ACTUEEL

KNMG wil herbevestiging euthanasieverzoek

Artsenorganisatie KNMG heeft donderdag in overleg met minister Schippers van Volksgezondheid gepleit voor inperking van de mogelijkheden voor euthanasie bij dementerenden. De KNMG vindt dat patiënten een eerdere wilsverklaring verbaal of non-verbaal moeten kunnen bevestigen.

Bij het overleg was ook oud-minister Els Borst aanwezig, opsteller van de oorspronkelijke Euthanasiewet. Borst is het niet eens met de opvattingen van de KNMG en stelt dat de wet ook bedoeld is voor patiënten met een wilsverklaring. Ze noemde de interpretatie van de KNMG eerder 'teleurstellend' en vindt dat een beroepsgroep niet zomaar een eigen interpretatie van de wet kunnen kiezen.

Herbevestigen

In 2012 scherpte de artsenorganisatie haar eigen normen al eens aan, zodat deze inmiddels conservatiever zijn dan de wet zelf. De KNMG zegt te willen voorkomen dat patiënten die niet meer kunnen communiceren ongewild euthanasie krijgen. “Wij vinden dat de patiënt zijn verzoek zelf moet kunnen herbevestigen”, aldus een KNMG-woordvoerster in de Volkskrant. “Dat mag verbaal of non-verbaal. Het hoeft niet in volzinnen.”

Leidend

Ouderenorganisatie ANBO vindt net als Borst dat de wilsverklaring te allen tijde leidend moet. "Natuurlijk moet een wilsverklaring waar kan op tijd besproken worden”, zegt  directeur Liane den Haan. “Maar zodra de patiënt luid en duidelijk heeft aangegeven te willen sterven bij bepaalde gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld bij dementie, dan moet de wens van de patiënt ingewilligd worden." 

Kritische dokters

Uit recent onderzoek van ANBO is gebleken dat bijna 91 procent van ruim 10 duizend ondervraagden vindt dat een arts aan de wens van een dementerende patiënt moet voldoen, ook al kan deze zijn schriftelijke euthanasieverklaring bij de arts niet meer herhalen. Een deel van de KNMG-achterban schaart zich achter Borst en ANBO. Volgens deze kritische dokters kijkt de KNMG met haar juridische benadering weg van het lijden van dementerenden.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Geven

16 mei 2013

Ouderenorganisatie ANBO vindt net als Borst dat de wilsverklaring te allen tijde leidend moet. "Natuurlijk moet een wilsverklaring waar kan op tijd besproken worden”, zegt directeur Liane den Haan. “Maar zodra de patiënt luid en duidelijk heeft aangegeven te willen sterven bij bepaalde gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld bij dementie, dan moet de wens van de patiënt ingewilligd worden."
ZODRA EENS WENS INGEWILLIGD "moet "WORDEN IS HET GEEN WENS MEER MAAR EEN eis. iK VIND DAT EEN MENS NIET MAG " EISEN"OM DOOR EEN ANDER OM HET LEVEN GEHOLPEN TE WORDEN..

Anoniem

16 mei 2013

Wie zijn wij om te beslissen dat de wens van de cliënt niet wordt geaccepteerd. Jij bent niet degene die zo ziek is en geen menswaardig leven meer heeft. Ik vind (en dat zie ik in mijn vak) euthanasie een goede manier van sterven als alle mogelijkheden zijn ingezet om lijden of het ziekteverloop te stoppen.

Doel, van den

17 mei 2013

Els Borst heeft volkomen gelijk. Ik verdenk haar tegenstanders ervan dat deze bang zijn dat de markt voor ouderenzorg teveel krimpt. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet tegen een pijnlijke beslissing kunnen. Die kom je in alle lagen van de bevolking tegen.

Fernhout

17 mei 2013

Wat is het nut van een schriftelijke euthanasieverklarin als
je die nog een keer moet bevestigen terwijl je dat waarschijnlijk niet meer kunt?
Juist daarom stel je die verklaring vooraf op!!
Natuurlijk mag een arts weigeren....dan zijn er toch anderen die geen gewetensbezwaren hebben?

Leys

19 mei 2013

Jammer en onbegrijpelijk dat de KNMG de klok rond euthanasie decennia wil terugzetten. De juristen van de KNMG weten kennelijk niet wat dementie betekent: Bij dementie worden denken, oriëntatievermogen, begrip, leer- en oordeelvermogen en taalgebruik minder. Wat is dan de waarde van een eventuele herbevestiging van een demente patient?

Top