ACTUEEL

NVZD spant kort geding aan tegen Staat om WNT

NVZD spant kort geding aan tegen Staat om WNT

De NVZD spant een kort geding aan tegen de Staat omdat ze het principieel oneens is met de Wet Normering Topinkomens (WNT). De algemene ledenraad heeft woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van de NVZD met een rechtsgang ingestemd. De NVZD heeft haar leden vrijdag middels een brief geïnformeerd over de kwestie.

De Eerste Kamer heeft de WNT op 13 november goedgekeurd. Deze nieuwe wet, waarin is vastgelegd dat bestuurders van semipublieke instellingen maximaal 130 procent van een ministersalaris mogen verdienen, wordt per 1 januari 2013 van kracht. Voor die tijd wil de NVZD een uitspraak van de rechter.

Principekwestie

Volgens NVZD-woordvoerder Ewoud Nysingh gaat het de NVZD om het principe: “Zorginstellingen zijn private rechtspersonen, geen publieke instellingen. Daarom is het niet aan de overheid om normerend op te treden.” De NVZD vindt het principieel onjuist dat zorginstellingen in regime één van de WNT worden ingedeeld. In dat regime wordt een bezoldigingsmaximum opgelegd aan publieke en daaraan nauw verwante instellingen. De NVZD pleit voor het onderbrengen van zorginstellingen in regime twee van de WNT, waarbij de sector zelf in overleg met de minister een beloningscode opstelt, die wettelijk verankerd wordt. Dit was ook het plan van minister Donner en de Tweede Kamer in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Beloningscode

“Zorgbestuurders (werknemers) hebben met hun toezichthouders (werkgevers) in 2009 een beloningscode (BBZ)  opgesteld met als resultaat een evenwichtig loongebouw dat aansluit bij de cao. De BBZ beperkt de beloning van topfunctionarissen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau en laat bovendien ruimte voor differentiatie. We stellen vast dat contracten die na de invoering van de code zijn afgesloten bijna zonder uitzondering binnen de code passen”, laat de NVZD weten.

Wanneer het kort geding plaats heeft is nog niet bekend. De NVZD wil in ieder geval vaart maken en haar bezwaren vóór 1 januari 2013 als de wet in werking treedt, juridisch laten toetsen.

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

---

Let op: Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg. Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

34 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

30 november 2012

Is de NVZD dan ook principieel tegen het algemeen verbindend verklaren van de ziekenhuis CAO waardoor OK-assistenten salarissen niet omhoog kunnen bij gebleken schaarste?

Oh nee? In dat geval ziet de NVZD geen principiele gevaren omdat het dan niet in het belang is van haar leden.

Tip voor Ewoud Nysingh: als je mensen vertegenwoordigd die zelf alle ethische principes met voeten treden, beroep je als woordvoerder niet op ethische principes.

Anoniem

30 november 2012

Grappig: de meest principeloze figuren gaan zich nu op principes beroepen. Ik denk dat ik in mijn volgende gesprek met mijn directeur ook een paar principes van stal haal. Kunnen we lachen!

Anoniem

1 december 2012

Onvoorstelbaar dat dit soort mensen die meer dan de Balkenendenorm verdienen, zichzelf nog zonder schaamte in de ogen kunnen kijken? Stelletje geldwolven!

Veenstra

1 december 2012

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 02-12-2012 14:47.

Anoniem

1 december 2012

Deze groep groot graaiers is een schande. De bakker op de hoek, dat is een bedrijf, die moet zorgen dat hij klanten krijgt niet de zorgverzekeraars die met hun armen over elkaar het geld mogen uitgeven aan zichzelf dat bedoelt is voor de zorg, want ik heb namelijk geen keuze ik ben verplicht verzekerd bij deze types.

Anoniem

1 december 2012

Aangezien de zorg in Nederland in overwegende mate vanuit publieke middelen wordt gefinancierd lijkt het mij niet meer dan logisch dan dat de inkomens gemaximaliseerd worden. Ik vind het eerlijk gezegd een gotspe als de bestuurders in de zorg daar "vanuit principe" iets op tegen hebben.

Anoniem

1 december 2012

Ongelooflijke prutsers. Mensen liggen in hun eigen plasluiers, dossiers zijn zoek en er is veel te veel randpersoneel en te weinig echte handen aan het bed. Dat je dan überhaupt meer dan modaal durft te vragen voor je 'diensten'!

Anoniem

1 december 2012

opgeblazen graaiers

Erik

1 december 2012

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 02-12-2012 14:45.

