ACTUEEL

Realisatie bedden jeugdverslavingszorg sleept voort

Slechts 110 van de driehonderd extra bedden voor de jeugdverslavingszorg, die het ministerie van VWS in 2006 heeft toegezegd, zijn gerealiseerd. Dat meldt Psy.

Regionale spreiding niet rendabel

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester heeft minister Ab Klink vragen gesteld over de extra bedden. Zij suggereerde dat het niet realiseren van het aantal bedden te wijten is aan de regionale spreiding. Bedden worden per 24 per regio verdeeld, dit zou voor instellingen niet rendabel zijn om te financieren.  Klink staat echter achter de regionale spreiding, zodat ouders, verzorgers en familie rechtstreeks bij de behandeling betrokken kunnen zijn. Volgens Klink is er een integrale benadering nodig, omdat veel jongeren niet alleen verslavingsproblemen, maar ook persoonlijkheids-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen hebben. Het realiseren van de toegewezen klinische behandelplaatsen vergt volgens de minister daarom veel tijd. Eind 2011 zouden alle bedden gerealiseerd moeten zijn.

Klink pleit voor samenwerking

Klink stelt dat ook kleine klinieken goed kunnen renderen, zolang de ketenpartners maar samenwerken. Hij spreekt van een samenwerking tussen de jeugdggz, jeugdzorg en andere ketenpartners en een verbinding tussen klinische, poliklinische en ambulante behandeling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top