ACTUEEL

IGZ acht zorg in abortusklinieken verantwoord

De zorg in abortusklinieken in Nederland voldoet aan de randvoorwaarden voor veilige zorg. De klinieken leven de wettelijke voorschriften na en staan open voor verbeteringen die de kwaliteit van de zorg nog beter waarborgen. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ onderzocht in 2012 en 2013 alle veertien abortusklinieken in Nederland. Alle klinieken beschikken over goede dossiers met daarin de belangrijke toestemmingsverklaring van de patiënt. De voorlichting, begeleiding en nazorg voor patiënten is goed geregeld. De klinieken passen de verplichte vijf dagen beraadtermijn na het eerste bezoek aan de arts goed toe en ze voldoen aan de registratieplicht. Dat heeft de inspectie vastgesteld.

De inspectie sprak tijdens het onderzoek met bestuurders, artsen en verpleegkundigen. Ook woonde de inspectie in elke kliniek behandelingen bij, werden vijf willekeurige dossiers bestudeerd en werden protocollen, apparatuur en de bouwkundige voorzieningen bekeken.

Ruim 90 procent van de zwangerschapsafbrekingen in Nederland wordt in een gespecialiseerde kliniek uitgevoerd.

Verbeterpunten

Het hanteren en naleven van de laatste nieuwe richtlijnen voor infectiepreventie en medicatieveiligheid was echter nog niet in alle klinieken een automatisme. Desondanks was er nergens sprake van onverantwoorde zorg. Uit audits en (onaangekondigde) controlebezoeken is gebleken dat de verbeteringen inmiddels zijn gerealiseerd.

De inspectie blijft de klinieken steekproefsgewijs met onaangekondigde bezoeken toetsen op die onderdelen waar de patiëntveiligheid het meest kwetsbaar is. Daarnaast houdt de inspectie het gebruikelijke toezicht op de klinieken, op basis van meldingen en de gegevens van de wettelijk verplichte kwartaalrapportages.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top