ACTUEEL

Behandeling in ziekenhuis kan korter

De behandeling in ziekenhuizen kan aanzienlijk worden verkort. Dat stelt Justin Drupsteen. Hij promoveert donderdag op zijn onderzoek naar patiëntenstromen.

Drupsteen pleit voor betere uitwisseling van informatie tussen afdelingen. Vooral opeenvolgende stappen in een zorgproces kunnen daardoor veel beter op elkaar worden afgestemd. Dat leidt tot een meer gelijkmatige doorstroom van patiënten. Hoewel die afstemming kan leiden tot een minder hoge benutting van sommige capaciteiten, kunnen ziekenhuizen toch goedkoper uit zijn omdat een snelle behandeling eerder wordt vergoed, zo stelt de promovendus.

Onzekerheid

Nu weten de verschillende afdelingen vaak niet waar een patiënt vandaan komt. Evenmin weten ze wat de volgende stappen in het proces zullen zijn. Dat die informatie nu niet wordt gedeeld heeft volgens de promovendus een aantal oorzaken. Zo kent het zorgproces een hoge mate van onzekerheid en worden afdelingen vaak alleen afgerekend op de optimale benutting van hun eigen faciliteiten. Er wordt dus niet gestuurd op het overkoepelende belang, aldus Drupsteen.

Patiëntenstromen

Het antwoord op dat probleem is integratie van planning en beheersing van de ziekenhuiszorg, zo blijkt uit het onderzoek. Drupsteen: “Om stabiele patiëntenstromen te creëren, moet elke afdeling in een ziekenhuis steeds rekening houden met de vorige stap en de vervolgstap. In ziekenhuizen waar de agenda’s van verschillende afdelingen met elkaar worden gedeeld, werkt dat heel goed. Om dat in het oog te houden zouden ziekenhuizen moeten sturen op doorstroming, in plaats van op productie per afdeling.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 november 2013

Dat gaat in tegen het op dit moment erg hippe en modieuze RVE-denken. Daarbij is alleen de eigen toko belangrijk. Het overkoepelende geheel is van minder belang.
Ik ben overigens absoluut geen voorstander van de RVE-tjes

van Spronsen

27 november 2013

Dit lijkt te onderschrijven wat al enige tijd bekent is. Het goed toepassen van TOC en Lean combi vanuit integraal perspectief bekeken. Het gaat niet om het deelresultaat, maar om het resultaat als geheel. RVE's hoeven dit niet in de weg te staan. Daarom was de term, ik meen vanuit Lelystad wel leuk; EVR: eenheden voor verantwoord resultaat.
Ben benieuwd naar dat proefschrift.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

28 november 2013

Geheel met van Spronsen eens! In lijn daarmee: De conclusie is uiterst relevant, maar de oplossing zoals in dit artikel verwoord, mist de essentie. Die is namelijk niet integraliteit van planning, maar een integrale kijk op wat de patient nodig heeft en wat patienten in ziekenhuizen overkomt. Daar integraal naar kijken kan vervolgens leiden tot oplossingen als integrale agenda's en planning, maar moet vooral geen doel op zich worden. Want ook met integrale planning en agenda's kna het patientenperspectief vanuit patientenwaardetoevoeging buiten beeld blijven.....

Cora Postema

28 november 2013

Waar blijven de buurtzorghuizen? Dan ga je alleen voor een ingreep/behandeling naar ziekenhuis. De voor en nazorg vindt plaats in de buurt, thuis om de hoek. Met (huis)artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers die jou al kennen. Die jouw levensomstandigheden en zorggeschiedenis kennen.

Top