ACTUEEL

Het Gooi krijgt post-infarct polikliniek

Cardiologen van het Flevoziekenhuis in Almere en het Tergooi ziekenhuis in Hilversum en Blaricum gaan nauw samenwerken met de regionale huisartsen en ambulancevoorzieningen. Zij zetten gezamenlijk een post-infarct polikliniek op.

Het samenwerkingsproject, genaamd NVVC Connect, is donderdagavond 13 februari officieel van start gegaan.

NVVC Connect

NVVC Connect is een landelijk project van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Het project heeft als doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct verder te verbeteren. Het acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut infarct.

Een goede organisatie van zorg kan de prognose van patiënten sterk verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie. De zorg omtrent het acuut hartinfarct is in Nederland regionaal georganiseerd. NVVC Connect brengt op regionaal niveau in kaart hoe de zorg rondom het acuut hartinfarct is georganiseerd. Daarvoor worden regionale afspraken geïnventariseerd en bekrachtigd, landelijke prestatie-indicatoren geregistreerd en per regio speerpunten belicht door de gehele zorgketen.

Speerpunten Tergooi en Flevoziekenhuis

De cardiologen van Tergooi en Flevoziekenhuis hebben tijdens de kick off samen met de regionale huisartsen en ambulancevoorzieningen de volgende speerpunten benoemd: scholingsbijeenkomsten, registratie en het opzetten van een post-infarct polikliniek. Gezamenlijk organiseren de partijen nascholingsbijeenkomsten. Een goede transparante registratie moet de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct op een hoger plan tillen. 

Post-infarct kliniek

Een hartinfarct kan het leven van een patiënt en zijn naasten behoorlijk veranderen. Hoewel de patiënt tijdens zijn opname in het ziekenhuis de nodige informatie krijgt, leert de ervaring echter dat de echte vragen pas komen wanneer patiënten thuis zijn. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt een afspraak mee voor de post-infarct polikliniek. De verpleegkundige zal bij de patiënt enkele onderzoeken verrichten en bespreekt met de patiënt de diagnose, behandeling, medicatie, uitslagen van onderzoeken, hoe te handelen als er weer pijn op de borst optreedt, risico's voor een hartinfarct en leefstijlverandering (zoals stoppen met roken, gezonde voeding, bewegen en hartrevalidatie). Voorheen kwamen patiënten pas na 8 weken op het spreekuur, nu gebeurt dit in de regel al na 2 weken. Cardiologen beschouwen dit als “een hele verbetering, aangezien veel zorgen van de patiënt kunnen worden weggenomen en vragen kunnen worden beantwoord”, blijkt uit het persbericht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top