ACTUEEL

Eigen bijdrage spoedeisende hulp van de baan

Mensen die zonder tussenkomst van een huisarts naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis gaan, hoeven daarvoor toch geen eigen bijdrage van 50 euro te betalen. Die maatregel uit het regeerakkoord van VVD en PvdA is juridisch en praktisch niet mogelijk, blijkt uit een brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wilde met de eigen bijdrage voorkomen dat mensen onnodig gebruikmaken van de dure ziekenhuiszorg door zich met te kleine of niet urgente dingen te melden bij de spoedeisende hulp.

Onverzekerde zorg

Wie zich zonder doorverwijzing van de huisarts bij de spoedeisende hulp meldt, is formeel alleen verzekerd als er sprake is van een acute zorgvraag. Bij niet-acute zorg is de patiënt niet verzekerd en kan er ook geen eigen bijdrage worden gevraagd, schrijft Schippers.

Vervolgens constateert ze: “In de praktijk blijken zorgverzekeraars het toch onterecht te vergoeden, terwijl de verzekerde de zorg eigenlijk volledig zelf dient te betalen.” Voor invoering van een eigen bijdrage zou de niet-acute zorg bij de spoedeisende hulp dus eigenlijk eerst als verzekerde zorg moeten worden aangemeld. Maar dat is onwenselijk, omdat het een uitbreiding van het pakket met niet-noodzakelijke zorg betekent.

Voorlichting

Die analyse leidt ertoe dat de eigen bijdrage dus niet wordt ingevoerd voor onterechte bezoekjes aan de spoedeisende hulp. Schippers hoopt nu dat met goede voorlichting mensen zich eerder melden bij de goedkopere huisartsenpost. Die posten moeten ook beter integreren met de spoedeisende hulp, waardoor de patiënt als het mogelijk is bij de goedkoopste van de twee behandeld kan worden.

Besparing

De alternatieve aanpak moet leiden tot minder mensen die zich op eigen houtje zonder echte noodzaak bij de spoedeisende hulp melden. Schippers rekent erop dat dat leidt tot een besparing van 24 miljoen euro, precies het bedrag dat het kabinet dacht te besparen met de opbrengsten van de eigen bijdrage van 50 euro voor onterechte bezoekjes aan de spoedeisende hulp. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

20 juni 2013

De minister poneert een m.i. twijfelachtige stelling, namelijk dat het oneigenlijke gebruik van de SEH voornamelijk bestaat uit hulpvragen voor niet-spoedeisende klachten. Terwijl het volgens mij toch echt zo is, gebaseerd op onderzoek en ervaringen van collega-(para)medici die op een SEH werken, dat het oneigenlijke gebruik bestaat uit hulpvragen voor klachten die wel directe behandeling of advies behoeven, maar behandeling of advies die/dat ook door de huisartsenpost gegeven kan worden.

Top