ACTUEEL

Topinkomens zorgverzekeraars stijgen

Topinkomens zorgverzekeraars stijgen

De bruto inkomens van bestuurders van zorgverzekeraars zijn in 2012 met 4 procent gestegen, zo becijfert NRC Handelsblad op basis van de jaarverslagen. Ook verdienden de grote zorgverzekeraars een kwart tot de helft meer dan de beloningscode, die dit jaar van kracht is geworden, toestaat.

Met een totaalinkomen van 546 duizend euro voert de vertrekkende VGZ-bestuurder Martin Duvivier het beloningslijstje aan, gevolgd door CZ-topman Wim van der Meeren (432 duizend euro) en Menzis-bestuursvoorzitter Roger van Boxtel (384 duizend euro). Opvallend is de vertrekvergoeding van ruim drie ton voor de in april vorig jaar opgestapte VGZ-bestuurder Martin Bontje.

Wopt

Van Achmea-topman Roelof Konterman, voorzitter van de divisie zorg, zijn vooralsnog geen inkomensgegevens bekend. Vorig jaar was Konterman blijkens de jaarlijkse bekendmaking in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) met een jaarsalaris van bijna 513 duizend euro de best verdienende zorgverzekeraar.

‘Verzwijgen’

In het jaarverslag van Achmea is alleen de geaggregeerde bezoldiging van de  zorgtop terug te vinden. Uit het jaarverslag blijkt dat 62 topmanagers bij de zorgdivisie van Achmea voor zo’n 8,9 miljoen euro op de loonlijst staan. Dit komt neer op een gemiddelde beloning van zo’n 144 duizend euro. Voor NRC Handelsblad is deze weergave reden om te schrijven dat Achmea de salarissen van de top “verzwijgt”.

Transparant

Volgens een woordvoerder van Achmea is dit onjuist en geeft Achmea dezelfde informatie als voorgaande jaren. “We zijn volkomen transparant over de inkomens”, aldus de woordvoerder. “In het jaarverslag staat het inkomen van de zorggroep als geheel en de individuele inkomens zijn terug te vinden via de Wopt-lijst van de overheid.”

Normering

Omdat de zorgverzekeraars met collectief geld werken zijn hoge salarissen in de top politiek omstreden. In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), die sinds begin dit jaar van kracht is, geldt dan ook voor zorgverzekeraars een inkomensnorm.  Deze aparte sectorale norm is vastgesteld op 300 duizend euro per jaar. Dit betekent dat de grote zorgverzekeraars komend jaar een kwart tot bijna de helft van hun inkomen moeten gaan inleveren.

Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

17 Reacties

om een reactie achter te laten

weeda

27 juni 2013

zou de skipr redactie even al die jaarverslagen hebben gelezen? of zou ze, net als wij doen, naar de krant moeten verwijzen die dit heeft uitgezocht? #justasking

Anoniem

27 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-06-2013 22:13.

Anoniem

28 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 28-06-2013 10:38.

Anoniem

28 juni 2013

#3 Mw Schippers tolereert geen Turkse zakenvrouw met succes want dat zet kwaad bloed bij de PvdA die helemaal geen marktwerking wil en dat niet aan de achterbvan kan verkopen. Het is een politiek conflict. . Daarom heeft ze haar echtgenoot de klus van Brandjes laten afmaken.

Tijd voor verkiezingen dan komt de grote schoonmaak.

Anoniem

28 juni 2013

waarom ligt de sectorale inkomensnorm bij bestuurders van zorgverzekeraars op 300.000 en die van bestuurders in de zorg op de echte Balkenende norm van ongeveer 195.000? Wat maakt het verschil? Is bestuurder van een zorgverzekeraar een moeilijker vak dan bestuurder van een zorgorganisatie? Of hebben de verzekeraars een invloedrijkere lobby?

Anoniem

28 juni 2013

Anonieme reactie met aankondiging tot vergeldingsacties ?
Waarom verwijderd de Skipr-redactie deze reactie van "anoniem" niet ? Aankondigingen van vergelding (geweld) lijken mij niet gepast en strafbaar ! En dan nederlandse rechters idioten noemen en zich representant noemen van de Turkse gemeenschap. Lijkt mij beetje "achterlijk" Hopelijk zelfreinigend vermogen in de Turkse gemeenschap.

Anoniem

28 juni 2013

Graaien, graaien en nog eens graaien ten koste van de patiënt, ten koste van de burger ten koste van goedwillende kwaliteit nastrevende zorgverleners. Zij die graaien zouden het goede voorbeeld moeten geven. Geen haar op mijn hoofd die zich wil identificeren met de normen en waarden van deze graaiers. Ik wil mijzelf kunnen blijven aankijken wanneer ik in de spiegel kijk.
Ik weet zeker wanneer er eerlijk gehandeld zou worden dan is er meer dan genoeg geld voor onder andere de zorg. Ik vind dat burgers protest zouden moeten aantekenen, gezamenlijk, tegen graaiers!

