ACTUEEL

Zorg in ziekenhuizen is opnieuw verbeterd

Zorg in ziekenhuizen is opnieuw verbeterd

De zorg in de ziekenhuizen is in 2012 verbeterd in vergelijking met een jaar eerder. Alles wijst daarop, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maandag. “Bij operaties en in de oncologie is de grootste winst behaald op het gebied van terugdringen van vermijdbare sterfte", staat in de rapportage 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012' van de inspectie.

In 5 jaar tijd halveerde het aantal gevallen. In 2012 overleden 970 mensen door een medische of organisatorische fout, meer dan de helft minder dan de 1970 mensen die door ziekenhuisfouten overleden in 2008, meldde het Nivel afgelopen november al.

Betere samenwerking

In de meeste ziekenhuizen wordt veel meer overlegd door diverse interne partijen, bijvoorbeeld over de behandeling van kanker. Ook werken verschillende zorgverleners meer samen bij geboorten. Door dat laatste is de kans op overlijden of schade voor de baby of de moeder rond de geboorte aantoonbaar kleiner. Het percentage patiënten dat met een herseninfarct binnen een uur na binnenkomst in een ziekenhuis een infuus met de juiste medicijnen kreeg, steeg verder, meldt de IGZ in de rapportage ‘Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012’.

Veiligheid en kwaliteit

Complimenten van de inspectie voor de ziekenhuizen zijn er voor de transparante manier waarop gegevens over de zorg worden gecommuniceerd. De uitkomsten van ‘Het resultaat telt’ worden elk jaar aan de hand van een wisselend thema beschreven. Dit jaar is het thema Internationale vergelijkingen. De inspectie heeft geconstateerd dat Nederland op het gebied van de hoeveelheid beschikbare gepubliceerde kwaliteitsdata op dit moment in een uitzonderlijke positieve positie verkeert. Er zijn wel landen die ook over kwaliteitsregistraties beschikken, maar daarvan zijn de data niet zo toegankelijk als in Nederland.Doordat veel gegevens openbaar zijn, kunnen patiënten de verschillende zorgaanbieders eenvoudig met elkaar vergelijken. “Er wordt in ons land veel geïnvesteerd in veiligheid en kwaliteit van de zorg en ook steeds meer in transparantie” zo staat in het rapport. (ANP/ Skipr)

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

27 januari 2014

Als 2 Boeings 747 hier in Nederland neerstorten heb je echt de poppen aan het dansen in Nederland en hier komen we blijkbaar weg met de bekentenis dat het beter gaat.
Zorgelijk...

brilee

28 januari 2014

Fijn dat de ziekenhuizen nu ook eens positief in beeld zijn! Na alle negatieve berichtgeving over onduidelijke prijsstelling, ontoegankelijke nota's, en onbetamelijk gedrag van artsen of verzekeraars, nu eindelijk een positief geluid, en daarmee een steuntje in de rug voor een ieder die hier zo hard aan werkt binnen de ziekenhuizen!

van Heemstra - ZorgSteedsBeter

28 januari 2014

Beste Mitrasing,
Zou je willen overwegen om je reflecties eens een positieve invalshoek te geven?
Ik word zo verdrietig van jouw veelal sombere kijk op de zaken.
Groet,
Mauk

Anoniem

28 januari 2014

@1 Wij zijn dan ook blij dat de kans dat een boeing neerstort gelukkig velen kleiner is dan de mogelijkheid op een medische of organisatorische fout. Jammer dat u deze statistische realiteit negeert.

Mitrasing

28 januari 2014

@4: En wilt u dit dan ook statistisch corrigeren voor het aantal vliegtuigen dat dagelijks vertrekt vanuit de vliegvelden in Nederland of overvliegen??

Bal

28 januari 2014

@2 Inderdaad heel goed dat de ziekenhuizen en pluim krijgen. Er is de afgelopen 10 jaar enorm veel geinvesteerd in transparantie en de voortdurende roep dat het niet genoeg is helpt weinig--het probleem is eerder dat er teveel en te ongeleide transparantie ontstaat. en dat de gegevensverzamelingen te weinig ook ingezet kunnen worden voor daadwerkelijke verbetering. hier is nog veel te winnen.

@mitrasing. de vergelijking met de luchtvaartindustrie gaat helaas mank.niet vanwege statistiek, maar omdat de aard vvan de activiteit, van het risico en van de problematiek totaal anders is. mensen gaan meestal niet in vliegtuigen om allerlei dingen in hun lijven geprikt te krijgen, stoffen binnengespoten etc. we accepteren daardoor ook minder ongelukken dan in situaties waarin dat wel het geval is. pas op met vergelijkingen die geen hout snijden.

