ACTUEEL

IGZ verlengt verscherpt toezicht METOburo

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verlengt het verscherpt toezicht op METOburo (voorheen CDzorg) met drie maanden. De thuiszorgorganisatie is er nog niet voldoende in geslaagd de door de inspectie geëiste verbeteringen te realiseren.

CDzorg werd per 15 mei 2012 voor de duur van zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie.  CDzorg vertoonde structurele tekortkomingen in de zorgverlening. Tijdens een bezoek in april 2012 ontdekte de inspectie onder andere dat de directeur en verschillende medewerkers geen geschikt diploma hadden voor de zorg die ze verleenden. METOBuro nam CDzorg begin september 2012 over.

Familie

Sinds het instellen van het verscherpt toezicht heeft de inspectie de vorderingen van METOburo nauwlettend gevolgd. De IGZ stelt vast dat METOburo de klachtenregeling en de medezeggenschap nog niet op orde heeft. Een medewerker van METOburo begeleidt een cliënt die familie is en bij de medewerker inwoont. Bovendien is de medewerker ook nog bewindvoerder van deze cliënt. Dat zijn?volgens de IGZ onverenigbare dubbelrollen. Verder was de supervisie van een nog onvoldoende geschoolde medewerker niet geborgd en de waarneming niet goed geregeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top