ACTUEEL

Toezichthouders overschrijden bezoldigingsnorm

Toezichthouders overschrijden bezoldigingsnorm

Een kwart van de interne toezichthouders bij grote instellingen in de zorg verdient meer dan de eigen bezoldigingsnorm toestaat. Daarbij is het totale bedrag voor de bezoldiging van toezichthouders van de honderd grootste instellingen in twee jaar tijd verdubbeld van een kleine 3 miljoen euro naar 6 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van Skipr.

Op grond van de bezoldigingsrichtlijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) mogen leden van raden van toezicht, te vergelijken met commissarissen in het bedrijfsleven,  maximaal 10 mille per jaar verdienen en voorzitters 15 mille. Uit de jaarverslagen over 2010 van de honderd grootste instellingen blijkt dat 151 van de bijna 600 onderzochte toezichthouders boven de 10 mille grens zitten. Van de honderd voorzitters zitten er 27 boven de 15 mille grens.

Voorwaarden

De NVTZ verbindt duidelijke voorwaarden aan de maximale bezoldigingsnorm. Zo is deze bedoeld voor complexe organisaties met een jaaromzet van meer dan 300 miljoen euro. Slechts een kwart van de honderd grootste instellingen haalt een dergelijke jaaromzet. Voor toezichthouders bij instellingen met een lagere jaaromzet hanteert de NVTZ een bandbreedte van tussen de 5000 en 10.000 euro voor leden van raden van toezicht en 10.000 tot 15.000 euro voor voorzitters.

Bovenkant

Uit het onderzoek van Skipr blijkt echter dat veel van deze toezichthouders de bovenkant van de bezoldigingsnorm opzoeken of overschrijden. Wordt de NVTZ-norm als een gemiddelde van 7500 euro bekeken, dan blijkt 60 procent van de leden van raden van toezicht bij instellingen met een jaaromzet van 130 tot 300 miljoen euro hier boven te zitten. Voor voorzitters uit dezelfde categorie is dat 50 procent. 

Meer over het onderzoek in Skipr magazine 1, januari 2012

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacques J.K. Gerards

7 december 2011

Commentaar
1. Als een onderzoeker een uitspraak wil doen over het percentage toezichthouders dat boven een geadviseerde beloningsnorm een beloning ontvangt dient het totaal van beloonde toezichthouders afgezet te worden tegen de groep de boven de norm beloond is. Raden van toezicht tellen gemiddeld iets meer dan zes leden. Er zijn meer dan 1000 zorginstellingen actief, het totaal aantal personen die als toezichthouders functioneren is dus zeker meer dan 6000. De 151 personen, die boven de norm beloond worden, zijn dus 2,5%. Meegenomen dat er nog enkele zijn die in de wat lagere beloningen ook boven de norm zitten kom ik op 3% uit. Dat is een heel andere uitkomst dan een kwart.
2. Het werken met een gemiddelde bij een beloningssysteem dat verschillende treden kent heeft geen zin, net zomin als een gemiddeld salaris uitrekenen van een verzameling medewerkers.
3. Ook de gehanteerde feiten kloppen niet. Een voorzitter kan tot maximaal 20.000 euro (bruto, hiervan wordt belasting ingehouden, zodat de werkelijke beloning meestal 50% lager wordt) beloond worden als hij ook deelneemt aan commissies van de raad van toezicht. Dit had meegenomen moeten worden in het onderzoek. Mogelijk dat daardoor het aantal personen boven de norm daalt.
4. Overigens is de norm sober. Als jaarlijks het aantal uren dat toezichthouders actief zijn - zoals dit blijkt uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit - 160 voor leden en 240 voor voorzitters is dan is er sprake van een beloning van tussen de € 60 en € 85 bruto per uur!
Gelet op de verantwoordelijkheid en het daaraan verbonden risico van de toezichthouder is er dus geen sprake van een bovenmatige beloning. Ook niet als deze iets boven de norm is.
Los van dit alles blijf ik van mening dat toezichthouders zich moeten houden aan de norm van hun eigen beroepsvereniging.

Joke Zwanikken -Leenders

7 december 2011

Er zijn ook raden van toezicht ,die belangeloos dit doen .
En bezoldiging schenken aan Chronisch psychiatrische patiënten ,voor, een keer, een echt kerstpakketje.

MENSEN DOEN NIET WAT JE ZEGT.MENSEN DOEN WAT JIJ DOET .

Top