Finance

Orbis zoekt redding in samenwerking met Atrium

Om haar voortbestaan te redden wil Orbis Medisch en Zorgconcern intensief gaan samenwerken met Atrium in Heerlen. Stakeholders hebben vrijdag op een conferentie een reddingscenario opgesteld en afspraken gemaakt die Orbis in staat stellen te overleven.

Medio juli komt er definitief helderheid over de financiering van het sociaal plan en daarmee de reorganisatie en doorstart van het concern, laat Orbis weten in berichtgeving op haar website.

De plannen die er sinds vrijdag liggen, richten zich op zowel de korte als middellange termijn. Voor de korte termijn is 20 miljoen euro nodig die het sociaal plan gaat kosten. Daaraan gekoppeld is het plan voor de middellange termijn. Voor levensvatbaarheid van Orbis beogen de stakeholders intensieve samenwerking tussen Orbis en Atrium MC Parkstad. De gemeente sprak van een ‘doorbraak’. Het ministerie sprak over het ‘zo nodig vlottrekken’.

Stakeholders

Op deze conferentie waren onder meer gemeente, provincie, rijk, banken, zorgverzekeraars, vakbonden, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en het Waarborgfonds voor de Zorgsector aanwezig.

Netwerkbenadering

Tijdens de conferentie focusten de belanghebbenden niet enkel op de problemen van Orbis, maar op de structuur van de zorg in Zuid-Limburg. Zoals het aantal ziekenhuisbedden in het licht van de demografische ontwikkeling. De conferentiedeelnemers constateerden dat de problemen van Orbis in relatie tot marktwerking voortkomen uit diens grondslag in het oude stelsel. Orbis moet zich dan ook volgens het nieuwe stelsel gaan exploiteren, is de gezamelijke conclusie van de stakeholders. Zij kiezen voor een gezamenlijke aanpak; een netwerkbenadering om de problemen van Orbis op te lossen.

Concreet voorstel

Orbis heeft toegezegd om met een kerngroep van partners, Provincie Limburg, Gemeente Sittard-Geleen, de banken en verzekeraars, een strategie op te stellen. Dit wordt een concreet voorstel waarbij de investeringen, de regionale ontwikkelingen en het gewenste draagvlak voor zorgvoorzieningen een belangrijke rol spelen. Het Ministerie van VWS heeft actieve participatie toegezegd. Orbis zal de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de hoogte brengen van haar intentie om met een andere ziekenhuispartner tot een intensieve samenwerking te komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top