de beste zorg op de juiste plaats.

Topklinische zorg

Uitgangpunt van de samenwerking is het behoud van zowel het HagaZiekenhuis als Reinier de Graaf als twee volwaardige ziekenhuizen, die zelfstandig de patiëntenzorg bieden, inclusief de SEH, IC en geboortezorg. De verwachting van de ziekenhuizen is dat de vorming van een concern bijdraagt aan het behouden van alle topklinische zorg bij de ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top