ACTUEEL

Echtgenoot Schippers werkzaam bij Slotervaart

Sander Spijker, de echtgenoot van minister Edith Schippers (VWS), is op dit moment werkzaam bij het Slotervaartziekenhuis (SLZ). Het NCRV programma ‘Altijd wat’ meldt dat Spijker adviseur is van de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis erkent dat Spijker actief is binnen het ziekenhuis, maar ontkent dat hij adviseur is van de top van het (SLZ). “Sander Spijker werkt sinds november 2012 in het Slotervaartziekenhuis op een E-healthproject. Hij is geen adviseur van de raad van bestuur,” aldus persvoorlichter Hans Dorrestein van het SLZ.

Machtstrijd

Het Slotervaartziekenhuis is al maandenlang het toneel van een machtsstrijd tussen Aysel Erbudak en de erven van de in december overleden zakenpartner van Erbudak, Jan Schram. 'Altijd wat' vraagt zich af of de minister nog wel objectief kan zijn in het beantwoorden van Kamervragen over de kwestie Slotervaart, nu haar man daar werkzaam is.

Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, wil opheldering. “Ik vind het zeer onverstandig dat de echtgenoot van een minister, die gaat over de toekomst van ziekenhuizen, de top van een ziekenhuis adviseert. De schijn van belangenverstrengeling kan daardoor opspelen en vragen over integriteit moet je als bewindspersoon vermijden. We gaan de minister president Rutte vragen wat hier precies gebeurt, of hij dit geweten heeft en of dit een wenselijke situatie is,” aldus Leijten tegenover 'Altijd wat'.

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 april 2013

Gerdi Verbeet doet het, Femke Halsema doet het, kijt Edith Schippers ook naar Borgen? Volg het voorbeeld van de Deense ministerpresident!

Rook

10 april 2013

Je zou toch hopen dat dit soort gedoe over het werk van echtelieden achter ons liggen, zeker bij jonge politici. Interessanter lijkt mij de verbinding van politici zelf met maatschappelijke organisaties.
Maarten Rook

Drs. van Bremen

10 april 2013

Schippers was op uitnodiging van Winter in Nyenrode in 2011. Daar werd deze semi-marktkoopman biezonder hoogleraar, gesponsord door de VVD kliek. Erbudak heeft in een interview gezegd dat Winter een nachtmerrie voor de overheid wordt. Nu blijkt de man van Edith dus bij dat SLZ te werken. Het cirkeltje is rond. Het netwerk van de specialisten in het Amsterdamse doet de rest: Erbudak moet ontslagen en het SLZ moet in handen van ....de VVD-er Winter want de marktwanen moeten gered worden, zelfs ten koste van Erbudak die er mee begonnen is in Nederland.

Het is de hoogste tijd dat de NZR alle geprivatiseer met wetgeving stopt en de IZG samen met de NZR weer de macht naar zich toetrekt samen met de verzekeraars.

Je kan de medische wereld met zulke grote miljarden belangen niet stuurloos laten. En dat is wat Erbudak en Winter bewijzen, niks dan gerotzooi in hun tenten. Aandeelhouders hebben niks te zoeken in de zorg. En specialisten zoals zorgondernemer Winter behoren weer fototjes te maken en niet te denken dat ze verstand hebben van het besturen van een ziekenhuis. Hun zogenaamde winst maken hebben ze bereikt door tientallen mensen te ontslaan. En centraal inkopen. En hun leningen bij de ING bankvriendjes.

Aan de laatste oprisping van Winter hoe hij denkt over apothekers die 12 jaar hebben gestudeerd kan iedereen zien wat voor meneer de zorgondernemer werkelijk is begaan met een zorgvuldig medicijnenbeleid. Het kan wat hem betreft voor veel minder geld in de Jumbo ( supermarkt).
Een schande voor de hele wetenschappelijke wereld, net als Jansen Steur of Diederik Stapel. Dat zijn Mw. Erbudak en dhr Winter.

Amsterdamse huisarts

10 april 2013

Iedereen weet al tijden dat niet alleen Brandjes Erbudak wipte.

Spijker werd ook meerdere malen gesignaleert.

De soap zal nog wel even voorduuren

N.A. Druppel

10 april 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 11-04-2013 00:13.

Thea

11 april 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-04-2013 09:53.

tjark reininga

11 april 2013

als partners in de zelfde branche werken is er altijd sprake van verstrengeling van de posities en dus van de belangen. het zou ook onredelijk zijn van hen te vragen dat zij niet met elkaar over hun respectievelijke werk zouden praten (en profiteren van de kennis en inzichten die dat oplevert). of minister Schippers zich door haar partner oneigenlijk laat beïnvloeden kan slechts uit de kwaliteit van haar beleid blijken.

een heel andere vraag is natuurlijk of in de gesprekken over haar aanstelling als bewindspersoon over de postitie van haar partner, en daaruit mogelijk voortkomende belangenverstrengeling, gesproken is. als mevrouw Schippers de formateur hierover voldoende zekerheid heeft kunnen bieden, en de situatie en eventuele wijzigingen daarin voor iedereen controleerbaar zijn gemeld, kunnen formeel weinig aanmerkingen gemaakt worden.

of de betrokkenen integer met de situatie omgaan kan alleen uit hun daden blijken.

