ACTUEEL

NVZD verliest kort geding tegen inkomensklem

NVZD verliest kort geding tegen inkomensklem

De inkomens van zorgbestuurders mogen door de overheid gemaximeerd worden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald in het kort geding dat de bestuurdersvereniging NVZD tegen de staat had aangespannen.

Sinds 1 januari is de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht voor functionarissen in de publieke en semi-publieke sector. Hierin is bepaald dat dergelijke niet meer dan 130 procent van een ministerssalaris mogen verdienen, hetgeen neerkomt op zo'n 193.000 euro per jaar. Enkele tientallen zorgbestuurders zitten daar nu boven.

Onjuist

Volgens de NVZD is de maatregel principieel onjuist aangezien bestuurders in de zorg in dienst zijn van private rechtspersonen. Ook acht de NVZD een door de overheid vastgesteld maximumsalaris praktisch onnodig aangezien de branche zelf al een zogeheten 'Beloningscode' had ingesteld.

Overgangsregeling

De rechtbank in Den Haag heeft de NVZD in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter heeft de overheid voldoende onderbouwd dat zorginstellingen een publieke functie vervullen gefinancierd met publiek geld. Om die reden is het volgens de rechter plausibel om zorgbestuurders onder het regime van de WNT te brengen, ongeacht of een adviescommissie en de Raad van State eerder anders adviseerden. Alleen in geval van "evident onredelijke keuzes" ziet de rechter grond om in te grijpen, maar daar is bij de WNT geen sprake van. De rechter wijst er in dit verband op dat de wet een overgangsregeling kent, zodat zorgbestuurders die nu méér verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen voor wat betreft verworven rechten.

Teleurgesteld

De NVZD is teleurgesteld over de uitspraak. “Wat ons op het eerste gezicht opvalt, is dat de rechter aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid geeft en kennelijk geen ruimte ziet de NVZD in het gelijk te stellen”, aldus de NVZD in een verklaring. De NVZD zal de uitspraak nauwgezet bestuderen en bespreken met de leden. Daarnaast wil de NVZD snel in overleg met minister Schippers van VWS.

Inleveren

Vakbond Abvakabo FNV is juist blij met de uitspraak. De vakbond pleit al langer voor het aan banden leggen van de topsalarissen in de zorg. "Belastinggeld voor zorg moet aan zorg worden besteed en niet aan buitensporige salarissen van bestuurders", aldus voorzitter Corrie van Brenk. "Het is te gek voor woorden dat zorgbestuurders zich druk maken over hun topsalarissen terwijl medewerkers in de thuiszorg een kwart van hun salaris moeten inleveren en de kwaliteit van zorg door bezuinigingen hard achteruitgaat.” De WNT is wat de Abvakabo FNV betreft een stap in de goede richting, maar liever zou de vakbond zien dat zorgbestuurders gewoon onder de cao komen te vallen.

 

 

18 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 januari 2013

De grootste PR-faal van de afgelopen jaren wordt ook nog eens afgesloten met een verlies van de rechtszaak op alle punten. De NVZD heeft bepaald niet de belangen van haar leden gediend met deze zaak. Wie vertelt er nog graag dat hij bestuurder is in de zorg. En als je trots je nieuwe A6 laat zien, dan ontvang je vooral afkeurenswaardige blikken.

Nog maar twee jaar geleden publiceerde Willem Wansink een boek vol bewondering voor bestuurders in de zorg (De verborgen elite) en nu parkeer ik mijn auto liever om de hoek en vertel ik niemand uit mezelf wat ik doe.

Anoniem

11 januari 2013

Allereerst moet ik toegeven dat ik het erg vervelend voor u vindt dat u nu niet meer uw bolide kan vertonen en zo andere tekortkomingen kan maskeren.

Maar wees gerust, het lijkt dat de wet ook u gaat treffen, dus hoeft u in de toekomst zich niet meer te schamen voor het toekomstige vehikel, aangezien dit een doodnormale A4 zal worden.