Vis

2 december 2012

De arrogantie waarmee ze hun straatje schoonmaken. Ze hebben zelf de norm gesteld, gemakkelijk om dan te zeggen dat ze met hun salarissen daarbinnen blijven.
6 tot 8 x meer verdienen dan de verpleegkundigen op de werkvloer is meer dan rijkelijk beloond.
Schaam je. Helaas komt dit woord meestal niet inb hun vocabulaire voor.

Anoniem

2 december 2012

Als de bestuurders zo doorgaan dan wordt de maatschappelijke onvrede zo groot dat fysiek geweld niet meer valt uit te sluiten. Willen de zorgbestuurders gepantserde leaseauto's en speciaal beveilgde huizen, terwijl ze tijdens hun dagelijkse bezigheden door iedereen in de nek worden aangekeken?

Verstop je niet achter 'principes' waar je zelf niet naar handelt, en accepteer de maatregel.

Oxyoo

2 december 2012

Bovenstaande reactie verklaren waardoor dit soort wetgeving ontstaat. Jaloezie een drijvende factor, en de redelijkheid bij -blijkbaar een groot deel van de bevolking - is ver te zoeken. Bovendien is de agressie in de reacties stuitend. Juist door dit soort reacties creëren we een zeer bedenkelijk klimaat. We hebben bestuurders hard nodig. Het besturen van een zorginstelling is niet gemakkelijk en bovendien risicovol. We pakken de laatste jaren bestuurders die - volgens het publiek- wat fout doen genadeloos aan. Met pek en veren het land uit is de laatste tijd het adagium, en allemaal op basis van enkele berichten in de media. We zoeken voor onze instellingen goede bestuurders en zo'n zoektocht is nooit makkelijk. Met de nieuwe wet én met dit soort schaamteloze en agressieve reacties wordt dat alleen maar lastiger. Welke idioot wil straks nog in deze frontlinie staan? Want ook straks met een genormeerd inkomen krijg je dezelfde reacties. Blijkbaar overigens nog van 'zorgverleners' ook. Voor zulke mensen als hierboven moeten we ons als maatschappij diep schamen.

Anoniem

2 december 2012

@Oxyoo | 02/12/201:
Mooi verhaal maar ik zie nog steeds niet in waarom vanuit publiek geld betaalde bestuurders meer dan 130% van een ministerssalaris zouden moeten verdienen. Word dan directeur van een privékliniek, dan kun je vragen wat je wil. Als je vanuit collectieve middelen wordt gefinancierd dan past enige bescheidenheid.


Anoniem

2 december 2012

NVZD-reactie toont op ideaaltypische wijze nut en noodzaak aan van WNT en kennisontwikkeling m.b.t. publiek ondernemerschap en good governance in de zorgsector.

Anoniem

2 december 2012

ik ga inmiddels al 25 jaar mee als medisch specialist.
In die 25 jaar ben ik nog nooit op een fatsoenlijke manier gefaciliteerd door welke ziekenhuisdirecteur dan ook.
Ze zitten er primair voor eigen roem, glorie en portemonnee.
De zorg is verziekt door deze lui en de rol van de zorgverzekeraars.
Het wordt tijd dat verzorgenden en patienten de handen ineen slaan en de zaak ombuigen

nylund

2 december 2012

@Oxyoo.
"Jaloezie een drijvende factor" ; Wellicht morele verontwaardiging van mensen die wel enig vorm van fatsoen bezitten?
"We hebben bestuurders hard nodig. Het besturen van een zorginstelling is niet gemakkelijk en bovendien risicovol": Ja, en ? dat geldt voor heel veel functies, die stukken minder betaald worden, maar wel uitgevoerd worden door mensen die wel enig vorm van fatsoen hebben.
"We zoeken voor onze instellingen goede bestuurders en zo'n zoektocht is nooit makkelijk". Ja en ? U wilt suggereren dat competentie gepaard gaat aan een hoog aangeboden salaris? De stroom aan voorbeelden van incompetente bestuurders en toezichthouders van de afgelopen jaren laat zien dat dat onzin is.
Uit uw opmerkingen kan ik niet anders concluderen dat u of deel uitmaakt van deze bestuurders kliek of er een vertegenwoordiger van bent want u bezit dezelfde verwerpelijke leugenachtige moreel en daarom stel ik ook in navolging van u dat;
Voor zulke mensen als Oxyoo we ons als maatschappij diep moeten schamen.
Prettige dag verder.