Anoniem

11 april 2013

Een meesterzet van Erbudak om de echtgenoot van de minister binnen te halen bij het SVZ.Zij is alleen nu zelf op een zijspooor beland en zien we denk ik niet meer terug in het ziekenhuis. Edith heeft wat uit te leggen.Er is een schijn van door elkaar lopende belangen en dan is er stront aan de klinker bij een minister. Op de site van het ziekenhuis staat een mooie foto die veelzeggend is : http://www.slotervaartziekenhuis.nl/bariatrische-chirurgie/Nieuws.aspx

Anoniem

11 april 2013

Dit voelt niet goed.Schippers heeft wat uit te leggen. Erbudak heeft waarschijnlijk met opzet echtgenoot binnengehaald, hij is nu onderdeel van de SLZ ziekenhuis soap en Edith ook.

Rombouts

12 april 2013

Meesterzet van Erbudak om echtgenoot van de minister te betrekken in het SVZ gate.Edith heeft wat uit te leggen.

Horn

12 april 2013

En Schippers wil ons verbieden maatschappen te organiseren?

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid onderzoekt of ze een einde kan maken aan de vorming van megamaatschappen door medisch specialisten.
Meer over dit onderwerp
Coalitie bereid om eigen bijdrage geestelijke zorg toch te schrappen Goodwill medisch specialisten daalt flink in waarde Arts verdient aan gedeelde patiëntgegevens
Die maatschappen werken voor meerdere ziekenhuizen in een regio.
In het debat over de begroting van het ministerie noemde Schippers het 'niet wenselijk' dat in een regio alle artsen zijn verenigd in een maatschap. Ze wil ‘maatregelen’ nemen om de trend te stoppen, maar voegde eraan toe dat het niet gemakkelijk zal zijn.
Onafhankelijk
De afgelopen jaren zijn steeds meer maatschappen van verschillende ziekenhuizen met elkaar gefuseerd. Voor vrij gevestigde artsen is het voordeel dat zij minder afhankelijk zijn van één ziekenhuis. Volgens voorstanders gaat daarnaast de kwaliteit van de zorg omhoog: in een grote maatschap is meer ruimte voor specialisatie van de artsen.
Schadelijk
Maar van verschillende kanten is de laatste tijd juist gewaarschuwd voor de schadelijke kanten. De Nederlandse Zorgautoriteit volgt de ontwikkeling kritisch omdat deze mogelijk tot monopolies en hogere prijzen leidt.
Verschillende belangen
Een commissie die onderzoek deed naar de beloning van specialisten stelde dat de megamaatschappen de belangen van ziekenhuisbestuurders en de artsen uit elkaar laat lopen. Zorgverzekeraar CZ waarschuwde dat het ingewikkeld wordt om met ziekenhuizen tot afspraken over de concentratie van zorg te komen als de medisch specialisten intussen hun eigen plan trekken.
Versnelling
Deskundigen verwachten echter dat, zonder maatregelen, de vorming van de ziekenhuisoverschrijdende maatschappen de komende tijd in hogere versnelling komt. Vrij gevestigde medisch specialisten verliezen volgend jaar belastingvoordelen als ze voor maar één ziekenhuis werken.

Anoniem

12 april 2013

#6 heb de indruk dat Amsterdams huisarts Rob Oudkerk is.

Die was ook niet vies van nummertjes maken met allochtonen sletjes voor 25 euro. En ondertussen de PvdA salon socialist uithangen met het geil nog onder de PvdAlochtonen ballen?

pielemans

13 april 2013

Ja die Rob en Aysel listen er wel pan van...

Anoniem

13 april 2013

Erbudak en Schippers zijn dikke vriendinnen. Dat weet toch iedereen? Waarom zou haar man dan niet bij Slotervaart werken? Erbudak heeft alleen maar mensen om haar heen die haar uitkomen en haar drang om geld te "verdienen" waar te maken. Het is wel opvallend stil rond de affaire Slotervaart. What is er gebeurd Erbudak? Toch buitenspel gezet? Wacht maar totdat je de autoriteiten op je nek krijgt. Ze wipt nu ook de minister van gezondheid van de Antillen, "haar" levenspartner noemt ze hem. Haha, moest eens weten. Ik heb echt medelijden nu met haar. Misschien dat ze nu dan toch haar les heeft geleerd om mensen te respecteren en niet te gebruiken voor zelfverrijking! Zou het?

Bouvoisier du Guslin

13 april 2013

Het blijft inderdaad opvallend stil rondom Ayseltje.Na het overlijden van Jan zoekt ze een nieuwe geldschieter.Mijn adviies is ver uit haar buurt te blijven.

Anoniem

31 mei 2013

Hoe zit het dan met de Nederlands onderzoeksjournalistiek?
Komen in dit land dan echt niet verder als die stotterende pingpong bal V/d Heuvel.

Alles wordt hier doodgezwegen terwijl dit zelfs op een kilometer afstand stinkt.
Maar Sjuul Paradijs en consorten schrijven liever over de laatste tweet van Wilders terwijl het land naar de verdoemenis gaat.
Met dank aan de lobby-club van de VVD

Top