ACTUEEL

Specialisten dagen Klink voor de rechter

Minister Ab Klink heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht gegeven de honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten met elf procent te korten, de normtijden van DBC’s te herijken en de ondersteunerscompensatiefactor aan te passen. Klink wil met deze maatregelen een reductie van 375 miljoen euro op de honorariumomzet realiseren. De Orde van Medisch Specialisten is verontwaardigd en stapt naar de rechter.

‘NZa is slaafs’

Een woordvoerder van De Orde zegt in NRC Handelsblad Klink of via een kort geding of via een andere weg voor de rechter te dagen. Daarnaast overwegen de specialisten uit alle overlegorganen en commissies te stappen waar Klink of zijn ambtenaren aan deelnemen. De Orde vindt de NZa slaafs. “De NZa gedraagt zich als een uitvoeringsorgaan van minister Klink”, aldus de woordvoerder in de NRC. De specialisten vinden de maatregelen “onredelijk en onaanvaardbaar” en kunnen zich niet vinden in de ramingen die Klink hanteert. De maatregelen zouden gebaseerd zijn op aannames en rekenmethodes die niet kloppen. Ze vinden het ook onacceptabel dat alle artsen moeten opdraaien voor de kostenoverschrijdingen door enkele groepen specialisten.

Gemiddelde korting van twintig procent

Volgens de NZa is de gemiddelde korting op de honorariumbedragen ongeveer twintig procent. De NZa is op een percentage van elf procent gekomen na het verrekenen van de opbrengst van de andere twee maatregelen. De aanpassing van de compensatiefactoren voor ondersteunende specialismen brengt ruim 150 miljoen euro op en de aanpassing van de normtijden 30,5 miljoen euro. Het overgebleven bedrag, ruim 190 miljoen euro, wordt generiek gekort met een korting van elf procent voor alle prestaties van de specialisten.

Aanpassingen in DBC-pakket 2010

De aanpassingen worden verwerkt in het DBC-pakket 2010. Deze wordt in september ter definitieve consultatie voorgelegd aan de veldpartijen. Deze partijen zijn de afgelopen maanden reeds geconsulteerd over het nieuwe pakket en er is in september dan ook geen ruimte meer om grote aanpassingen in het pakket door te voeren. De raad van bestuur van de NZa neemt in september een besluit over de invoering van het pakket en de tariefmaatregelen en zal dit 1 oktober vaststellen en uitleveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top