ACTUEEL

CBS wijt verliezen thuiszorg aan Wmo

Een derde van de instellingen in de ouderen- en thuiszorg heeft in 2007 verlies geleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijt dit aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die in dat jaar is ingevoerd. Een jaar eerder draaide zeventien procent van de instellingen verlies. Het bedrijfsresultaat is van 429 miljoen (2006) naar 142 miljoen euro gedaald in 2007. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceerde.

Marktwerking stimuleren

Vooral organisaties die huishoudelijke hulp leveren, zijn in de rode cijfers terecht gekomen. Instellingen vervingen massaal hun zorghulpen in loondienst door alfahulpen. Sinds de invoering van de Wmo bepalen gemeenten wie de zorg mag leveren, hoe hoog de vergoeding is en hoeveel zorg een cliënt ontvangt. Met de Wmo wilde de overheid de marktwerking in de ouderen- en thuiszorg stimuleren.  De SP wil juist de marktwerking uit de thuiszorg halen. Fractievoorzitter Agnes Kant: “De marktwerking heeft desastreuze gevolgen gehad. Duizenden ontslagen, slechte arbeidsvoorwaarden, en mindere zorg. Daarom heeft de SP drie initiatiefwetten ingediend om de marktwerking weer uit de thuiszorg te halen.”Gemeenten betaalden in totaal ruim één miljard euro aan de instellingen.

SP fel tegen marktwerking thuiszorg

Volgens bestuurder Jan Verschuren van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) viel de prijsstelling van gemeenten tegen. Op veel plekken moest volgens hem ineens voor een veel lagere prijs zorg worden verleend. In de oude regeling, de AWBZ, lagen de uurlonen zeven euro hoger dan in de nieuwe situatie. Daarnaast bestaan er twee verschillende zorgverleners: een schoonmaker en iemand die daarbij ook op het welzijn van de cliënt let. Die laatste persoon krijgt meer uitbetaald. In de oude situatie waren vooral deze krachten aan het werk. Na de invoering van de Wmo draaiden gemeenten dit om. De SP wil de verplichte aanbesteding schrappen, het basistarief voor hulp in het huishouden vastleggen en van gemeenten eisen dat zij het geld dat zij ontvangen voor de Wmo besteden aan zorg. Kant: “Zo kunnen gemeenten niet meer onder een prijs aanbesteden waardoor bedrijven hun personeel geen CAO-loon kunnen betalen. Kwaliteit krijg je niet door op de prijs te concurreren. Kwaliteit is er door betrokken, goed opgeleide medewerkers”.

Rooskleurig 2009

Uit cijfers van BTN blijkt dat de branche in 2008 voorzichtig bijtrekt. Verschuren: “Al liggen de prijzen nog fors onder de maat.” De thuiszorg moest in 2007 veel onkosten maken om over te gaan op de aanbesteding. “Veel organisaties hebben dit uitbesteed. Dat kostte miljoenen euro's.” In 2009 ziet het er rooskleuriger uit. “We gaan al meer richting nulpunt.” (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top