Anoniem

2 december 2012


Je kunt de krant niet opslaan en journaal kijken enz. en je leest over falende bestuurders in zorg onderwijs enz. die er een puinhoop van maken met diep triest gevolgen voor patienten clienten leerlingen en hun leraren verpleegkundigen en verzorgenden groepsbegeleiders enz. Gelukkig wordt het nu duidelijk hoe er door groot verdienende bestuurders niet goed bestuurd wordt. Als ze hun werk goed hadden gedaan en goed op andermans centen gepast hadden dan was er nu heel wat minder leed en zorgen voor mensen en hun familie mantelzorgers geweest. Er is een heel grote groep randfiguren die veel geld verdienen aan zieken en gehandicapten die je nooit op de werkvloer ziet en ver weg op een kantoor zitten en dit ten koste van mensen die het echte werk op de werkvloer moeten doen en steeds minder uren en loon krijgen. Kijk naar thuiszorg hulpen. en reken maar dat dit meer beroepsgroepen gaat treffen. Willen bestuurders het tij keren dan moeten ze gaan actie voeren met alle bestuurders naar het malie veld. Loon inleveren om solidair te zijn met hun werknemers. Lease auto weigeren. Financieel lopen ze geen risico zoals ondernemers dit wel zelf moeten ophoesten. Dan krijgen ze misschien weer wat respect en waardering.

Anoniem

2 december 2012

"ik ga inmiddels al 25 jaar mee als medisch specialist."

Wauw, Ik kan het bijna niet geloven dat een Medisch Specialist hier aan het klagen is over het salaris van bestuurders in de zorg. Volgens mij profiteren specialisten nog veel meer van het belastinggeld, door in allerlei Maatschap-constructies zo veel mogelijk geld te verdienen over de rug van patiënten. De salarissen van bestuurders zijn tenminste nog openbaar, wat mijn medisch specialist verdient, kan ik nergens terugvinden.

Ik kan begrijpen dat het salaris van deze bestuurders in enige vorm gecontroleerd of beheerst zou moeten worden. En in de basis gebeurt dit al doordat alle nieuwe bestuurders zich moeten conformeren aan de Balkenende-norm. Maar om reeds bestaande contracten open te breken om salarissen aan te passen gaat mij gewoon te ver. Wat is het volgende waar de overheid zich mee gaat bemoeien?

Daarnaast schijnen een hoop mensen voor het gemak maar even te vergeten dat een groot gedeelte van de inkomsten van deze instellingen helemaal niet uit overheidsgelden komt. Het gaat hier namelijk over semipublieke instellingen, deze mensen zijn helemaal niet in dienst van de Overheid.

Maar goed, niet dat de meeste mensen dit überhaupt willen begrijpen, laten we maar gewoon blijven roepen dat het graaiers zijn, dan komt het vast wel goed met de zorg in Nederland.

Anoniem

2 december 2012

Best Oxyoo,

Bestuurders van (semi)publieke en toezichthouders functioneren onvoldoende. Te veel berichten in de media over falende bestuurders, voorafgesproken handdrukken, frauduleuze praktijken, mismanagement, etc.etc. Grote instanties die hierdoor op de rand van faillisement staan of echt omvallen. Inmense schuldenlasten die hierdoor ontstaan die gedekt moeten worden met overheidsgeld.

Nu als meest recente voorbeeld; AMARANTIS!!!! Kortom het hele bestuurlijke en toezichtssysteem is doordrenkt van fraude. Het wordt tijd dat personen (bijv. E. Staal, Vestia) die zich met dit soort praktijken zelfverrijken opgesloten worden en helemaal kaal geplukt worden met de pluk ze wet.

Anoniem

2 december 2012

Natuurlijk moet criminaliteit in welke vorm dan ook worden aangepakt. De verantwoordelijke moeten hier uiteraard worden vervolgt en bestraft.

Maar dat heeft niets met dit artikel te maken.

Jij bent vast enorm tegen racisme, maar van een beetje generaliseren ben je in ieder geval zeker niet vies...

van Gorp

2 december 2012

U verwacht wel wat kritiek, die U al bij voorbaat, niet tolereert.

Anoniem

2 december 2012

Wat een beschamend generaliserende reacties. Alle bestuurders zijn graaiers, geldwolven en bovendien slecht ik hun vak? Zelfs een reactie van een specialist die zijn 25 jarig jubileum heeft gevierd. Dat is 25 jaar lang een salaris dat riant boven deze norm is en daarnaast mooie kunstmatige fiscale voordelen. Laten we niet vergeten dat de meeste grootverdieners in de zorg de specialisten zijn en dat die uit dezelfde pot komen als het salaris van de bestuurder. Dus net zo publiek of privaat.
Zijn de argumenten van de NVZD steekhoudend? De zorg lijkt mij aardig "publiek". Hoewel de marktwerking, onderhandelingen met verzekeraars en kwaliteitseisen steeds meer "publieke" vaardigheden vragen. Normering van salarissen past in de huidige tijd en hoeft niet slecht te zijn. Hoewel ik het persoonlijk dubieus vindt dat alleen de salarissen van bestuurders en topmanagers worden gereguleerd. Moeten we dan niet meteen alle salarissen aftoppen?
En dan maar hopen dat het in de toekomst gaat lukken om kwalitatieve bestuurders aan de zorg te binden.

