ACTUEEL

Winst zorgverzekeraar VGZ verzesvoudigd

Zorgverzekeraar VGZ, na Achmea de grootste in Nederland, heeft de winst vorig jaar zien verzesvoudigen tot 150 miljoen euro. Dat blijkt woensdag uit het jaarverslag van het concern.

Eerder maakten Menzis, Achmea en CZ al bekend dat ze flinke winstenhadden gemaakt. Minister Edith Schippers wil dat de zorgverzekeraars deze winsten gebruiken om hun premies te verlagen. Ook de Consumentenbond hamert hierop.

Kabinetsplannen

Volgens een woordvoerder van VGZ staat echter niet vast dat deze winst gevolgen heeft voor de premie volgend jaar. De zorgverzekeraar wil de plannen van het kabinet voor de zorg afwachten. Pas in het najaar wordt duidelijk of er ruimte is voor een premieverlaging, aldus de zegsman.

De winst is voor een belangrijk deel afkomstig van beleggingen, laat VGZ verder weten. In 2012 leidden de beleggingen tot een positief beleggingsresultaat van 90 miljoen euro.

De omzet van Coöperatie VGZ daalde licht tot 9,9 miljard euro, terwijl het aantal verzekerden in 2012 toenam met 78.325 tot 4,2 miljoen. (ANP/Skipr)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

8 mei 2013

https://www.zn.nl/nieuws/zn-weblog/blog/?postId=97c44231-6fc2-4b9a-8ead-9210ec6065ac

Het is logisch dat politiek en samenleving, zeker in tijden van crisis, kritisch meekijken naar de besteding van dat positief resultaat. En ik begrijp en deel de voorkeur voor premieverlaging. Maar als de minister van Financiën geld zou overhouden, roepen we toch ook geen ‘schande?

Andre Rouvoet aan het woord.

Snapt het verschil niet tussen publieke sector, de Overheid, en de private sector, de private zorgverzekeraars.

Het gaat erom dat deze exclusieve groep private ondernemingen van de politiek een vrijbrief hebben gekregen om uit de verplicht af te dragen premiegelden, defacto belastinggelden, naar eigen goeddunken een bedrag af te trekken voor eigen kosten en winsten.

De winst van de verzekeraar is het verlies van de belastingbetaler.

De NHS/Scandinavisch verzekeraar maakt geen winst, houdt geen reserves aan en verdeeld het toegekende budget naar wensen van de lokale/regionale/landelijke bevolking. De budgettering is hetzelfde als in Nederland, maar de verdeling verloopt veel eerlijker en rechtvaardiger. 1.5 miljard winst van de verzekeraar wordt onttrokken aan de zorg. Zo simpel is het nu eenmaal en daar kan Andre Rouvoet niet omheen.

"Zorgverzekeraars vinden het niet erg om zo nu en dan de rol van bad guys te moeten spelen, want ze weten dat ze dat doen in het belang van hun verzekerden, die altijd premiebetalers en zo nu en dan ook patiënten zijn. En het is alleen maar goed dat politiek en samenleving vooral kritisch meekijken, want het gaat over hún zorg en hún premie. Vanuit dat perspectief is ‘winst’ van zorgverzekeraars dan ook goed nieuws voor verzekerden."

---En zo draai je jezelf een slag in de rondte.

Geen enkel ander land in de wereld heeft het systeemmodel van Nederland dan ook overgenomen.

Dat zou politiek en samenleving toch tot nadenken moeten stemmen.

Anoniem

9 mei 2013

Klopt het dat de CEO van VGZ Bontje, 425.000 euro mee naar huis nam?

Pietersen

13 mei 2013

Aangezien de winst niet uit de premies komt ligt aanpassen daarvan niet direct voor de hand. Herinvesteren van de winst in zorginnovatie wel.

Top