ACTUEEL

Gemeenten mijden kerken bij Wmo

Kerken ondernemen veel op maatschappelijk gebied, maar maken nauwelijks gebruik van subsidies via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de schijn van banden tussen kerk en staat te vermijden betrekken gemeenten kerken bovendien te weinig bij het uitvoeren van het Wmo-beleid. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Movisie bij de gemeente en kerken in Utrecht.

Maatschappelijke betrokkenheid kerken

Ruim driekwart van de 49 ondervraagde kerken is maatschappelijk betrokken. Slechts een kwart hiervan doet een beroep op subsidies. De gemeente Utrecht heeft nog te weinig oog voor de rol van de kerk in het maatschappelijk werk. Dit kan veranderen zodra kerken voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wmo-subsidies worden dan beschikbaar voor activiteiten die passen bij het gemeentelijke beleid en de aanvraag moet worden ingediend door een aparte stichting.

Scheiding kerk en staat

Volgens de onderzoekers moeten kerken een duidelijker onderscheid maken tussen hun kerkelijke en maatschappelijke taak. Gemeenten zouden de scheiding tussen kerk en staat met meer nuance moeten benaderen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top