ACTUEEL

Ziekenhuisbestuurders innen tonnen vertrekpremie

Ziekenhuisbestuurders innen tonnen vertrekpremie

Vertrekkende ziekenhuisbestuurders hebben in een aantal gevallen een flinke vertrekregeling bedongen. Ondermeer bij het Het BovenIJ ziekenhuis, Bernhoven en het VUmc zijn ontslagvergoedingen betaald aan vertrokken bestuurders. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de ziekenhuizen.

Bij het Brabantse ziekenhuis Bernhoven vertrok bestuurder Manon Velde-Katgert per 1 augustus 2012 na een onoverbrugbaar verschil van inzicht over het te voeren beleid. Uit navraag blijkt dat Velde nog tot één oktober op de loonlijst heeft gestaan en een ontslagvergoeding heeft ontvangen van 150.860 euro. Hiermee komen de totale kosten voor het vertrek van Velde op zo’n 180.000 euro.

Het BovenIJ ziekenhuis en bestuurder Eric Janson gingen in november 2011 uit elkaar. Uit de jaarrekening van het ziekenhuis over 2012 blijkt dat Janson nog tot één februari van afgelopen jaar is doorbetaald. Dit kostte het ziekenhuis naast zijn ontslagvergoeding van 103.564 euro ook nog twee en een halve maand salaris, wat het totaal op anderhalve ton brengt.

Bonus

Oud bestuurder van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) Charles Evers kreeg bij zijn vertrek per 1 oktober 2012 een ontslagvergoeding mee van 204.303 euro. Daarnaast ontving Evers over 2012 ook nog een bonus van 23.127 euro. In het jaarverslag van het MCH staat dat het vertrek van Evers “heeft plaatsgevonden conform de afspraken in de arbeidsovereenkomst, die passen bij de in 2012 vernieuwde Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg.” Over het vertrek van Evers worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Een woordvoerder kon destijds niet meer zeggen dan dat “de raad van toezicht en de heer Evers samen hebben besloten dat het nuttig is dat de heer Evers zijn capaciteiten elders gaat inzetten”.

Eerder werd al bekend dat oud VU medisch centrum (VUmc) topman Elmer Mulder in totaal zo'n 500.000 euro meekreeg nadat hij opstapte bij het Amsterdamse ziekenhuis. Medebestuurder Wouter van Ewijk, die met Mulder op 24 augustus opstapte, kreeg geen ontslagvergoeding.

Buitengewoon verlof

Bij het UMCG kregen oud bestuurders Bert Bruggeman en Frans Jaspers ook flinke bedragen mee. Dit zijn echter geen ontslagvergoedingen nmaar zogenoemde ‘buitengewoon-verlofregelingen’ die zouden zijn gebaseerd op afspraken uit het verleden. Medisch Contact berekende de bedragen die beide bestuurders meekregen en stelde dat Bruggeman tot begin 2015 ongeveer 400.000 euro ontvangt. Jaspers, die nog twee dagen in de week als adviseur aanblijft, ontvangt volgens Medisch Contact tot zijn pensionering  ook ‘enkele tonnen’.

Eerder dit jaar bleek dat oud voorzitter raad van bestuur van het Erasmus MC Hans Büller een vertrekregeling had bedongen waarbij zijn salaris van ruim drie ton tot januari 2015 doorbetaald wordt. Daarnaast heeft hij een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangen. Destijds stelde de raad van toezicht dat “in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. De raad merkt verder op dat een sabbatical niet ongebruikelijk is in universitaire kringen.”

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

4 juni 2013

Dat zijn ziekelijke bedragen dan wel principes. En alhoewel ze wellicht op de totale zorgkosten een druppel op de gloeiende plaat zijn, zetten ze wel zoveel kwaad bloed onder de rest van het personeel dat dit soort praktijken echt moeten stoppen.

A3iaan

5 juni 2013

Elke week worden wij met dergelijke berichten geconfronteerd. Ben het volledig met Frank Conijn eens dat dit voor personeel in de zorg geen prettige feiten zijn. En voor de jeugd die denkt aan een baan in de zorg zeker geen aanmoediging. Welke politieke partij durft het aan om dit soort wantoestanden aan de kaak te stellen???? Waarschijnlijk geen 1. Omdat ze dondersgoed beseffen dat ze daarmee hun eigen baantje op het spel zetten!!!! Maar wij, bewoners van dit land en de financiers (door de belastingen en bezuinigingen) moeten dit toch niet langer meer aanvaarden. Is er geen groep te vinden die dit walgelijk gedrag gaat aanpakken???????

van der Sloot

5 juni 2013

Schaamte en minachting aan u dames en heren bestuurders

J'accuse....!

Korving

5 juni 2013

Om een medische term te gebruiken: Kots misselijk word ik hiervan. Het gaat maar door. Er moet toch een oplossing te vinden zijn.

Anoniem

5 juni 2013

Volgens mij zijn bestuurders ook nog gewoon werknemers. dat er bij ontslag een regeling lijkt getroffen lijkt me niet meer dan normaal -- die bij iedereen afschaffen lijkt me niet gewenst! Dat de bedragen soms wel erg oplopen is een tweede en kan slecht worden verkocht als tegelijkertijd de lonen in de sector nauwelijks stijgen en de banengroei tot stilstand is gekomen.

Anoniem

5 juni 2013

Bij het niet goed functioneren, wie dan ook, via uvw, ontslaan en geen ontslagpremie. Overgaan in een uitkering volgens het uvw max. 1600,00 per maand gedurende 3 jaar en een sollicitatie plicht. Na 3 jaar in de bijstand.
Deze regeling geldt voor iedereen, ook kamerleden, ministers, wethouders enz.enz.

Bezorgd

5 juni 2013

Helemaal eens met de reactie van anoniem.Wanneer een werknemer (dus ook bestuurders, maar die zijn vaak niet aangenomen als werknemer door hun bevoorrechte uitzonderingspositie) niet goed functioneert (objectiveerbaar door dossiervorming en jaargespreken met de leden van de RvT, OR en andere staven o.a.), ontslag via UWV. Of een vertrekregeling zoals ook andere werknemers ontvangen, gerelateerd aan de duur van de lengte van het dienstverband. Niet functioneren, met disproportionele vertrekpremies belonen is onbespreekbaar.

Anoniem

5 juni 2013

Wie bepaald de arbeidsvoorwaarden. "Oldboys network"?
Ik doe wat voor jou, jij voor mij? Tijd voor echte regelgeving.
Toezichthouders in hun rol en sancties bij het niet nakomen van afspraken. Wat doet de zorgverzekeraar hiermee.

Anoniem

22 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 23-06-2013 18:11.

Damkat

9 juli 2013

Het is toch belachelijk in deze tijd van crisis, dat personen, die toch al een redelijk inkomen hebben ook nog eens een extraatje mee krijgen, bij hun vertrek. Terwijl deze zelfde mensen bezuinigings plannen maken, waardoor mensen hun baan verliezen. Deze mensen zouden, als zij een beetje rechtvaardig zijn, deze te hoge bonussen of afscheids kadeaus, moeten weigeren. De regering zou deze hoge bedragen moeten verbieden.

Top