Anoniem

28 januari 2014

Beste Mauk,

Ik ben het zo met je eens. Die droeftoeterige reacties van 4, 5 vaste reaguurders op skipr zijn te vaak van een onbeschrijfelijke sneuheid......

Mitrasing

28 januari 2014

Dit maakt de zorg veiliger: vanaf dag 1 in de opleiding aandacht voor veiligheid, niet alleen in de zorg.:
Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en NLR introduceren onderwijs ‘Patiëntveiligheid’

In december 2013 hebben Erasmus MC, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR en de Hogeschool Rotterdam het vaardigheidsonderwijs ‘patiëntveiligheid’ verzorgd voor toekomstige artsen en verpleegkundigen. Dit onderwijs is gegeven door een multidisciplinair team van docenten, waaronder experts uit de luchtvaart, geneeskunde, verpleging en gedragswetenschappen. Het college werd gegeven aan een gemengde groep van artsen en verpleegkundigen in opleiding. Hiervoor is gekozen om goed aan te sluiten bij de samenstelling van teams van professionals zoals die in ziekenhuizen opereren.

In totaal hebben 400 studenten geneeskunde samen met 80 studenten verpleegkunde zich gebogen over de oorzaken en aanpak van (on)veiligheid in de luchtvaart en zorgpraktijk. Voor de studenten geneeskunde is het college een verplicht onderdeel tijdens het vierde opleidingsjaar. De studenten verpleging hebben dit jaar vrijwillig deelgenomen en er wordt naar gestreefd om deze onderwijsmodule ook structureel in hun opleidingen in te bedden.

Welke opleidingen volgen dit concept?

Van den berg

28 januari 2014

Een van de belangrijkste redenen om te laten zien dat dingen echt beter gaat is om ervan te leren. Als je alle signalen van verbetering negeert, zie je ook nooit wat wel en niet werkt. En het is goed dat er allerlei initiatieven zijn. Geen enkele maakt de zorg in één keer perfect. Geloven in het eigen initiatief (reactie 8) lijkt me geweldig. Denken dat alle andere initiatieven tot niets kunnen leiden, (terwijl ze dat aantoonbaar vaak wel doen), omdat je het niet zelf bedacht hebt, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het eigen idee. Lijkt me niet slim. De uitdaging is echt groot genoeg voor iedereen. Ook voor lessen uit de luchtvaart. (al zou ik persoonlijk oppassen met metaforen #1, deze werkt niet voor mij)

Jansen

28 januari 2014

Geachte heer Mitrasing,

Wat doet u als huisarts eigenlijk om uw vermijdbare sterfte in uw praktijk terug te dringen?
Altijd het vingertje naar de tweede lijn.
Substitutie naar de eerste lijn hoor ik voortdurend, maar als het gaat over veiligheid en het bieden van kwaliteit in de eerste lijn is het akelig stil.

Mitrasing

28 januari 2014

@ Jansen: "Altijd het vingertje naar de tweede lijn."..
Waaruit blijkt dat? In afwachting van uw reactie...

Mitrasing

28 januari 2014

Het voorbeeld van de Boeing haalde ik aan, niet als metafoor, maar om te laten zien hoe verschillend, de media met dergelijk zaken omgaat. We weten wat er gebeurd als er één Boeing neerstort. We praten over “vermijdbare doden” niet over doden of letsel agv high risk operaties die inherent een hoge mortaliteit met zich mee kunnen brengen. In het huidige systeemmodel van de zorg zijn het zorgverzekeraars die eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de ingekochte zorg; zij kopen zorg in namens hun verplicht verzekerden en doen dat obv van kwaliteit en prijs zeggen de persvoorlichter, ook v/d NZ.
We zijn 8 jaar verder: waar blijkt de inkoop op kwaliteit dan uit? Is nu het aantal vermijdbare doden omlaag gegaan door de mensen op de werkvloer of door het aansturende vermogen van zorgverzekeraars?
Het wordt al helemaal een soap als de patiënt zijn schade bij een failliet gegaan ziekenhuis niet kan verhalen terwijl de zorg is ingekocht door zijn zorgverzekeraar. Nee, patiënt wordt blij gemaakt met een dooie mus…: een calamiteitenpotje.

Jansen

31 januari 2014

@Mitrasing
Ik wacht nog vol geduld op uw antwoord. Wat gaat u doen in uw praktijk als huisarts om vermijdbare sterfte terug te dringen? Welke kwaliteitscriteria gaat u openbaar maken zodat uw patienten kunnen zien dat u goede kwaliteit biedt als huisarts

Top