Vastgoed

Apollo werft institutionele beleggers zorgvastgoed

Apollo werft institutionele beleggers zorgvastgoed

Het Apollo Zorgvastgoedfonds, dat op donderdag 19 september wordt gelanceerd, wil een brug slaan tussen zorginstellingen en institutionele beleggers. Daarmee wil het fonds voorzien in de toekomstige vraag naar duurzaam zorgvastgoed.

De oprichters van Apollo Zorgvastgoed zijn Michel van Oostvoorn en Victor Gulickx. Zij beheerden voorheen vastgoedfondsen bij Syntrus Achmea, waaronder het Dutch Achmea Health Care Property Fund.

Enerzijds wil Apollo Zorgvastgoed zorginstellingen helpen met zorghuisvesting en zorgfaciliteiten. "Door de ontwikkelingen in de zorg verandert de vraag. Zorginstellingen anticiperen hierop. Anderzijds biedt het zorgvastgoedfonds institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in de Nederlandse zorgmarkt", zegt Michel van Oostvoorn, medeoprichter van Apollo.

Investeren

"Momenteel heeft Nederland 20 miljard euro aan zorgvastgoed. De komende zes jaar komt hier door demografische ontwikkelingen een financieringsbehoefte van 11 miljard euro bovenop. Deze financieringsbehoefte kan niet meer alleen door banken en corporaties worden gedragen. Hierdoor dreigt er een huisvestingsimpasse in de zorg."

Tegelijkertijd zijn institutionele beleggers op zoek naar solide investeringsmogelijkheden op de Nederlandse vastgoedmarkt, stelt Van Oostvoorn. Zij richten zich op deze markt vanwege de tegenvallende resultaten en perspectieven van kantoren, winkels en bedrijfsruimten. Zorgvastgoed biedt een oplossing volgens Van Oostvoorn. “Het heeft een stabiel rendement door gunstige vraag- en aanbodverhoudingen en langlopende huurcontracten. Daarnaast is de huuropbrengst voor 100 procent inflatie geïndexeerd en is zorgvastgoed nauwelijks conjunctuurgevoelig."

Het Apollo Zorgvastgoedfonds werkt samen met vastgoedspecialist HEVO als strategische partner. HEVO is actief op het gebied van huisvestingsadvies en risicodragend projectmanagement.

Vastgoedkansen in de zorg

Investeren in vastgoed lijkt geen logische zet in de huidige markt. Door hervormingen in de gezondheidszorg en bezuinigingen loopt het aantal cliënten dat in verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg verblijft, de komende jaren in rap tempo terug. Daardoor levert het vastgoed minder op, bleek uit recente berichtgeving. “In ons beleggingsbeleid hebben we vastgelegd dat wij niet beleggen in dit segment", zegt Victor Gulickx, directeur van Apollo Vastgoed, met een verwijzing naar de leegstand in 'oude' verzorgingshuizen die zich richten op de lagere zzp-categorieën. "Onze focus op ligt andere deelmarkten in de zorg. Namelijk de segmenten beschermd wonen, intramurale voorzieningen en genees- en behandelcentra."

Beperkt risico

“Door langlopende huurcontracten is het risico voor beleggers beperkt. Mocht leegstand zich gaan voordoen in onze focussegmenten, wat nu dus niet het geval is en waarvan we op basis van de demografische ontwikkelingen ook niet verwachten dat dit zal gebeuren, dan hebben we een reeks maatregelen om de risico's te beperken”, zegt Gulickx. "Zo is de vraag naar en aanbod van zorg in het gebied van het object vooraf inzichtelijk. Bij het wegvallen van de zorgfunctie is er een plan voor alternatieve aanwending van het object. Verder bestaat er een voorziening in het rendementsmodel voor grootscheepse renovatie van het object om dit aan te passen naar andere zorgfuncties." 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top