ACTUEEL

NVZD staaft inkomensgelijk met mensenrechten

NVZD staaft inkomensgelijk met mensenrechten

Bestuurdersvereniging NVZD is ‘verbaasd en teleurgesteld’ over het besluit van de Tweede Kamer om zorgbestuurders alsnog een wettelijk beloningsmaximum op te leggen in plaats van deze normering over te laten aan de sector. Volgens de NVZD is een verplicht wettelijk maximum strijdig met het Europees verdrag van de Rechten van de Mens.

Gezien de juridische voetangels adviseert de NVZD de Eerste Kamer in een brief om het wetsvoorstel aan te houden. “Wij denken dat de juridische argumenten tegen de huidige wet zo wezenlijk zijn, dat wij dit aan u willen melden en u willen waarschuwen voor de problemen die dit op Europees rechtelijk gebied vrijwel zeker zal gaan geven”, aldus de NVZD in het schrijven aan de senaat. “Wij adviseren u de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden.”

Algemeen belang

Volgens de NVZD heeft de sector met de eigen Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) “een compleet, evenwichtig en gelaagd systeem voor de bezoldiging van topbestuurders in de zorgsector gecreëerd”. Daarmee is volgens de NVZD het maatschappelijk belang van matiging van topinkomens “aantoonbaar bereikt”. Omdat verdere juridische aanscherping in de ogen van de NVZD “geen wezenlijke verdere bijdrage” levert aan het algemeen belang, is dit volgens de NVZD dan ook “in strijd met het proportionaliteitsvereiste van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees verdrag van de Rechten van de Mens.”

Toeslag

De Tweede Kamer heeft twijfels over de uiteindelijke uitwerking van de BBZ. Weliswaar is de code in lijn met het wettelijk maximum, maar de BBZ voorziet ook in de mogelijkheid van een toeslag van 30 procent. Voor de hoogste schalen komt dit neer op een jaarlijkse beloning van 260 duizend euro. Volgens de NVZD is deze toeslag nodig om “ook hele grote en de meest complexe zorginstellingen, waaronder de academische ziekenhuizen, onder de code te kunnen brengen”. De Tweede Kamer vreest echter dat de toeslag een opdrijvend effect zal hebben, waardoor straks veel zorgbestuurders in de praktijk boven de balkenendenorm uitkomen.

Zorgvuldigheid

Het steekt de NVZD dat de Tweede Kamer nooit gehoor heeft gegeven aan het verzoek tot overleg over de Wet Normering Topinkomens. Dit staat volgens de NVZD “op gespannen voet staat met de zorgvuldigheid die bij de totstandkoming van een dergelijke wet in acht zou moeten worden genomen”. De NVZD voelt zich in haar opstelling gesterkt door het oordeel van commissie-Dijkstal, die een sectorale norm eerder aanwees als het meest geëigende beloningsinstrument voor de zorg. Ook oud-minister Donner heeft volgens herhaaldelijk gewezen op de juridische problemen rond een wettelijk verplicht maximum.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 januari 2012

De PvdA Eerste Kamer-fractie zal waarschijnlijk voldoen aan de NVZD wens en daarmee tegen de eigen partijlijn stemmen, omdat de persoonlijke belangen van Pauline Meurs, Kim Putters en Marleen Barth haaks staan op de visie van de PvdA.

Een en ander wordt goed uitgelegd in de discussie op Zorgvisie over hetzelfde onderwerp:

http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/13145/NVZD-vraagt-uitstel-van-besluit-over-topinkomens.htm

Dat juist de sociaal democratische PvdA zal tegenstemmen maakt de maatschappelijk breedgedragen wens om iets aan de topinkomens te doen onhaalbaar. Het vertrouwen in de politiek en de PvdA in het bijzonder zal een deuk oplopen.

Schulte

24 januari 2012

De discussie op Zorgvisie is iid de moeite waard. De geloofwaardigheid van de PvdA zal vast weer een flinke klap krijgen. Maar iets dat op de grond ligt kan niet meer vallen zullen Meurs, Putters en Barth zichzelf wel volhouden.

Mij gaat het om iets anders. De afsplitsing van de NVZD, de Bestuurders Curatieve Zorg Nederland (BCZN) leken zich vooral te willen afsplitsen vanwege het maximum inkomen dat de NVZD voorstelde. Nu wordt duidelijk dat de NVZD vooral bezig was om te voorkomen dat een wettelijk maximum zou worden ingesteld. En daarmee lijkt de NVZD weer te doen wat haar leden wensen. Ik voorzie weinig animo om lid te worden van de BCZN of voor het varen van een eigen koers door de BCZN.

De NVZD presenteert de bewijslast wel heel dubieus. Zo lijken ze wel het boek How to lie with statistics te hebben gebruikt toen ze hun overzicht maakten. Niemand lijkt het rapport van de NVZD kritisch te bekijken. Er lijkt ook geen enkele stakeholder te zijn die de argumentatie van de NVZD een kritisch wil beoordelen. Mijn hoop ging uit naar de PvdA, maar na het lezen van de Zorgvisie discussie is die hoop ook weer vervlogen...

A Noniem

25 januari 2012

Welke rechten van de mens , zorgen voor een betere beloning van Verpleegkundigen en Verzorgenden ?

, je hierop beroepen terwijl je publiek geld opstrijkt en meer denk te moeten verdienen dan de premier, is wel erg bizar

NVZD geen goede zaak. betere beloning van V&V wel

Anoniem

25 januari 2012

de enige manier om de topinkomens onder bestuurders te beteugelen is om dit wettelijk vast te leggen. Het is maatschappelijk simpleweg onaanvaardbaar dat ook de interimmers op geen enkele manier schromen om bij forse bezuinigingsronden in ziekenhuizen zichzelf te ontzien.
Derk Vermeer, nu werkzaam in het Waterland Ziekenhuis, haalde het parool van 8-8-2008: Gemiddeld verdienen de interimbestuurders dertigduizend euro per maand, met een uitschieter van 65.000 euro per maand voor de bestuursvoorzitter van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Derk Vermeer was daar ruim een halfjaar werkzaam als interim-voorzitter voor in totaal 431.375 euro"
In zijn huidige functie is hij er niet op vooruit gegaan, hij verdient nu 600.000 per jaar.

Langendijk

25 januari 2012

Jaarlijks muteert 20% van het bestuurdersarsenaal! Verschil van inzicht is een veel genoemde reden. Met een vorstelijke handdruk verdwijnen deze bestuurders in een 1-2 jaar lange anonimiteit om weer terug te keren op een andere positie ( als bestuurder).
Van dichtbij nu diverse keren meegemaakt dat het om disfunctionerende of incapabele bestuurders gaat. De RvT, bestaande uit oud politici, oud-bestuurders e.d., zitten zelf ook in een carrousel waar een cultuur heerst om elkaar in het zadel te houden. Zelfregulering zal het dus nooit worden. Daar het (semi) publiek geld betreft dus een overheidsaangelegenheid. Combineer het maar met periodieke individuele beoordelingen van Bestuurders en RvT door b.v. ondernemingsraden, medische staven e.d.
Voorts zou toetsing door de DNB/NZa dienen te geschieden bij elke benoeming. Van mij mag een goed bestuurder beloond worden. Maar dan wel het kaf van koren scheiden

Donken

26 januari 2012

Deze mensen moeten zich diep schamen, om hier het Europees verdrag van de Rechten van de Mens voor te gebruiken.
Deze mensen zijn niet de slachtoffers van de bezuinigingen. Dat is het personeel en de cliënten/patiënten.
Ga u schamen!

Top