"De NVZD staat voor goede, betaalbare zorg en stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen" aldus het beleid van de NVZD vermeld op hun website. Het wordt tijd dat ze opnieuw achter dit beleid gaan staan en verkondigen aan bestuurders in de zorg waar het om draait: het welzijn van de bevolking en niet het welzijn van hun eigen zakken. Het zal duidelijk worden ofdat privatisering van deze sector de ondergang van de Nederlandse zorg wordt. Met verbazing blijf ik toeschouwen.

Haring

11 januari 2013

Van mij mag elke bestuurder een Rolls of een Bentley rijden. Zolang hij/zij deze bekostigt van eigen geld. Lang leve de keuzevrijheid. Dat de salarissen genormaliseerd worden is een goede zaak. Ik heb nog geen andere inhoudelijke argumenten van de NVZD gehoord dan onredelijk en principieel onjuist. Leg gewoon eens inhoudelijk uit waarom dat salaris zo hoog zou moeten zijn! Ik hoop van harte dat mijn Bestuurder geen lid is van deze club!

ANH Jansen

12 januari 2013

Op de uitspraak van deze Rechter is heel wat af te dingen. Hoger beroep is zeker niet kansloos en daarna de gang doorzetten naar Luxemburg.

De NL Rechter is van mening dat bestuurders van zorgverzekeraars juist niet onder de WNT vallen omdat zij leiding geven aan risico lopende verzekeraars, die ook nog eens met elkaar concurreren. Alle medwerkers van verzekeraars vallen daarom niet onder de WNT en mogen hun salarissen naar eigen goeddunken vaststellen en doorberekenen in de premies of ten laste laten komen van de opbrengsten uit de reserves.

Dit is de achilleshiel van de uitspraak van deze Rechter.

De NZa heeft nota bene zelf vastgesteld dat van een concurrerende zorgverzekeringsmarkt geen sprake is; de markt is zeer geconcentreerd. Zie de HHI index.

De ontwerpers van het experimentele zorgstelsel 2006, W vd Ven en F Schut zijn van mening dat dreiging van concurrentie ook concurrentie is.

Er kan geen concurrentie bestaan tussen verzekeraars onderling. De markt is gesloten. Er komen geen nieuwe bij en al helemaal geen buitenlandse. Die lopen een blokje om: ze kunnen immers de eigen premies niet vaststellen! Het is geen vrije markt. Hoe kan je dan concurreren? Op prijs? Neen, zie budget en eisenpakket. Op kwaliteit? neen, geen enkel idee van de kwaliteit. Alles blijft in dit land onder de pet.

En natuurlijk het harde feit dat de rekenpremie van VWS de gemiddelde premie is die verzekeraars mogen berekenen. En het door VWS bepaalde budget zet het plafond. Cie Baarsma vindt het redelijk dat verzekeraars het door VWS berekende budget niet mogen overschrijden en dat zorgaanbieders dan maar de zorg gratis moeten leveren.

Wie loopt hier nu het risico? Wie werkt er dan voor eigen rekening en risico? Wie moet er concurreren? Zorgaanbieders om de contracten met verzekeraars? Om de gunst van de verzekerden?

Denk toch dat deze Rechter wat al te zeer het oor heeft laten hangen naar de influisteringen door de Overheid.

Doorpakken dus. En betrek de burgers en zorgaanbieders er gerust bij.

DGo

13 januari 2013

De heer AHN Jansen heeft volstrekt gelijk!

Wanneer er iemand is die risico loopt is het wel de zorgbestuurder. De afgelopen jaren wijzen dat wel uit immers er zijn er heel wat de laan uit gestuurd.
Maar waarschijnlijk ook wel terecht want er wordt zo nu en dan door deze groep veel te veel 'buiten gespeeld' in plaats van dat men zich met de eigen organisatie (processen en kwaliteit van de dienstverlening) bezig houdt.

De bestuurders van de ziekenfondsen (sorry, zorgverkeraars) 'kennen' het begrip concurrentie en het lopen van risico volstrekt niet.
Ze hebben weinig tot geen invloed op de premieontwikkeling en ook al niet of een verzekerde zich naar hen wil laten overschrijven.
Een verzekerde blijft normaliter gewoon 'zitten' wanneer het administratieve uitkeringssteem goed loopt. Ze worden vaak pas wakker wanneer hun status wijzigt en ze patiënt worden.
En dan zijn het de zorgverleners en de door de organisatie geleverde dienstverlening die het verschil maken en niet het ziekenfonds. Deze instantie moe er gewoon voor zorgen da er betaald wordt voor de geleverde zorg.

