ACTUEEL

Medewerkers Dichterbij vrezen ontslag

Medewerkers van zorginstelling Dichterbij vrezen ontslag. De raad van bestuur kondigde in juni al een grote reorganisatie aan waarbij banen zouden verdwijnen. De komende weken zijn elf personeelsbijeenkomsten gepland waarin "de strategische richting" wordt besproken. Dat meldt woordvoerder Paul Koopmans desgevraagd aan Skipr. De eerste is op maandagavond 26 augustus.

Door veranderingen in wetgeving is verlies van werkgelegenheid onvermijdelijk, stelt de raad van bestuur van Dichterbij. Zij verwacht dat 12 tot 20 procent van de inkomsten wegvalt. Dat komt neer op zo’n 50 miljoen euro. Met het oog op de nabije toekomst wil de raad van bestuur de organisatie inkrimpen. Tijdens de personeelsbijeenkomsten worden medewerkers op de hoogte gebracht van de richting die de organisatie op wil. Het bestuur heeft zich hier de afgelopen maanden over gebogen. Heel concreet wordt het nog niet, zegt Koopmans. Het gaat om een "doorkijkje" naar de consequenties.

Reorganisatie

In de plannen wordt zoveel mogelijk geld aan de directe zorg besteed; de staf en ondersteunende diensten zullen kleiner worden. Dichterbij verwacht dat in de hele organisatie aanpassingen nodig zijn. Ook in de zorg met verblijf voor kinderen en volwassenen.  De bestuurders van Dichterbij verwachten dat de budgetten in de extramurale zorg nog harder teruglopen. “Dat vraagt een sterk ondernemingsgerichte aanpak, meer dan Dichterbij nu kan bieden. Daarom wil de zorgorganisatie deskundigheid inbrengen en een partner zoeken die de bedrijfsvoering gaat doen.”

Samenwerking

Verder zoekt Dichterbij samenwerking met vergelijkbare organisaties om haar positie in specialistische zorg versterken. Ook hier staan de tarieven zwaar onder druk, aldus Dichterbij.

Dichterbij ondersteunt in het stroomgebied van de Maas mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. De organisatie heeft zo’n 5.000 cliënten.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 augustus 2013

Zijn de huidige generatie bestuurders van instellingen die nu of binnenkort om ver vallen wel in staat om deze klus te klaren? Ze hebben een opgaande tijd mee gehad waar het niet op kon aan geld en goederen. Gezonde verstand was soms ver te zoeken.
En nu moeten ze het roer omgooien. Hoe geloofwaardig zijn ze met hun riante beloningen bonussen dienstauto . 15 jaar geleden vielen deze bestuurders toen nog directeur genoemd onder de cao
Helaas is de kwetsbare mens en de werker op de directe werkvloer die de pijn gaan voelen.

Anoniem

26 augustus 2013

Dichterbij, tot anderhalf jaar geleden een prachtige organisatie, die stond voor de cliënt en medewerker, is met de nieuwe raad van bestuur verworden tot een chaotisch, zonder enige visie, aangestuurde puinhoop. Al anderhalf jaar roepen de bestuurders 'bezig te zijn met een reorganisatie'. Waar die toe moet leiden, is niet duidelijk. Steeds weer zoeken de bestuurders de media op om hun 'inzichten' te delen, daarbij vergetende dat zij met hun eigen medewerkers, cliënten en verwanten zouden moeten overleggen, zij zijn immers Dichterbij. Nee, liever weer de heren van de raad van bestuur in de schijnwerpers, mede op advies van enkele duur betaalde communicatie-adviseurs, die geen enkele binding met de organisatie, de zorg, de cliënten of de medewerkers hebben. Interne communicatie is er nauwelijks; medewerkers moeten in de krant lezen dat de raad van bestuur meldt dat hun baan in gevaar komt. De sterk uitgedunde directie bestaat enkel nog uit enkele meelopers, die bang voor hun baan zijn, en dus niets ondernemen en al helemaal niet kritisch zijn op deze afbraak. Tja, en dan hebben we het nog niet gehad over de gigantische hoeveelheid externe 'adviseurs' op het centraal bureau. Kosten hiervan lopen in de miljoenen. Waar hun adviezen toe leiden, blijft onduidelijk. Ondanks een tweehoofdige raad van bestuur met, inderdaad, zeer forse salarissen en auto's, is men dus niet in staat zelfstandig beleid te ontwikkelen voor de toekomst. Ook intern lijkt er niemand geschikt te zijn om hier iets zinnigs over te zeggen? Nu gaat de raad van bestuur wederom externe adviseurs inhuren om de organisatie 'commerciëler' te maken. Een gotspe! Het geld dat aan deze adviseurs betaald gaat worden, is AWBZ-geld, geld van de cliënten van Dichterbij. Zij betalen dus voor een commerciëlere organisatie? Vindt de centrale cliëntenraad dit goed? Dat kan toch niet waar zijn?! Ongelooflijk om te zien/lezen dat een raad van bestuur al anderhalf jaar er een gigantische puinhoop van maakt, zonder enige visie of inzicht, zonder enig resultaat en dat de Raad van Toezicht niet ingrijpt. Ik leef mee met de cliënten en hun ouders/verwanten en de medewerkers. Dat er iets moet en gaat veranderen in de zorg is duidelijk. Maar de wijze waarop deze raad van bestuur met deze, voorheen mooie organisatie, omgaat en zonder kennis van zaken iedereen in de problemen brengt, is ongehoord.

HENK EN INGRID EN FATIMA EN MEHMED

27 augustus 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-08-2013 10:46.

Anoniem

27 augustus 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-08-2013 10:46.

Anoniem

27 augustus 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-08-2013 10:46.

Mol

27 augustus 2013

Ik schrik toch wel even van deze reacties!
Nee het is niet fijn om zonder werk te komen voor mij nu de tweede keer in 2 jaar tijd, maar dit gaat zo niet zo helpen.
Ga de gesprekken eerst aan en laat je adviseren .
Dit taalgebruik is ongepast en dat van mensen uit de zorg?
We moeten met zijn allen bezuinigen dat staat als een paal boven water.
Afzetten tegen bestuurders die zelf ook geen kant opkunnen gaat niet helpen, misschien kan je beter meedenken en je boosheid omzetten in creativiteit.

Anoniem

27 augustus 2013

Jammer dat men de raad van bestuur niet vertrouwt ,IK vind de trek richting en de actie,s wel positief klinken maar ben natuurlijk benieuwd naar de uitkomst en vind ook dat communiseren niet dichterbij zijn sterkste punt is .Maar ik vertrouw erop dat we er goed uitkomen .Zeker voor de client
En je kunt niet alles wat de regering regelt op het bordje van de Raad van bestuur leggen .
Ik denk dat we beter met zijn alle kunnen protesteren of reageren naar de 1ste en 2de kamer .
Want deze zien de gevolgen van hun miljoenen bezuinigen niet . En ik ben bang da er vele kwetsbare mansen in de problemen komen .Die wij straks wer moeten helpen en of dit ter langer lets dan geld op heft geleverd is maar de vraag.

Anoniem

29 augustus 2013

Helaas wordt de verandering mede veroorzaakt door een besluit van de regering.
Want organisaties worden geconfronteerd met forse bezuinigingen.
Is trouwens niet alleen bij Dichterbij, maar ook andere zorgaambieders krijgen ermee te maken.
Het enigste waar we mogelijk verlichting door krijgen is misschien minder afdragen voor buitenland

Top