ACTUEEL

Gemeenten vrezen opeisen zorg via rechter

Gemeenten vrezen dat burgers via de rechter zorg gaan opeisen waar gemeenten geen geld meer voor hebben. Daarom pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een instantie die in dit soort gevallen kan bemiddelen tussen burgers en gemeenten: een bemiddelaar of ombudsman. Dat meldt de Volkskrant.

Meer mantelzorg

De gemeenten moeten vanaf 2015 meer zorgtaken uitvoeren voor minder geld. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS probeert via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) te bereiken dat er meer zorg door de omgeving wordt geregeld en minder door de overheid. Gemeenten, die de Wmo moeten uitvoeren, kunnen mantelzorg echter niet verplichten.  Zij vrezen dat er veel discussie ontstaat over hoeveel recht op zorg van de gemeente iemand heeft.

Conflictsituaties 

“Er zullen meer conflictsituaties komen. Dan zal uiteindelijk de rechter oordelen”, zegt projectleider WMO Bob van der Meijden van de VNG in de Volkskrant. “Daarom zou het goed zijn als er meer instanties zijn waar de burgers met hun geschil terecht kunnen.” De bemiddeling kan volgens VNG het best worden geregeld in de nieuwe Wmo die binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt.

Staatssecretaris Van Rijn zegt in de Volkskrant geen reden te zien om de wet aan te passen. Gemeenten moeten volgens hem zelf “maximaal investeren” om “onnodige juridisering” te voorkomen. Het staat ze vrij zelf een 'Wmo-ombudsman' in te stellen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

5 september 2013

Dat zorgvragers via de rechter de zorg gaan proberen te krijgen waar ze mensen recht op te hebben, ook volgens de nieuwe normen zoals maatwerk, ligt erg voor de hand. En dat de gemeenten, de VNG dus, dat proberen te vermijden, door al die klachten bij voorbaat richting bemiddeling te sturen, kon je ook zien aankomen. Gemeenten zijn bij hun volle verstand (echt?) akkoord gegaan met het overnemen van een aantal Awbz zorgtaken, zonder dat ze daar voldoende geld voor mee kregen. Toch zullen ze die zorg als Wmo zorg en ondersteuning moeten leveren, op basis van o.a. maatwerk, de vervanger van de compensatieplicht. Wat gemeenten nu waarschijnlijk gaan doen is bij de z.g. kantelgesprekken de zorgbehoefte van zorgvragers zodanig te sturen, dat de kosten die ze moeten maken, binnen het beschikbare budget passen. De niet onafhankelijke ambtenaren die de kantelgesprekken gaan voeren kunnen straks uiteindelijk bepalen dat iemand geen zorgbehoefte heeft waarvan de kosten door de gemeente niet betaald kunnen of zullen worden. Het huidige onafhankelijke indicatie orgaan werd geacht de zorgbehoefte vast te stellen onafhankelijk van de kosten die dat met zich mee zou brengen. De zorgbehoefte bepaalde het benodigde budget. Straks gaan het beschikbare budget de zorgbehoefte bepalen. Mondige zorgvragers of hun vertegenwoordigers zullen dat niet allemaal aanvaarden en naar de rechter stappen.

Gulpen bc

6 september 2013

Kees Marges heeft 100 procent gelijk de jurisprudentie gaat de zorg dan regelen.
Gemeentes niet zeuren dit wilden julie toch.
Arme zorggebruikers zij zullen hun voorzichtige en redelijke mentaliteit moeten inruilen voor een strakke juridische lijn.
Kun je dat niet dan wint de gemeente als nog.

Top