ACTUEEL

Multi Maatzorg draagt zorgverlening over

Thuiszorginstelling Multi Maatzorg stopt op korte termijn met zorgverlening en zal de cliënten over dragen aan een andere zorgaanbieder. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het besluit om de zorgverlening te staken volgt op een aanwijzing die de staatssecretaris van VWS op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gegeven. Multi Maatzorg moet voor 1 december 2013 zorgen voor een goed functionerend management en de zorg professioneel uitvoeren.
Mede omdat het de organisatie niet gaat lukken om op tijd aan de voorwaarden van de aanwijzing te voldoen, heeft Multi Maatzorg op 6 november 2013 aan de IGZ laten weten de zorgverlening over te dragen. De inspectie zal toezien op een zorgvuldige overdracht.

De IGZ houdt sinds maart 2012 extra toezicht op Multi Maatzorg, mede naar aanleiding van een signaal over de kwaliteit van zorg. Tijdens verschillende bezoeken in 2012 constateerde de inspectie grote risico’s voor de medicatieveiligheid. Toen begin 2013 bleek dat de instelling de medicatieveiligheid onvoldoende had verbeterd, heeft de inspectie in februari voor zes maanden verscherpt toezicht ingesteld. In juli heeft de inspectie de verbeteringen bij Multi Maatzorg getoetst. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat het bestuur en management van Multi Maatzorg de organisatie onvoldoende aanstuurde. De medicatieveiligheid was nog steeds niet op orde.

Onvoldoende geleerd

Ook bleek dat er een groot personeelsverloop was en werd een risicovolle behandeling uitgevoerd door een niet bevoegde medewerker. De continuïteit van de zorg was niet gegarandeerd omdat de zorg voor een aantal cliënten belegd was bij één medewerker voor wie de waarneming niet was geregeld. Verder constateerde de inspectie dat bij Multi Maatzorg onvoldoende werd geleerd van gemaakte fouten.

Verbetering

Multi Maatzorg dient voor 1 december 2013 een dagelijks functionerende bestuurder en vestigingsmanager te hebben. Daarnaast moet voor het personeel een opleidingsplan worden gemaakt en moet waarneming van medewerkers geregeld zijn. Ook moet Multi Maatzorg meldingen analyseren en omzetten in acties voor verbeteringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top