ACTUEEL

Hartrevalidatie komt onvoldoende van de grond

Het aantal hartpatiënten dat instroomt in een hartrevalidatieprogramma is de afgelopen jaren onvoldoende gegroeid. Bovendien krijgen patiënten tijdens de revalidatie nog onvoldoende hulp bij het volhouden van een gezonde leefstijl.

Door dit alles is de gezondheidswinst voor mensen na een hartinfarct minder dan mogelijk en wenselijk is. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) op basis van een vervolgonderzoek naar hartrevalidatie.

De IGZ ziet niettemin ook enkele positieve ontwikkelingen. Ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn zich bewuster zijn van de noodzaak van hartrevalidatie. Daardoor is het percentage patiënten dat na een hartinfarct start met hartrevalidatie bij ziekenhuizen met een eigen hartrevalidatieprogramma toegenomen van 57 procent in 2009 naar 64 procent  in 2012. Het percentage verwijzingen van ziekenhuizen zonder eigen programma is ook gestegen, van 66 procent in 2010 naar 70 procent in 2012.

Daarnaast hebben bijna alle instellingen de naleving van de richtlijn Hartrevalidatie verbeterd. Vooral de registratie van leefstijl in het individuele dossier is aanzienlijk verbeterd. Slechts de helft van de instellingen heeft de leefstijlbegeleiding (gericht op roken, overgewicht en lichamelijke inactiviteit) als onderdeel van de revalidatie nog onvoldoende geborgd.

Doorbreken

Toch schort het nog aan daadwerkelijke begeleiding, zodat patiënten het revalidatieprogramma daadwerkelijk volgen en volhouden.  Omdat het vaak gaat om het doorbreken van lang bestaand leefpatronen is intensieve begeleiding van groot belang voor het welslagen van de revalidatie.

De inspectie roept alle betrokken instellingen en beroeps- en brancheorganisaties op zich te blijven inzetten om de instroom en de kwaliteit van hartrevalidatie verder te verbeteren. De IGZ biedt vandaag het rapport aan patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep aan. De Hart&Vaatgroep gaat voor patiënten voorlichtingsmateriaal ontwikkelen over wat hartrevalidatie inhoudt en dat het zeer belangrijk is om deel te nemen aan hartrevalidatie.

Hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van hartpatiënten. Het verkleint de kans op overlijden met 32 procent. Een goede leefstijlbegeleiding tijdens het hartrevalidatieprogramma is mede bepalend voor de prognose van herstel en overleven.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top