ACTUEEL

IGZ verscherpt toezicht op Medsen OOG-apotheek

Medsen OOG-apotheek is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. De veiligheid van de patiënt kan bij de apotheek niet gegarandeerd worden.

Bij een bezoek in november 2012 constateerde de IGZ dat de kwaliteit van de receptverwerking, medicatiebewaking en medicatieoverdracht niet op een aanvaar niveau lag. Bij een hercontrole eind juni 2013 bleek dat hier niets in was verbeterd.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 4 juli 2013 en duurt in eerste instantie zes maanden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hof

2 augustus 2013

Helaas vermeldt het persbericht van IGZ niet dat op basis van bezoek aan de apotheek op 25 juli is geconstateerd dat in korte tijd veel verbeteringen zijn doorgevoerd om de geconstateerde risico's te elimineren of te beheersen.
Het is opmerkelijk dat de brief van IGZ waarin dit is gesteld, is gedateerd: 29 juli terwijl het persbericht de datum 31-07-2013 heeft.
Het ware voor alle betrokkenen beter geweest als het persbericht zich niet had beperkt tot de situatie per eind juni maar de actuele verbeterde situatie per eind juli had weergegeven.

Top