Finance

Contractering ziekenhuizen 2014 nagenoeg rond

Contractering ziekenhuizen 2014 nagenoeg rond

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben de contracten voor 2014 bijna allemaal rond. De afspraak tussen afspraak tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen was om de contractering dit jaar vervroegd te hebben afgerond, zodat zorgverzekeraars per 19 november duidelijkheid konden bieden aan verzekerden.

Niet eerder zijn zorgverzekeraars en ziekenhuizen al in deze periode tot afronding van de onderhandelingen gekomen. Zorgverzekeraars Achmea heeft met 89 van de 91 ziekenhuizen de contracten geheel rond. Achmea is nog in onderhandeling met Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en ziekenhuis de Tjongerschans . zegt Christina Rompa, woordvoerder van Achmea. Zij verwacht dat deze binnenkort ook afgerond zijn. Menzis heeft op drie ziekenhuizen na alle contracten voor 2014 rond. Menzis is nog in onderhandeling met Medisch Centrum Leeuwarden, Radboudumc en Maxima Medisch Centrum. Menzis-woordvoerder Richard Lancée verwacht dat deze binnenkort succesvol worden afgerond. Zorgverzekeraar CZ heeft alle ziekenhuizen voor volgens jaar gecontracteerd, zegt CZ-woordvoerder Els Potma. Met nog enkele ziekenhuizen moeten alleen nog een paar details worden uitgewerkt. Zorgverzekeraar VGZ is “een heel eind” met de contractering, maar doet geen uitspraak over de precieze aantallen.

Omzetgroei

Het is opvallend dat nagenoeg met alle ziekenhuizen de contracten al zijn afgerond. Eerder klaagden ziekenhuisbestuurders over “onredelijke voorstellen” door zorgverzekeraars bij de contractonderhandelingen over de zorginkoop voor 2014. Zorgverzekeraars zouden zo scherp inkopen dat ziekenhuizen hun omzet zien stagneren of zelfs dalen. Dit tot ongenoegen, omdat in de zorgakkoorden voor 2014 een maximale groei van 1,5 procent is afgesproken. In de praktijk blijkt dit mee te vallen. “Gemiddeld blijft het stabiel. Het lijkt naar de nul procent te gaan”, zegt Christina Rompa, woordvoerder van Achmea. De Financiële Zorgthermometer. een kwartaalonderzoek onder de leden van HEAD, vereniging van financieel deskundigen in de zorgsector, schat de omzetontwikkeling voor ziekenhuizen eveneens op nul procent. De NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kan deze cijfers niet bevestigen. omzetontwikkeling zorginkoop 2014 HEAD

"De NVZ heeft geen actueel beeld van wat de gemiddelde cijfers zijn", zegt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst desgevraagd. Een enquête van anderhalve maand geleden liet volgens hem voor 2014 een verwachte omzetgroei zien van tussen de 0 en 1,5 procent. Dit is op basis van slechts 32 ziekenhuizen die destijds hun contracten rond hadden, aldus Van der Horst. Dat er scherp is onderhandeld was naar verwachting. “Je weet niet wat het effect van de geuite onvrede op de onderhandelingen is geweest”. Volgens hem is het in het belang geweest van zowel de ziekenhuizen als zorgverzekeraars om snel klaar te zijn met de contracten voor 2014. De zorgverzekeraars kunnen zo duidelijkheid bieden over de zorgpolissen van komend jaar. Voor ziekenhuizen betekent het rust en duidelijkheid.

Meerjarencontracten

In het kader van rust en duidelijkheid heeft de NVZ meerjarencontracten hoog in het vaandel staan. “Dit is echter nog steeds niet optimaal geregeld”, zegt Van der Horst. Uit een belronde naar CZ, Achmea, Menzis en VGZ blijkt dat het aantal ziekenhuizen dat een contact voor meerdere jaren heeft op één hand te tellen is. CZ heeft “met 3 á 4 ziekenhuizen een contract voor drie jaar, tot 2017”, zegt CZ-woordvoerder Potma. Achmea heeft dit jaar geen nieuwe meerjarencontracten afgesloten. Er zijn wel enkele bestaande die over 2013-2014 liepen. Daarnaast heeft het Zaans MC een vijfjarig contract met Achmea dat tot 2017 loopt. In verband met nieuwbouw en zekerheidseisen die de bank als financier verlangde, had het ziekenhuis destijds zekerheid nodig voor de komende jaren. Als reden dat Achmea liever geen nieuwe meerjarencontracten afsluit, noemt Achmea-woordvoerder Rompa de wijzigingen in de bekostiging die per 2015 ingaan. Vanaf dat moment wordt het tarief van medisch  specialisten meeberekend in de kostprijs voor elke zorgprestatie. Ook Menzis en VGZ hebben geen nieuwe meerjarencontracten afgesloten. “Dit willen we op termijn wel gaan doen, maar we vinden het systeem nu aan teveel veranderingen onderhevig”, zegt  Karen van Rijsewijk, voordvoerder van VGZ.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

albert

27 november 2013

Indien het geen budget betreft is onderhandelen over de prijs toegestaan. Maar dit mag vind ik geen beperkingen opleggen aan het aantal behandelingen nodig voor de verzekerden. Een ieder die verzekerd is moet aanspraak kunnen maken een gelijke behandeling en zorg die in het pakket opgenomen is en..
Een budget is hier dan ook niet acceptabel. Dus een prijs per behandeling.

Top