ACTUEEL

NZa pleit voor scherpere pgb-regels

NZa pleit voor scherpere pgb-regels

Zorgkantoren hebben onvoldoende zicht op welke zorg de budgethouder mag inkopen. Hierdoor kunnen zorgkantoren misbruik amper controleren. Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek naar mogelijke risico's op misbruik van zorggeld bij de pgb-regeling.

De NZa adviseert de staatssecretaris om in de regels duidelijker te omschrijven welke zorg een cliënt wel en niet mag inkopen. De huidige regels bieden te weinig handvatten voor zorgkantoren om te controleren of de budgethouder effectieve zorg ontvangt en of deze bij diens indicatie past, stelt de NZa. Het is de taak van zorgkantoren om pgb-uitgaven te controleren en te zorgen dat er geen misbruik van gemaakt wordt.

Pgb-geld

Dit signaal komt kort na het nieuws dat zorgkantoren in 2012 ruim 21,4 miljoen euro als oninbaar moeten afschrijven omdat zij onterecht uitgekeerde pgb’s niet weten terug te vorderen. Het totaalbedrag van 21 miljoen euro is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2011, toen de zorgkantoren 8,2 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde pgb’s moesten laten liggen.

Vervolgonderzoek

In 2014 doet de NZa vervolgonderzoek naar de effecten van de aanpak van pgb-fraude. De NZa brengt onder meer huisbezoeken aan budgethouders en voert bewuste-keuzegesprekken. Ook toetst de NZa of zorgkantoren de aanvraagdocumenten voor een PGB en het budgetplan kritisch checken.

De NZa adviseert zorgkantoren vooraf meer informatie op te vragen over de zorg die budgethouders van plan zijn in te kopen. Zo kunnen zij verdachte signalen bijtijds ontdekken. Daarnaast zouden zorgkantoren beter moeten samenwerken met bijvoorbeeld gemeenten om uitbuiting van kwetsbare budgethouders (zoals ouderen en mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen) te voorkomen.

Wijziging pgb-regeling

Per januari 2015 verandert de pgb-regeling: in plaats van een totaalbudget op hun eigen rekening, krijgen budgethouders dan hun geld via de Sociale Verzekeringsbank waar zij de zorgnota's kunnen indienen. De NZa onderzoekt in 2014 of er bij dit nieuwe systeem van zogenoemde 'trekkingsrechten' ook risico's zijn op mogelijk misbruik van zorggeld.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gorter

5 maart 2014

Een kleine correctie. Volgens het rapport voert de concessiehouder (het zorgkantoor) huisbezoeken uit, niet de NZA.
Het cliƫntperspectief is m.i. wat onderbelicht.
Stel nu dat je een huisbezoek krijgt en de indruk krijgt dat onderzocht wordt of jij een mogelijke fraudeur bent. Versterkt dat de eigen regie?
We hadden eerder een solide regeling moeten ontwikkelen ipv een systeem waar onbedoeld fouten maken gelijkgesteld is aan fraude.

Nathan Gorter
zorgondernemer

Top