Anoniem

28 juni 2013

Wie controleert Achmea eigenlijk? De mond vol van transparantie maar de jaarcijfers verhullen de topinkomens. Je krijgt toch de indruk dat VVD politici hun eigen integriteit opofferen aan persoonlijk gewin als je nu leest dat de echtgenoot van Schippers daar werkt en betrokken is bij de overlegronden met Achmea. Ziek ziek ziek

van der Peijl

28 juni 2013

Via de media moet er meer aandacht worden besteed aan deze hoge inkomens. Verzekeringmij. zijn nog nooit te vertrouwen geweest.
En wat betreft de zorgkosten, ik hoor regelmatig zeggen dat ze helemaal niet weten waar al dat geld in de zorg blijft.
Tijd om eens orde op zaken te stellen lijkt me.

Anoniem

28 juni 2013

Deze bedragen zetten de hele affaire rond de schandalige behandeling van onze Aysel Erbudak, die vocht voor onze patiënten door Achmea te dwingen akkoord te gaan met haar alleszins gerechtvaardigde eisen, in een steeds juister perspectief.

Aysel we zijn je niet vergeten en het Slotervaart heeft haar voortbestaan aan jou te danken! Als dank hebben Dees en Jos en een aantal managers jouw goede naam en funktioneren onmogelijk gemaakt.

Wij hebben bewijzen van de betrokkenheid van diverse artsen bij de onderhandelingen met Achmea.
Onderhandelingen waarbij het wisselgeld verdween in de zakken van hen die mediastilte wenste en Aysel verdachte is en buiten spel door de bestuur

Ruilink

28 juni 2013

Die inkomens zijn helemaal niet te hoog. Zorgverzekeraars hebben een enorme verantwoordelijkheid, veel meer als artsen, want ze werken met bedragen van de landsbegroting.

Bovendien ziet de premiebetaler graag waar voor zijn geld wat hij lang niet altijd krijgt bij de zorgverleners, de graaiende artsen, die liever op het golfveld staan dan een extra minuut aan hun patiënte geven.

Wie vind het moeilijk kiezen over norm-inkomens waar de je vrouw zou kunnen vermoorden door medische onkunde zoals sommige artsen dat blijken te kunnen of de ander dat vergrijp ook nog zou moeten financieren, de zorgverzekeraar?

de Vries

28 juni 2013

De een na de andere zorgondernemer neemt een loopje met de wet. En veel artsen willen maar wat graag zorgondernemertje spelen.
Dankzij de verzekeraars is nu aan het licht gekomen dat artsen/ zorgondernemers voor EEN MILJARD hebben gefraudeerd door andere cosmetische ingrepen op te voeren als medische noodzakelijkheden.
Mag daar niet een bescheiden vindersloon tegenover staan?
Iedereen weet onderhand wel dat het de artsen/zorgondernemers zelf zijn geweest die dermate gefraudeerd hebben dat toezicht vanuit de politiek onafwendbaar was. Van enige moraal of ethisch inzicht is nooit sprake geweest bij een zekere minderheid van de artsenstand. Helaas durfde het IZG zijn tanden ook nooit te laten zien en is medeplichtig aan 'de zaken onder de pet houden uit angst zelf de macht kwijt te raken.

Zo heeft het gierend uit de hand kunnen lopen en staan de echte criminelen nog steeds vrolijk te declareren voor hun waardeloze prestaties want voor echte zorg kunnen we beter naar het buitenland gaan of het buiteland hier halen natuurlijk in de vorm van bevlogen artsen uit het Oostblok of van rond de Middellandse Zee.

Anoniem

30 juni 2013

Zo te zien zijn er enkele anonieme verzekeraars actief. Konterman verdient inmiddels waarschijnlijk het dubbele, dus meer dan een miljoen. Daarom laten ze de info maar weg. Het is onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars die uitsluitend werken met publiek geld hiermee weg komen, terwijl alles en iedereen in de zorg wordt aangepakt. En wat je ook van sommige dokters kunt zeggen: dokters en hun ondersteuners verlenen de zorg, niet de verzekeraars. Die zijn alleen maar bezig met het afbreken van zorg. En blijkbaar zonder enige schaamte, want het salaris van Konterman is inmiddels opgetrokken tot een miljoen plus. Risico nihil, want dat is afgewenteld op de instellingen en de zorgverleners. En valt het tegen dan verhogen we gewoon voor het volgend jaar de premie. Winstreserves genoeg om het een paar jaar uit te zingen.

Anoniem

30 juni 2013

@12: u vergist zich. Lees het bericht van ZN over die miljard. Een onterechte declaratie is niet onjuist. Verzekeraars hadden in genoemd jaar hun eigen administratie niet op orde. De NZa beschuldigde de verzekeraars ervan voor een miljard aan fouten te hebben gemaakt. Ik snap dat u zich zorgen maakt om uw baan bij Achmea oid, maar ZN heeft aangegeven dat van die miljard uiteindelijk tenminste 800 miljoen terecht bleek te zijn, ten aanzien van de rest is niet vastgesteld dat sprake is van fraude. Dus u bent of een beetje dom of u werkt voor een framende zorgverzekeraar.

Maat

30 juni 2013

In 2012 zal er door de overheid geen lijst van WOPT-inkomens gepubliceerd worden i.v.m. een omissie bij de vaststelling van de WNT. De transparantie van Achmea is en blijft dus beperkt.

virginia

24 september 2013

en wij maar armoei lijden.eerlijk?gaat onze reacties naar de letters van het onderstaande letters?

virginia

24 september 2013

de letters waren nmlk WC.

Top