ACTUEEL

Toezichthouders matigen bezoldiging

Toezichthouders matigen bezoldiging

Toezichthouders in de zorg hebben hun eigen bezoldiging gematigd. Waar in 2010 nog een kwart van de interne toezichthouders meer verdiende dan de eigen bezoldigingsnorm toestaat, in 2011 is dit percentage gedaald tot 15 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Skipr naar de bezoldiging van ruim 650 toezichthouders.

Daarbij is het totale bedrag voor de bezoldiging van toezichthouders van de honderd grootste instellingen afgenomen van 6 miljoen euro naar 5,3 miljoen euro. Op grond van de bezoldigingsrichtlijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) mogen leden van raden van toezicht maximaal 10 mille per jaar verdienen en voorzitters 15 mille. Uit de jaarverslagen over 2011 van de honderd grootste instellingen blijkt dat 100 van de ruim 650 onderzochte toezichthouders boven deze grens zitten.

Aandacht

Skipr kreeg vorig jaar uitvoerig aandacht in de landelijke media voor het onderzoek naar de bezoldiging van toezichthouders. Ondermeer het NOS Journaal, Radio 1 en BNR Nieuwsradio berichtten over het feit dat één op de vier toezichthouders meer verdienden dan op grond van de beloningscode is toegestaan. De media-aandacht lijkt er toe te hebben geleid dat veel toezichthouders de eigen bezoldiging nog eens tegen het licht hebben gehouden. De toezichthouders van instellingen die in 2010 het bezoldigingslijstje aanvoerden, waaronder het VUmc, het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, zijn in 2011 in grote meerderheid binnen de grenzen van de bezoldigingscode gebleven.

Uitschieters

Dit neemt niet weg dat er ook in 2011 enkele opvallende uitschieters waren in de bezoldiging van toezichthouders. De raad van toezicht van gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn verhoogde vanwege de fusie met De Hoenderloo Groep de bezoldiging over hele linie flink. Voorzitter Minze Beuving kreeg in 2011 17.600, een verhoging van 5000 euro. Leden van de raad van toezicht kregen ieder 12 duizend euro, waar dit tussen de vijf en achtduizend euro was. Ook bij andere organisaties waar gefuseerd werd steeg de bezoldiging fors.

Additionele tijdsbesteding

De best betaalde individuele toezichthouder in 2011 was Jan van Walsem, voorzitter van de raad van toezicht van het Waterland ziekenhuis in Purmerend. Van Walsem verdiende blijkens het jaarverslag 26.797 euro. In een toelichting stelt het ziekenhuis dat er sprake is van een “tijdelijke hogere bezoldiging vanwege een incidentele additionele tijdsbesteding als gevolg van een bestuurscrisis”. Het ziekenhuis doelt hier op het vertrek van bestuursvoorzitter Jack Jansen, die volgens de raad van toezicht onvoldoende op de toekomst gericht zou zijn geweest.

Crisis

Jansen werd in juni 2011 op ad interim-basis opgevolgd door Derk Vermeer, toen nog geassocieerd partner van interim- en adviesbureau Boer & Croon en sinds dit najaar voorzitter van de raad van toezicht van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De bestuurscrisis kostte het Waterland ziekenhuis ruim 5 ton. Jansen kreeg naast een regulier salaris van 210 duizend euro een vertreksom van bijna 2 ton mee. Interimmer Vermeer stond voor 320 duizend euro op de loonlijst. De extra inspanningen van Van Walsem kwamen neer op ruim 15 duizend euro.

Tijdelijke functieverzwaring

Emile Lohman verdiende als voorzitter van de raad van toezicht van zorgaanbieder Cordaan in Amsterdam vorig jaar 23.800 euro. Ook enkele andere toezichthouder van Cordaan komen op grond van toeslagen op de regulier bezoldiging boven de NVTZ-norm uit. Cordaan wijst in dit verband op een tijdelijke functieverzwaring als gevolg van  “extra werkzaamheden in verband met IGZ-bezoeken, de integratie van Cordaan Thuiszorg binnen Cordaan, de vernieuwing en versterking van de raad van toezicht en de publicitaire aandacht voor Cordaan in 2011.”

Complexiteit

Skipr heeft dit jaar ook tentatief onderzoek gedaan naar de bezoldiging van toezichthouders bij instellingen met een omzet tot circa 100 miljoen euro. Hoewel de NVTZ-norm toeslagen en uitzonderingen toelaat, is de richtlijn voor bezoldiging gekoppeld aan de omvang en complexiteit van de organisatie. De maximale bezoldiging is in principe bedoeld voor complexe organisaties met een jaaromzet van meer dan 300 miljoen euro, zoals academische medische centra en bovenregionaal opererende organisaties.

Neiging

Bij toezichthouders van kleinere organisaties bestaat niettemin de neiging om dezelfde bezoldigingsmaxima te hanteren. Voorbeelden zijn ondermeer Zorggroep Sint Maarten in Denekamp met een jaaromzet van 88 miljoen euro. De voorzitter van de raad van toezicht kreeg hier in 2011 een bezoldiging van 16.000 euro, de overige toezichthouders zaten tussen de 8000 en 12.000 euro. De voorzitter van de raad van toezicht van Zuidwester in Middelharnis (jaaromzet 77 miljoen) verdiende vorig jaar 16.250 euro. Twee leden van de raad van toezicht revalidatiecentrum Heliomare in Beverwijk kregen 15.000 euro, de overige toezichthouders ontvingen 10.400 euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top