Kortom, een aantal goede ICT-ers in huis hebben maakt al snel het geschil bij een zorgverzekeraar.

Ook mijn oproep aan de NVZD luidt: leg je niet neer leg bij de uitspraak van de rechter.

Pieter (PGJM) Hermsen

13 januari 2013

Misschien een geluid uit onverwachte (verdachte?) hoek: ik ben blij met de uitspraak en betreur het dat NVZD een rechtszaak heeft aangespannen. Het was voor mij ook de reden om in november mijn lidmaatschap op te zeggen. Ik wil me niet storten in discussies over risico's en vergelijkingen met salarissen in andere (profit en not for profit) sectoren. Het is een functie in een glazen huis en daar hoort een te verantwoorden salaris bij. En of dat nou die Balkenendenorm moet zijn.... Ik heb veel meer respect voor de opstelling van de NVZT (waar ik lid van blijf).
En dan nu de beloning van medisch specialisten in loondienst aanpakken....

Hes

13 januari 2013

@Anoniem #1: wat vervelend dat u uw A6 om de hoek moet parkeren. Gelukkig schaam ik me helemaal niet voor mijn tweedehands Fiatje dat ik met financiering (was nog spannend of ik financiering zou krijgen) net kon kopen terwijl ik me als vrijgevestigd logopedist en kostwinner voor een gezin met 2 pubers fulltime het schompes werk. Als de grote zorgverzekeraars Achmea, CZ , VGZ en Menzis ons het door de NZa vastgestelde tarief voor 2013 ook eens echt zouden betalen, zou ik het komend jaar wat ruimer krijgen. De minister heeft namelijk 8 miljoen extra voor logopedie gegeven aan de verzekeraars om onze tarieven met 3,17 per zitting te verhogen. Echter de grote verzekeraars bevriezen onze tarieven op het niveau van 2012! Waar blijft dat geld?? Kijk, daar zou u zich als bestuurder voor moeten schamen!

Peter Koopman

13 januari 2013

Er was een tijd dat de titel of diploma tot maat van honorering gold. Na lang zoeken is functiewaardering als systematiek hiervoor in plaats gekomen. We kozen voor specifieke systemen voor de gezondheidszorg (FWG) en (nvzd). Nu schijnt door de rechter beslist te zijn dat de Rijksoverheid het dak van deze systemen bepaalt; zij deed dit overigens ook voor de basis van dit bouwwerk ( minimumloon ). Je zou kunnen redeneren laat de overheid nu ook maar de tussengelegen stappen bepalen. Dan hoeven we geen tijd meer te verliezen voor cao overleg of individuele functiewaardering. En ook zou de bedrijfsvoering met collectieve inkoop en aanbestedingen als semi-overheidsorgaan geen kartelprobleem meer kennen. De national health care lijkt zeer nabij. Wilden we dit bij de verkiezingen?

Anoniem

14 januari 2013

De rechter heeft besloten dat de Balkenende norm ook voor bestuurders in de zorg geldt.
Dat is een duidelijk signaal: met publiek geld moeten we zuinig zijn.
Dan wordt het nu ook tijd dat er iets gedaan wordt aan de honoraria van alle adviseurs (zoals bv KPMG) die tenslotte ook uit dezelfde publieke gelden worden gefinancierd
Welke partij gaat zich hier voor inspannen?

Henksen

14 januari 2013

@Hermsen; Wat is er mis met 2 ton voor een medisch specialist? Lijkt mij niet meer dan redelijk; het is een veel zwaardere tak van sport dan bestuurdertje spelen en vergt veel meer competenties.

