Finance

Miljoenenboete voor zorgverzekeraars Achmea

Miljoenenboete voor zorgverzekeraars Achmea

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vijf zorgverzekeraars van Achmea een boete opgelegd van gezamenlijk 3,6 miljoen euro. Naar het oordeel van de toezichthouder zijn er fouten gemaakt in de administratie. Bij Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, OZF, Avéro en Agis waren de jaarstaten over 2011 niet correct ingevuld.

De NZa constateerde in totaal voor 511 miljoen euro aan fouten in de financiële verantwoording. Het betrof rubriceringsfouten die zowel financiële voordelen als financiële nadelen opleverden voor de verzekeraars. De verzekeraars namen bijvoorbeeld in hun verantwoording op wat ze aan budget hadden afgesproken met de ziekenhuizen, terwijl ze alleen mogen noteren wat er aan daadwerkelijk ingediende declaraties vergoed is. Dit kan meer of minder zijn dan de afspraken die zij maakten met de ziekenhuizen.

Winst

"De fouten zijn niet gemaakt om winst te maken", zegt een woordvoerster van de NZa woensdag. "Maar omdat verzekeraars elkaar onderling moeten compenseren, kan het zijn dat andere verzekeraars hierdoor bevoor- of benadeeld zijn."

Om te voorkomen dat zorgverzekeraars niet iemand voor de basisverzekering hoeven te weigeren omdat hij een ziekte heeft, is een vereveningssysteem opgezet dat geld verdeelt onder de zorgverzekeraars. Door fouten in de jaarstaten van een verzekeraar wordt dit systeem verstoord, aldus de zegsvrouw.

Volgens de NZa maakten deze verzekeraars al eerder soortgelijke fouten. Hiervoor kregen zij waarschuwingen van de NZa. Het is voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 dat de NZa boetes uitdeelt voor wanordelijke administratie.

Gecorrigeerd

Achmea erkent dat er fouten zijn gemaakt en betreurt dat, zo stelt het verzekeringsconcern woensdag in een reactie. De betreffende jaarstaten zijn op verzoek van de NZa gecorrigeerd en inmiddels goedgekeurd. Ook zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Volgens Achmea heeft de boete geen gevolgen voor de klant. (ANP/Skipr)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

26 maart 2014

> half miljard aan fouten.... Geen fraude(dat woord is van toepassing bij zorgverleners) maar slechts door enkele imperfecties...
en niemand die het over perverse prikkels heeft..

Drs. de Vries

27 maart 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 27-03-2014 10:29.

Anoniem

30 maart 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 31-03-2014 07:40.

Anoniem

31 maart 2014

De dokters riepen toch al dat het betalingssysteem ingewikkeld was.

Wel lekker sportief van een overheidsorgaan om eerst de regels zo ingewkkeld te maken dat niemand het goed kan doen. En dan boetes opleggen

De Munck

9 april 2014

Er zijn ook fouten gemaakt die een nadeel opleverden wat aangeeft dat er niet direct sprake is van bewust verkeerde handelingen in de administratie. Een artikel met deze kop in de pers kan toch onnodig imago schade oplopen voor Achmea.

Top