ACTUEEL

Ggz stemt in met aangepast bestuurlijk akkoord

De leden van GGZ Nederland hebben op 26 juli tijdens een extra algemene ledenvergadering (ALV) ingestemd met de verlenging en aanpassing van het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ.

Naar voorbeeld van de ziekenhuissector sloot de ggz in 2012 een eerste bestuurlijke akkoord voor 2013 en 2014. Hierin werden ondermeer afspraken gemaakt over ambulantisering van de ggz, het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn, het vergroten van transparantie en het beperken van de groei van de ggz naar 2,5 procent per jaar.

Extra bezuiniging

Minister Schippers van VWS startte eind juni nieuwe onderhandelingen over alle bestuurlijke akkoorden in de zorg, om zo een extra bezuiniging van 1 miljard euro voor de begroting van 2014 te kunnen realiseren.

Akkoord

Ondanks zorgen en kritiek is de achterban van GGZ Nederland akkoord gegaan met dit nieuwe Bestuurlijk Akkoord. De overeenkomst geldt tot en met 2017 en voorziet in een groeiruimte van 1,5 procent in 2014, teruglopend naar 1 procent in de drie jaar erna. Ook is de eerdere bezuiniging op lage ziektelast ingetrokken.

Zekerheid

Met het nieuwe akkoord is er voor de komende jaren meer zekerheid over de financiële ruimte en zijn eerder aangekondigde pakketmaatregelen van de baan. De inhoudelijke doelstellingen van het eerdere akkoord gericht op verbetering van kwaliteit en verhoging van doelmatigheid zijn blijven staan en zijn hier en daar aangescherpt.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top