ACTUEEL

Tellens en Plantein willen fuseren

Zorggroep Tellens en Plantein willen op 1 juni 2014 fuseren. De twee partijen hebben hun voorgenomen bestuurlijke fusie bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring.

Met de fusie  ontstaat een nieuwe ketenorganisatie in de ouderenzorg in Friesland met een gezamenlijke jaaromzet van 110 miljoen euro en een personeelsbestand van 3000 medewerkers. De nieuwe organisatie levert thuiszorg, zorg in woonzorgcentra, verpleeghuizen en multidisciplinair advies en service aan ruim 2400 ouderen.

Negatief sentiment

Beide organisaties realiseren zich dat schaalvergroting “een negatief sentiment” kan oproepen. Niets doen is inhet licht van het omvangrijke veranderingsproces in de AWBZ en WMO echter geen optie en gaat volgens Tellens en Plantein leiden tot onnodige vernietiging van maatschappelijk kapitaal. De bestuurlijke fusie beoogt juist de door de burgers opgebrachte premies zo effectief en zorgvuldig mogelijk in te zetten. Daarbij speelt in Friesland het probleem van een groeiend aantal kwetsbare ouderen in met name plattelandsgebieden.

ACM

De raden van bestuur van Zorggroep Tellens en Plantein melden hun voornemen zo spoedig mogelijk bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die de plannen op mededingingsrechtelijke aspecten moet beoordelen. Daarna kunnen pas stappen worden ondernomen om de bestuurlijke fusie verder vorm te geven.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

8 juli 2013

Nu nog een defensieve fusie tussen partijen die hetzij "verblijf" of "wonen" delen? Beide functies staan onder druk in de huidige zorghervorming naar " zorg aan huis " en "ambulantisering". Maar misschien is dat in Friesland met veel dunbevolkte gebieden de juiste beslissing. Zo niet dan is " gedeelde smart" geen halve smart, maar verdubbeling van de sores. Voor patienten en verzorgenden/verpleegkundigen toch wel bedreigende operaties. Gaan we niet te snel bij de zorghervorming in de ouderenzorg?

Top