Anoniem

14 januari 2013

Prima besluit van de rechter. Meer belangenverstrengeling als de opstelling van de NVZD is bijna niet mogelijk: Zogenaamd pretenderen dat je een eigen code hebt, die vervolgens niet werkt (salarissen stijgen, openbaarmaking leidt niet tot een daling maar dus tot een toename van salaris, alles wordt 'goed gepraat') en vervolgens ook nog ingaan tegen de wet die daadwerkelijk ervoor gaat zorgen dat de salarissen aan banden worden gelegd. Hoeveel eigenbelag kun je hebben dat je als NVZD hiertegen in beroep gaat?Schandalig! Een orgaan zoals de NVZD c.q. de bestuurders van zorgorganisaties die de zorgbrede governance code behoren na te leven, dienen ook in die lijn zich te gedragen. En daar past maximalisatie van beloning bij. Belastinggeld moet verantwoord worden besteed.

En nu inderdaad op naar het in loondienst krijgen van specialisten etc. Want deze geldwolven moeten ook aan banden worden gelegd. In het belang van de zorg en het verantwoord om gaan met belastinggeld. Inspanning en beloning én maatschappelijk doel moeten met elkaar in relatie staan en dat is in het huidige systeem, niet het geval. Er valt nog heel veel te besparen.

Anoniem

14 januari 2013

Inmiddels is het standpunt over beloningen in de zorg ferm, en terecht. Laat dit een mooi precedent zijn voor het veranderen van die andere sector waar wij met elkaar een publiek belang in hebben en die op ons gezamenlijke geld draait: de bankenwereld.

Henksen

14 januari 2013

@11 Specialisten geldwolven? Omgerekend 77 euro BRUTO per uur verdient de vrijgevestigde medisch specialist. Als je 60 uur per week werkt (exclusief vergaderingen etc) kom je na aftrek van kosten op gemiddeld 211.000 euro (zie meurs). Durf jij echt te beweren dat je na minimaal 12 jaar studie en een bruto uur inkomen van 7 tientjes te beweren dat je een geldwolf bent? Ga je eens heel rap schamen.

Overigens valt dat met die "heel wat te besparen"ook wel mee; slechts 2.1 miljard gaat er jaarlijks naar de honoraria voor ALLE medisch specialisten. Nog geen 4% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Vooral dom blijven blaten en lekker anoniem je jaloezie ventileren.

Anoniem

14 januari 2013

Allemaal prima, maar als een bestuurder gemaximaliseerd wordt dan kan het zijn dat hij/zij minder verdient dan bijvoorbeeld een arts die niet in het bestuur zit. Zoals de WNT nu vermeld wordt die arts niet gemaximaliseerd en kan dus ruim boven de norm zijn geld verdienen. Wie wil dan nog bestuurder worden als hij vele malen minder geld krijgt dan het gemiddelde van een arts/specialist?

Henksen

14 januari 2013

@14 Artsen dienen over meer competenties te beschikken dan bestuurder, logisch dus dat een arts meer verdient dan een bestuurder; zo hoort het ook.

Wie dan nog bestuurder wil worden? Er zijn in dit land tienduizenden juristen en economen.

Henksen

14 januari 2013

@14 vele malen minder? Nee hoor niets vele malen; Meurs zegt het duidelijk: de gemiddelde vrijgevestigde specialist zit op 211K. Dat is dus maar een fractie meer en niet vele malen. En de gemiddelde loondienst specialist heeft een inkomen dat correspondeert met de Europese middenmoot.

Anoniem

14 januari 2013

Bestuurders en specialisten hebben ieder (net als docenten) een eigen arbeidsmarkt, elk met andere prijzen. Vergelijken heeft daarom geen zin. Als de artsen een hoger inkomen hebben en zich daarmee uit de bestuursmarkt prijzen, dan neem je geen arts aan in jouw bestuur.

Als een arts een speciale toegevoegde waarde heeft (bijvoorbeeld vanwege zijn vertegenwoordigende functie naar andere artsen toe) dan is hij/zij dat hogere inkomen wellicht waard. Daarover klagen als bestuurder met een andere achtergrond heeft geen zin, en dat zou iedere bestuurder moeten begrijpen.

Anoniem

15 januari 2013

Hoe zit het met de bestuurders van de zorgverzekeraars?
Die worden toch ook met publiek geld betaald?

Top