ACTUEEL

Fors verlies noopt Emergis tot bezuinigingen

Het Zeeuwse aanbieder van geestelijke gezondheidszorg Emergis heeft over 2012 een verlies geleden van 924.000 euro. Om de financiën weer op orde te krijgen zijn er volgens de organisatie ‘forse bezuinigingsmaatregelen’ nodig. Er zullen in 2013 zo’n 100 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dit staat in het jaarverslag van Emergis.

Naast het verlies van de arbeidsplaatsen, zal Emergis een aantal locaties gaan sluiten en wil de organisatie besparen op overhead en materiële kosten. In 2011 boekte de organisatie nog een positief bedrijfsresultaat van bijna 2 miljoen euro.

Vereenvoudigen

In het jaardocument stelt de raad van bestuur dat Emergis weer terug moet naar de basis. “Emergis kiest voor Zeeland, een breed aanbod en basiskwaliteit. Dit betekent veranderen, samenwerken en vereenvoudigen. We kunnen sterker uit de crisis komen als het ons lukt om met minder budget meer en beter te presteren.”

Emergis kreeg in 2012 te maken met een aantal tegenslagen. De Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) stelde verscherpt toezicht in op twee locaties van de zorgaanbieder. Een aantal zaken met betrekking tot de Opiumwet en medicatieveiligheid bleken niet aan de eisen te voldoen. Ook was de inrichting van en de werkwijze in de ruimte waar methadon werd verstrekt niet in orde. Het verscherpt toezicht is inmiddels weer opgeheven.

Fusie

Daarnaast bleek in maart 2012 dat de geplande fusie met de Parnassia Bavo Groep niet doorging. Volgens beide partijen waren de uitgebrachte adviezen en het beperkte draagvlak onder medewerkers en clienten van Emergis zo duidelijk dat een aansluiting van Emergis bij de Parnassia Bavo Groep niet langer een optie was. De fusiebesprekingen kostten Emergis zo'n vijf ton aan accountantskosten, juridische kosten en advies voor de raad van bestuur, ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

2 mei 2013

Triest dat er in de GGZ zoveel afbraak is. De ontwikkeling van de zorg is in plaats van specialistisch terug naar een generiek aanbod, maar ze zouden volgens de IGZ dan wel enkel specialistische zorg moeten gaan leveren. Dat kunnen de instellingen gewoon niet waarmaken.
Overigens heeft de gemiddelde instelling voor GGZ gewoon veel en veel te veel overhead: managers, ondersteunende diensten, ICT, personeelszaken. Maar zo gauw er bezuinigd moet worden betreft dat de core business van hun werk: zorgpersoneel.

Top