ACTUEEL

NVZD wil universiteitsbestuurder als frontman

NVZD wil universiteitsbestuurder als frontman

Het bestuur van de NVZD draagt universiteitsbestuurder en arbeidsrechtdeskundige Paul van der Heijden voor als nieuwe voorzitter van de vereniging van bestuurders in de zorg. De achterban spreekt zich op 13 juni tijdens een algemene ledenvergadering uit over de beoogde benoeming.

Van der Heijden wordt door het NVZD-bestuur voorgedragen als opvolger van Ruud Lapré, die sinds november 2010 leiding gaf aan de NVZD. De voormalige hoogleraar economie van de gezondheidszorg Lapré gaf bij zijn aantreden al aan niet meer dan één termijn te zullen volmaken. Deze is op 1 januari 2013 officieel verstreken.

‘Uitstekend bestuurder’

Met Van der Heijden (1949) denkt de NVZD een bestuurder met een “uitstekende staat van dienst” aan te trekken. Jurist Van der Heijden was van 2007 tot medio februari 2013 bestuursvoorzitter en rector magnificus van de Universiteit Leiden. Tussen 2002 en 2007 was Van der Heijden rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam.

Nevenfuncties

Naast zijn wetenschappelijke en bestuursfuncties heeft Van der Heijden door de jaren heen tal van nevenfuncties bekleed. Hij was ondermeer Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en commissaris bij ING Bank en Nuon. Van der Heijden vervulde toezichtfuncties in de zorg bij ondermeer het AMC, Oogziekenhuis in Rotterdam, het Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis  en ggz-instellingen De Meren in Amsterdam. Momenteel is Van der Heijden als commissaris actief bij Shell Nederland, Koninklijke Douwe Egberts en Omroep West in Den Haag.

Beloning

Als hoogleraar en toezichthouder heeft Van der Heijden zich in de media niet onbetuigd gelaten bij verschillende actuele kwesties rond het arbeidsrecht. Zo is Van der Heijden al jaren een verklaard voorstander van versoepeling van het ontslagrecht. Over de omstreden bonussen voor de bankiers van ING, waar hij jarenlang commissaris was, zei Van der Heijden in 2011 in radioprogramma Met het Oog op Morgen: "De staat heeft bij het maken van de afspraken erbij gezeten. Bepalen wij altijd en overal wat een moreel juiste beloning is? Of alleen in bepaalde gevallen? Dit zijn door emoties genomen besluiten. De hoogte van beloningen wordt internationaal bepaald."

Onder vuur

Van der Heijden is vanwege de hoogte van zijn eigen bezoldiging als onderwijsbestuurder zelf ook onder vuur komen te liggen in de media. In 2010 nam de faculteitsraad van geesteswetenschappen unaniem een motie van treurnis aan vanwege overschrijding van de balkenendenorm door twee bestuurders, onder wie Van der Heijden. Volgens de universiteit een onjuiste aantijging vanwege het onterecht meetellen van de pensioenvoorziening. De zaak kreeg echter een extra dimensie toen bleek dat Van der Heijdens personal assistant informatie van Wikipedia verwijderd had.

Toelage

Eind vorig jaar ontstond er in de media ophef over het voornemen om Van der Heijden twee ton door te betalen gedurende de sabbatical die hij in aanloop naar zijn pensioen wilde nemen. De Universiteit Leiden noemde de constructie in eerste instantie “volstrekt redelijk”. Kort daarop besloot Van der Heijden zelf om van de toelage af te zien.  

Verzet

Bij de NVZD zal Van der Heijden de inkomenskwestie opnieuw tegenkomen. De bestuurdersvereniging verzet zich tegen een verplichte normering van de inkomens van zorgbestuurders, zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De NVZD verloor begin dit jaar een kort geding tegen de WNT. Het is nog altijd niet duidelijk of de NVZD tegen de uitspraak in beroep gaat. In eerdere bezwaren liet de NVZD doorschemeren eventueel een beroep te willen doen op het Europese Hof, aangezien normering volgens de NVZD strijdig is met de Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Zanten

28 mei 2013

Als je dit zo leest dan is het wel duidelijk waarom de NVZD voor Van der Heijden kiest. Een jurist die goed in het old boys netwerk zit en primair de inkomens moet gaan verdedigen.

Schulte

28 mei 2013

Door te kiezen voor een bestuurder die zelf grensoverschrijdend gedrag heeft vertoont en dat op meerdere momenten en in meerdere rollen heeft proberen goed te praten, heeft het NVZD-bestuur een duidelijke positie ingenomen: het gaat niet om de reputatie van de bestuurders (die nu vooral als graaiers worden gezien), het gaat om het graaien.

Schulte

28 mei 2013

@ mezelf: heeft vertoond

Anoniem

28 mei 2013

Of de man een uitstekend bestuurder is of niet, dat zullen we nooit weten. De kwaliteit van bestuurders is nu eenmaal niet na te gaan.

Dat deze man geen prijs verdient voor moreel leiderschap is wel duidelijk. Door voor deze man te kiezen staat de NVZD gelijk met 0-1 achter bij elke discussie over inkomens van bestuurders.

Als niet bestuurder vind ik dat niet erg, want het moest maar een afgelopen zijn met dat gegraai. Als medewerker in de zorg vind ik het wel jammer dat de bestuurders niet eens proberen om bestuurders ook een rol te geven in moreel leiderschap.

Juist daar ontbreekt het aan in de zorg. Dat is wat medewerkers zou kunnen binden en wat bestuurders meer macht zou kunnen geven. En hoezeer Lapre nu ook verguisd is, Lapre was eigenlijk wel een moreel sterke leider. Lapre gaf zelf het goede voorbeeld met zijn inzet voor een oogkliniek in Nepal.

Top