ACTUEEL

Amphia en Lievensberg intensiveren samenwerking

Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout en Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom gaan meer samenwerken op de Intensive Care afdeling (IC) en de acute cardiologie. Door middel van onderlinge afspraken willen de ziekenhuizen de kwaliteit van zorg in West-Brabant verbeteren.

Toepassing op de IC

De overeenkomst houdt in dat intensivisten van beide ziekenhuizen elkaar ondersteunen door telefonisch overleg over patiënten, gebruik van hetzelfde patiëntinformatiesysteem, scholing en inzet van intensivisten bij capaciteitsproblemen.

Samenwerking bij cardiologie

Bij interventiecardiologie, ofwel acute cardiologie,  zijn er gezamenlijke scholings- en opleidingsprogramma’s en wordt gemeenschappelijk onderzoek gedaan. Het Amphia Ziekenhuis heeft een centrumfunctie voor de interventiecardiologie en heeft een vergunning voor het doen van elektrofysiologie (implanteren van defibrillatoren) en cardiochirurgie. Een cardioloog van Lievensberg, werkt een dag per week in Breda. Cardiologiepatiënten die een dotterbehandeling moeten krijgen, verwijst Lievensberg door naar het Amphia Ziekenhuis.

Convenant OK-medewerkers

Beide ziekenhuizen werken al samen met andere ziekenhuizen in het convenant ter verbetering van de arbeidsmarkt voor OK-medewerkers. De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) en vakbond De Unie verzetten zich tegen dit convenant, omdat het kartelvorming zou zijn en niet ten gunste zou komen van de OK-medewerkers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top