ACTUEEL

Menzis wil zorg impuls geven met premiesurplus

Menzis wil zorg impuls geven met premiesurplus

Zorgverzekeraars zouden financiële meevallers makkelijker moeten kunnen investeren in de zorg. Met het oog hierop wil zorgverzekeraar Menzis samen met andere zorgverzekeraars, banken en pensioenfondsen een landelijk investeringsfonds voor de zorg opzetten met een startkapitaal van 1 miljard euro.

Met het pleidooi reageert Menzis op de recente maatschappelijke en politieke ophef over de grote winsten van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zijn dit jaar samen goed voor een positief resultaat van 1,4 miljard euro. Volgens critici passen dergelijke marges niet bij de maatschappelijke doelstelling van zorgverzekeraars.

Positief resultaat

Menzis boekte vorig  jaar een positief resultaat van 215 miljoen euro. Volgens Menzis zijn zorgverzekeraars genoodzaakt om een scherpe financiële koers te varen vanwege de steeds strengere eisen ten aanzien van de financiële reserves. Zorgverzekeraars zijn namelijk wettelijk verplicht om hun eigen vermogen aan te sterken. De strenge financiële spelregels betekenen volgens Menzis ook dat het voor zorgverzekeraars moeilijk is om geld direct in de zorg te investeren.

Terughoudend

Met het creëren van een onafhankelijk investeringsfonds wil Menzis hier verandering in brengen. Menzis zou het investeringsfonds vooral willen benutten om knelpunten aan te pakken en innovaties te realiseren. “We zien dat in het huidige tijdsbeeld veranderingen in de zorg moeizaam van de grond komen”, zegt Ruben Wenselaar, CFO van Menzis. “Banken zijn terughoudend met het financieren. Zorginstellingen en ziekenhuizen zijn gefocust op het rond krijgen van de jaarlijkse begroting. Dat is begrijpelijk, maar het heeft wel als gevolg dat er minder aandacht is voor het op gang brengen van veranderingen in de zorg. Dit terwijl juist die lange termijn zorgherstructurering belangrijk is voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg.”

Substantieel

Om effectief te zijn moet een eventueel investeringsfonds wel substantieel zijn. Menzis denkt daarbij aan een startkapitaal van 1 miljard euro, op te brengen door zorgverzekeraars, banken en pensioenfondsen. Menzis is bereid om direct 100 tot 150 miljoen euro bij te dragen. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen moet het investeringsfonds wat Menzis betreft onafhankelijk van de investeerders beheerd worden.

Premieverlaging

Net als de andere zorgverzekeraars benadrukt Menzis bij de presentatie van de jaarcijfers dat het geen winstoogmerk heeft. Vanwege de positieve resultaten is de premie over 2013 verlaagd met in totaal 50 miljoen euro. Ook de komende jaren hanteert Menzis als uitgangspunt dat positieve resultaten worden verwerkt in de premie.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

6 mei 2013

50 miljoen op meer dan 2 miljoen verzekerden....
Dat is echt substantiele bijdragen aan de verlaging van de zorgstelselkosten die > 5000 per burgeer zijn....

Anoniem

7 mei 2013

Een investeringsfonds is meestal niet veel meer dan een hoop dood, geparkeerd geld. Het levert bureaucratie op om de gelden vrij te krijgen. En dus een forse overhead. Beter is een actief investeringsbeleid vanuit de zorgverzekeraars zelf. Dit is namelijk gewoon onderdeel van de bedrijfsvoering van een onderneming.....

Hans ter Brake

7 mei 2013

Ik denk niet investeren in saneren (zoals elders gemeld) maar in substitutie/taakverschuiving ondersteund door ehealth. http://hansterbrake.wordpress.com/2013/02/16/ehealth-subsitutie-maar-hoe-doe-je-dat/

De zorgsector zelf heeft voldoende ideeën en initiatieven (bijv. Vitaal Vechtdal; populatie of outcome gebonden financiering). Het ontbreekt vaak aan de middelen om dit te realiseren - omdat men onvoldoende uit de winst op de zorgverlening kan investeren (hooguit uit afschrijvingen).

Abelen

7 mei 2013

Makkelijk weggeven heeft Menzis met geld van een ander (de premiebetaler) Er wordt steeds meer uit de basisverzekering gekwakt, het eigen risico opgepompt naar € 350,00 en de premies die stijgen!
Investeren? In de "klant" ja! Die zou immers koning moeten zijn???

Anoniem

7 mei 2013

Geen Winstoogmerk? Zou ik niet durven beweren met een positief resultaat van 215 miljoen...
Gaat Menzis ook "positief" investeren in ZBC's? Dat zou hun klanten en ook hun eigen portemonnaie ten goede komen (Al zullen ze dat NOOIT toegeven) ZBC's zijn goedkoper, zorg is beter, patienten zijn meer tevreden dan in een Ziekenhuis en nauwelijks wachtlijsten...Kom maar op!

Top