ACTUEEL

Overdaad aan bestuurders ruïneert Van Foreest

De Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest bevindt zich financieel in zwaar weer. Om te bezuinigen, heeft de instelling een reorganisatie ingezet met als doel weer een gezonde organisatie te worden. Dit meldt webkrant Telstar-online.nl.

Rode cijfers

Nadat Pieter van Foreest jarenlang op te grote voet heeft geleefd, is de instelling in de rode cijfers gekomen. Dit komt door het inhuren van relatief veel externe krachten, investeringen in projecten in het buitenland en overnames van andere zorginstellingen. In de top was echter geen plek voor alle bestuurders. Een aantal  van hen vertrok dan ook, maar niet met lege handen, meldt de krant.

Meer personeel dan cliënten

Het aantal externe krachten wordt zo veel mogelijk afgebouwd. De instelling biedt aanvullende zorg- en dienstverlening aan ruim 3.000 volwassenen met een beperking of ziekte. Dit doet Van Foreest met ruim 3.000 medewerkers en bijna 2.000 vrijwilligers. Ook wordt de technische dienst en de keuken gecentraliseerd en wordt kritisch gekeken naar de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo. In Pijnacker-Nootdorp is Pieter van Foreest één van de gecontracteerde aanbieders hiervoor.

Vasthouden aan oude situatie

Bij de fusies werd vaak bedongen dat de overgenomen zorginstelling onder Pieter van Foreest zou vallen, maar dat verder weinig zou veranderen. Alles zou bij het oude zou blijven zoals de eigen technische dienst, keuken, receptie en administratie. Deze werden zonder uitzondering bekostigd met geld dat in feite voor de zorg was bestemd.

Vraag en aanbod wijken af

Daarnaast kost de landelijke invoering van het zorgzwaartepakket (zzp) de instelling veel geld. De financiering van bedden en plaatsen wordt niet meer bekostigd naar het aanbod, maar naar de zorgvraag van de cliënt. Lege bedden kosten geld. Daarom is het belangrijk dat het aanbod op de vraag aansluit. Pieter van Foreest heeft echter een groot aanbod aan somatische plaatsen (lichamelijke klachten) en lichte zorg. Daarentegen is juist meer vraag naar psychogeriatrische plaatsen (dementie) en zware zorg. De zzp's omvatten wonen, zorg, diensten, dagbesteding en/of behandeling.

Rooskleurig voorstelling van zaken

De reorganisatie en de invoering van de zzp's zou niet ten koste gaan van de handen aan het bed. Deze voorstelling van zaken bleekt te rooskleurig. De leidinggevenden zijn inmiddels herplaatst of boventallig verklaard. Voor hen wordt een andere oplossing voor gezocht buiten Pieter van Foreest.

Vacaturestop

Officieel is er geen vacaturestop, maar wordt er zeer kritisch naar de vacatures gekeken. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en er is nauwelijks budget voor uitzendkrachten. Door de vakantieperiode is er vanzelf een minimale bezetting waardoor de medewerkers alle hulp van familie en vrijwilligers kunnen gebruiken.

Van Foreest is actief in zorginstellingen op zo’n 23 locaties in Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en het Westland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top