ACTUEEL

Oud-VUmc topman krijgt 4 ton vertrekpremie

Voormalig bestuursvoorzitter Elmer Mulder van het VU medisch centrum in Amsterdam heeft vorig jaar een vertrekvergoeding van 433 duizend euro gekregen. Dit blijkt uit de op 29 mei gepubliceerde jaarcijfers over 2012 van het VUmc.

Mulder ontving daarnaast een volledig jaarsalaris van 229 duizend euro, hoewel hij niet het hele jaar als bestuursvoorzitter actief was. Zijn totale bezoldiging inclusief pensioenbijdrage komt daarmee op ruim zeven ton. Bestuurder Wouter van Ewijk, die met Mulder op 24 augustus opstapte, kreeg geen ontslagvergoeding.

Conflict

Zowel de huidige interim-raad van bestuur als de raad van toezicht spreken in het jaarverslag van “een bewogen jaar” voor het VUmc. Het ziekenhuis raakte in opspraak wegens schending van de privacy bij de opnames voor een tv-realitysoap. Nadat de publieke ophef hierover was weggeëbd werd het VUmc onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in verband met een slepend conflict tussen medisch specialisten. Deze affaire kostte Mulder als bestuursvoorzitter de kop.

Belangrijke positie

Ondanks dit bestuurlijk falen is de raad van toezicht Mulder “zeer veel dank verschuldigd voor zijn grote inspanningen”. “VUmc heeft door zijn toedoen een belangrijke positie opgeëist binnen de Nederlandse UMC’s”, aldus de raad van toezicht. De bestuurscrisis heeft de nodige inspanningen vereist van de raad van toezicht. Naast de reguliere vergaderingen zijn er in totaal 25 extra vergaderingen en overleggen geweest, zo valt uit het jaarverslag op te maken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Raymond G.

29 mei 2013

Ben buitengewoon trots op dit Protestantse ziekenhuis wat lang geleden is gesticht met collectegeld van gelovige Christenen. De wereld mag zien dat wij wel iemands weten te waarderen en niet meedoen met het socialistische, nihilistische genivelleer. Heel goed VUmc dat u zich niet verleiden in het koor van de jalouzie personen!

Moge God het beste academisch centrum van Nederland dat zoveel geniale wetenschappers heeft geleverd zegenen met Zijn wijsheid en liefde door Jezus Christus, de Masjiach en de Zoon van de Almacht. Zijn Naam heeft de VU het hoge aanzien gegeven in de hele wereld tot hier in Indonesië.

Top