ACTUEEL

IGZ onderzoekt strafregime op woonzorgboerderij

Particuliere instellingen die gehandicapten opvangen leveren veelal zorg van onvoldoende kwaliteit. Ouders en oud-medewerkers spreken zelfs van een strafregime bij zorgboerderij ’n Keuningsstee van Zorghoeve Diogenes. Volgens RTL Nieuws zijn er veel klachten over de particuliere instellingen.

Toezicht ontbreekt

Er is geen toezicht op de particuliere opvang. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) grijpt pas in wanneer er meerdere klachten binnenkomen. Kees Korthals, directeur van Stichting Mee, in het RTL Nieuws: “De inspectie komt nu pas achteraf. Ze zouden meer vooraf moeten controleren en ook op het naleven van de gedragscode". Omdat de instellingen werken met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn zij zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Bussemaker wil meer controle

Staatssecretaris Jet Bussemaker pleit voor meer controle. Ze laat uitzoeken hoe zij aanbieders kan dwingen zich te registreren en hoe startende opvangorganisaties getoetst kunnen worden. Bussemaker: “Ik wil een aanpak verkennen waarbij startende organisaties worden getoetst op de aanwezigheid van randvoorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Volgens deze aanpak stuurt de Inspectie aan elke toetredende zorgaanbieder een vragenlijst met betrekking tot het aanwezig zijn van benodigde randvoorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren."

Koude douche

De IGZ heeft meerdere klachten ontvangen over de Drentse zorgboerderij ’n Keunigsstee van Zorghoeve Diogenes. Oud-medewerkers en ouders beschuldigen de directie van een onverantwoord strafregime en onvoldoende begeleiding. Bewoners zouden onder de koude douche worden gezet en moesten plinten poetsen met tandenborstels. Diogenes ontkent de voorvallen. De IGZ onderzoekt de klachten.

Sensatiebeluste berichtgeving

Mediator Van Maren, door Diogenes aangesteld voor klachtenbehandeling en mediarelaties, uit zijn onvrede over de onzorgvuldigheid in de berichtgeving van RTL Nieuws. Hij verwijt RTL Nieuws dat zij zich onvoldoende in de materie verdiept heeft en puur op sensatie uit is. Zo zouden zij het begrip zwaar gehandicapt niet kunnen onderscheiden van licht gehandicapt. Verder besteedt RTL Nieuws geen aandacht aan positieve rapporten over de zorgboerderij. Uit het onderzoek van de arbeidsinspectie bleek bijvoorbeeld dat alles in orde was.

'Camera is op de verkeerde gericht'

Volgens Van Maren moet er niet te zwaar getild worden aan het woord strafregime. Er worden weliswaar straffen, als het doen van de afwas, uitgedeeld op de zorgboerderij, maar het beeld dat geschept wordt over lijfstraffen is onjuist. Van Maren nodigt mensen dan ook uit om te komen kijken naar de zogenaamd vieze kamers. Volgens hem heeft RTL Nieuws de camera op de verkeerde gericht.  Zorgboerderij ’n Keunigsstee is volgens de mediator juist een positief voorbeeld waar geen misstanden plaatsvinden. Maar, zegt Van Maren, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Daarom is er een systeem in het leven geroepen waarbij de raad van commissarissen toezicht op de klachtenbehandeling houdt.

Zorgboerderijen in opspraak

Halverwege juli pleitte Zorgbelang Drenthe al voor meer toezicht op de zorgboerderijen in Drenthe. De organisatie constateerde bij 12 van de 34 zorgboerderijen in Drenthe verbeterpunten. Stichting Zorgboerderijen Drenthe meent echter dat het kwaliteitskeurmerk en het cliëntentevredenheidssysteem de zorg voldoende waarborgen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ghageman

29 maart 2010

ik wil nog even reageren op het stuk van een keuningsstee.De directeur van stichting Mee doet net of er pas de laatste tijd klachten komen over deze zorgboerderij maar ik heb vijf jaar geleden al een klacht ingediend over het sjoemelen met pgb 's maar ook over intimidatie verwaarlozing en mishandelingen.Zelfs vorige jaar nog aangifte gedaan bij de politie waar niets mee gedaan is en wil nu ook van hun weten wat en waar het dossier gebleven.

boer

24 augustus 2012

Ik zit niet op deze kinder boerderij met een van de kinderen, maar weet er een waar hetzelfde speelt. Veel straf, ook lijfelijk, al wordt het ontkent, het gebeurd, zelfs voor de ogen van de ouders, maar dan nog wordt het ontkent bij hogere instanties. Kinderen moeten werk doen die niet mogen,bij machines(vanaf 6 jaar) mensen hebben totaal geen opleidingen om dit te kunnen doen, regering wordt wakker, er kan hier intens veel op bezuinigd worden. Laat er goede instellingen , met verplichte opleidingen komen. De eerste inzet kan goed zijn om te helpen, maar de rest is geldjacht..Kinderen hebben geen begeleiding. Bij minst of geringste moeten ze naar bed, er wordt gemanipuleerd, gedreigd, maar niemand gelooft iets, waar kan je dan nog heen.Soms is het niet mogelijk om zomaar naar een andere zorgboerderij te doen. Laat er heel snel voordat er vele fouten gemaakt worden voor deze kwetsbare kindergroep, mensengroep duidelijke regels komen, plannen en rapporten waarin staat wat gedaan is , zodat er altijd controle is. Nu moeten soms grotere kinderen op meerdere kleinere kinderen passen allen met beperkingen...waar gaat het echt fout>>>moeten we daar op wachten...overheid grijp aub in.

Top