ACTUEEL

Van Rijn schrapt 10 uursgrens pgb

Zo’n 45.000 mensen die per week minder dan 10 uur begeleiding hebben, behouden in 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb), waarmee ze zelf hun zorg kunnen regelen. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS schrapt de 10 uursgrens in het pgb. Hij komt zo tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die hoopte dat de bewindsman een alternatief kon vinden voor deze maatregel. Die was afgesproken in het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in 2012 sloten.

Bekostiging

De hogere kosten die in 2014 door de ingreep voor het pgb moeten worden gemaakt (125 miljoen euro) wil Van Rijn onder meer opvangen door de opbrengst van fraudebestrijding en oneigenlijk gebruik terug te laten vloeien naar de pgb-regeling. Terecht, meent de staatssecretaris "omdat het geld dan alsnog bij mensen terechtkomt waar het in eerste instantie voor bedoeld was". Becijferd is dat het gaat om een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro. Verder worden de pgb-tarieven in 2014 niet verhoogd (60 miljoen) en voor nieuwe cliënten worden de tarieven voor niet-professionele zorg verlaagd (25 miljoen).

Van Rijn is blij met deze oplossing, die is gevonden in overleg met PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. "Met deze oplossing behouden deze mensen hun pgb en versterken we tegelijkertijd de houdbaarheid van de regeling." Hij hoopt verder dat de oplossing bijdraagt "aan een positieve ontvangst van de totale plannen" met het pgb in de Tweede Kamer.

Tevreden

De oppositie reageert tevreden. "Geweldig nieuws", zegt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. "Voor deze groep is het heel moeilijk om op een andere manier passende zorg te krijgen." Linda Voortman (GroenLinks) is blij dat "die idiote 10-uursgrens" van tafel is. Volgens haar is het pgb de beste manier om mensen met een beperking regie over hun leven te geven. Mona Keijzer van het CDA spreekt van een "heel goede zaak". Ze is verder blij dat Van Rijn de fraude gaat aanpakken. Ook D66'er Vera Bergkamp vindt het goed dat serieus werk wordt gemaakt van de aanpak van misbruik. Ze betreurt het wel dat het 10-uurscriterium voor nieuwe gevallen vanaf 2014 overeind blijft. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veenstra

8 juli 2013

En laten we niet vergeten dat de BVKZ hier ook een erg grote rol in heeft gespeeld als mede gesprekspartner, samen met Per Saldo! Jammer dat die hier niet even genoemd worden.

Top