HRM

Achmea bevriest loon voor 15.000 medewerkers

De vijftienduizend werknemers van verzekeraar Achmea krijgen het komende jaar geen loonsverhoging. Dit staat in het cao-resultaat dat Achmea en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV deze week hebben bereikt.

Pensioen

In de nieuwe cao is ook de pensioenregeling aangepast. Medewerkers hoeven minder bij te dragen aan hun pensioenopbouw. De eigen bijdrage daaraan gaat van zes naar vier procent van de pensioengrondslag. De nieuwe regeling gaat uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar en streeft een opbouwpercentage van 2,00 procent na, conform de nieuwe wettelijke eisen. Achmea betaalt jaarlijks een pensioenpremie aan het pensioenfonds. Bij onderdekking is Achmea niet verplicht bij te storten; het beleggings- en indexatierisico liggen in dat geval bij het pensioenfonds.

Cao-afspraken

Verder ontvangen medewerkers in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Dit gaat onder meer over leren, doorontwikkelen  en loopbaanbegeleiding.

De vakbonden leggen de afspraken in september voor aan hun leden. De nieuwe cao loopt van 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Balthasar G.

27 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 28-07-2013 16:33.

Top