Sanders

3 december 2012

De schaamteloosheid ten top. Fijne dag.

Anoniem

3 december 2012

Zeer genant dat de NVZD een kort geding aanspant in tijden waarin ze hun energie moeten steken in het verbeteren en meer doelmatig maken van de patientenzorg. In tijden waarin bezuinigd moet worden. Bezuinigen; dit geldt ook voor bestuuders!

Dinand Broekhuis

3 december 2012

Juridisch kan het waarschijnlijk wel : je gelijk via een proces opeisen, ook al is het tegen de Staat.
Maar moreel ...
Als je geschoren wordt, kun je maar beter stil zitten.
Je kunt, zie de vele reacties op Skipr tot nu toe, toch wel op je klompen aanvoelen dat je jezelf in de hoek van de Grote Graaiers plaatst? Zo nee, dan deug je niet voor de stoel waar je op zit. Voor Jan Publiek, waar ik mezelf ook toe reken, maakt het niet uit in welke sector men precies werkt.

Anoniem

3 december 2012

Lang leven de privatisering.

Anoniem

3 december 2012

Wat betreft al die falende bestuurders:
ik geloof dat veel mensen zich niet realiseren dat de zorgwereld soms erg lijkt op de voetbalwereld: als een elftal niet functioneert, is het de trainer die eruit vliegt en niet de voetballers.
In de zorgwereld gaat het ook vaak zo. In veel gevallen is geen sprake van bestuurders die falen, maar van bestuurders die een machtstrijd met de specialisten hebben verloren. En dan zijn het niet de specialisten die eruit vliegen.....

Anoniem

3 december 2012

De NVZD had beter kunnen wachten met dit besluit/persbericht tot na de kerst. Tussen kerst en nieuwjaar zou dit bericht veel minder reacties hebben opgeroepen en het imago van de bestuurders (toch de leden van de NVZD) zou minder schade hebben opgelopen. Ik schaam mij nu om bestuurder in de zorg te zijn, notabene vanwege een bericht van mijn belangenbehartiger.

Anoniem

3 december 2012

Reactie op #28. Ewoud Nysingh zou dergelijk communicatiebeleid normaal op subtiele maar heldere wijze neersabelen. De NVZD heeft zijn reputatie met dit besluit en deze timing grote schade aangebracht.

Anoniem

3 december 2012

"De BBZ beperkt de beloning van topfunctionarissen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau en laat bovendien ruimte voor differentiatie." Wie heeft hierbij bepaald wat maatschappelijk aanvaardbaar is?

Anoniem

3 december 2012

Het communicatiebeleid van de NVZD concurreert met dat van het Maasstad ziekenhuis ten tijde van de klebsiella uitbraak om de prijs van de slechtste van de gehele gezondheidszorg. Ewoud kan zich beter distantiëren van deze vereniging als hij als communicatieadviseur nog serieus wil worden genomen.

Anoniem

3 december 2012

Als (communicatie)adviseur vond ik de zet van het NVZD om in de discussie over de bestuurdersinkomens een vergelijking te trekken met de mensenrechten een van de grootste communicatiefouten die uit de zorg.

Mijn advies naar de klant is het onverdedigbare niet te verdedigen. De poging van collega Nysingh om dat toch te proberen noemen wij in de advieswereld, met enig gevoel voor understatement, 'moedig'.

Anoniem

3 december 2012

beste nr 18 en 22, ik werk al 25 jaar gewoon in loondienst volgens een AMS contract, nu voor 56 euro per uur, 45 uur in de week, met elke week 1 24 uurs dienst waarin ik circa 17 uur werk. En na mijn dienst ben ik er de volgende dag weer.
Noemt u dat graaien???
Overigens met veel plezier en zonder 1 tuchtklacht, hoop dit nog 25 jaar te doen.......

Anoniem

7 december 2012

Niet te geloven dat de NVBZ dit met droge ogen doet! Zij roepen zo het zeer negatieve beeld van graaiers over zich af. Wel of niet terecht, dom is het.

Top