ACTUEEL

Ggz start meldactie voor betere zorg

Het Landelijk Platform GGz is een meldactie gestart om de zorg in de ggz te verbeteren. Ze is vooral op zoek naar voorbeelden van goede zorg.

Aanleiding tot de meldactie zijn de afspraken die in het Bestuurlijk Akkoord ggz 2012 zijn gemaakt om de kostengroei in de ggz te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het Landelijk Platform GGz is daarom gestart met het project Passende zorg en Zelfmanagement. In het kader hiervan gaat het platform samen met het hele ggz-veld “innovatieve zorgvormen inventariseren, testen, verder ontwikkelen en verspreiden”. Daarom is het op zoek naar voorbeelden van zorgvormen die gericht zijn op het vergroten van eigen regie, eigen kracht en zelfmanagement van ggz-cliënten en naasten.

Ggz-nieuwe stijl

Op basis hiervan wil het platform criteria samenstellen waaraan die 'ggz-nieuwe stijl' moet voldoen en een breed draagvlak creëren “samen met alle betrokken ggz-veldpartijen van het bestuurlijk akkoord” voor verdere implementatie van innovatieve zorgvormen. De meldactie loopt tot 2 september.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

7 augustus 2013

Een goed initiatief vanuit patienten- en familiebelang gestart. Bij zelfzorg en mantelzorg spelen immers nauwelijks belangen van concurrentie, markt en bedrijfsfilosofie zoals bij zorginstellingen, vrijgevestigd behandelaren en ... zorgverzekeraars. Opvallend is de keuze om deelname te beperken tot partijen die direct betrokken waren bij bestuurlijke akkoorden in de afgelopen jaren. Daarmee wordt de grootste groep zorgverleners, de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz, niet opgeroepen zich in deze actief op te stellen. Immers, zij ontbreken als ondertekenaars van dit akkoord. Toch zou ik verpleegkundig specialisten ggz en verpleegkundigen werkzaam in de ggz willen oproepen om mee te doen. Informeer echter ook of jouw innovatief idee ook jouw geestelijk eigendom blijft. Erkenning als waardevolle beroepsgroep impliceert ook dat je moet opletten dat anderen, zonder bronvermelding, gaan strijken met de eer van een zinvol en innivatief idee. Dat begint mogelijk ook met het volwaardig opnemen van deze twee beroepsgroepen bij overleg over een wenselijke toekomstige ggz.

zwanikken-leenders

7 augustus 2013

Natuurlijk moet iedereen reageren , vooral VOOR patiënten die het ZELF niet kunnen omdat, ze erg ziek zijn .
Dit niet,(kunnen)lezen , geen info hierover hebben.
Bestuurders vul in waar U verantwoordelijk voor bent en waar U en Uw medewerkers goed in bent .
Rietveld

10 augustus 2013

Zeker een goed initiatief. Ik kan de jeugdzorg/GGZ-organisatie waar ik werk (Opvoedpoli/Care Express) gaan aanmelden, want die voldoet aan de door het Platform aangegeven criteria.

Top