ACTUEEL

Specialisten willen en masse samen ondernemen

Specialisten willen en masse samen ondernemen

Bijna negen van de tien vrijgevestigde medisch specialisten willen in 2015 vanuit een gemeenschappelijk medisch specialistisch bedrijf zorg gaan leveren aan het ziekenhuis. Daarmee kiezen de vrijgevestigde artsen in overgrote meerderheid voor continuering van hun huidige fiscale status als ondernemer.

Een en ander blijkt uit een peiling van de Orde van Medisch Specialisten (OMS). De herpositionering van de medisch specialisten is nodig vanwege de invoering van integrale tarieven in 2015. Waar vrijgevestigde artsen -samen goed voor ruim de helft van de circa dertien duizend medisch specialisten- nu nog los van het ziekenhuis afspraken maken met de verzekeraars over hun honorarium, maakt dit vanaf 2015 onderdeel uit van het ziekenhuisbudget. Daarmee komen ook de fiscale ondernemersvoordelen in het gedrang. Een mogelijk antwoord op de nieuwe situatie is het ondernemerschap verruilen voor een loondienstverband binnen het ziekenhuis.

MSB

Blijkens de peiling van de OMS voelt vrijwel geen enkele van de huidige vrijgevestigde specialisten voor loondienst. Een andere mogelijkheid is aandeelhouderschap van artsen. Omdat de huidige wetgeving veel beperkingen verbindt aan aandeelhouderschap in de zorg, is ook het zogeheten participatiemodel voor veel medisch specialisten geen aantrekkelijk alternatief. Blijft over het ‘medisch specialistisch bedrijf’ (MSB). De artsen zijn samen eigenaar van een dergelijk MSB, dat medische diensten aan het ziekenhuis verkoopt.

Afschuiven

Critici vrezen dat de  komst van het MSB de bestuurbaarheid van de ziekenhuizen in gevaar brengt. In het samenwerkingsmodel is het ziekenhuis volledig afhankelijk van het MSB, terwijl de belangen van ziekenhuis en MSB niet altijd gelijk hoeven te lopen. In Het Financieele Dagblad van 29 april wijst jurist Klaas Meersma in dit verband op het gevaar van het afschuiven van kosten, bijvoorbeeld van nieuwe apparatuur.  

Openheid

Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is bezorgd. De branchevereniging van de  zorgverzekeraars laat in het FD bij monde van directeur Pieter Hasekamp weten dat de specialisten zich bij hun keuze voor een nieuw besturingsmodel teveel laten leiden door eigen fiscale belangen. Ook vreest ZN gebrek aan openheid waar het de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en artsenn betreft.

Bestuurskamerdiscussie

De OMS en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vinden de kritiek voorbarig en weinig vruchtbaar. “Het impliciete alternatief van deze financiers is het gedwongen loondienstverband voor alle specialisten”, aldus OMS-woordvoerder Eric Bosman. “En dat verbetert op geen enkele manier de kwaliteit van zorg. We moeten juist af van dit soort zinloze bestuurskamerdiscussies en de samenwerking tussen specialisten en ziekenhuisbestuurders zo goed mogelijk vormgeven.”

Volgens de orde en de NVZ hebben elk van de mogelijke bestuursmodellen voor- en nadelen, die in elk ziekenhuis moeten worden afgezet tegen de lokale situatie.    

 

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 mei 2014

De discussie gaat door maar komt niet verder. Oplossing is wel dat alle ipv de helft van de specialisten in loondienst komt. Dit is eerlijker, transparanter, duidelijker en goedkoper. Wel moeten er dan goede loonafspraken worden gemaakt met al die nieuwe werknemers. Als de ziekenhuizen en de specialisten hier constructief in gaan moet hier toch uit te komen zijn. En dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit is grote onzin, immers het zijn dezelfde specialisten die het werk doen! Als men naast arts zijn graag wil ondernemen doe dit dan bv.in een bedrijf voor apparatuur. Er is nu wel wat bereidheid nodig om te investeren want de beloning zal minder zijn in loondienst maar investeren is toch essentieel in het ondernemerschap?

Wim van der Meeren

1 mei 2014

Dit is een erg ongelukkig debat. Ooit bedoeld om de gelijkgerichtheid van de belangen te bevorderen, werkt het nu totaal verkeerd uit.
Loondienst wordt een mindere optie door de gang van zaken rond de WNT.
Ik snap dat specialisten daar niet enthousiast over worden.
Anderzijds: specialisten zijn geen ondernemers (op een paar na) en vertonen nu onverantwoordelijk gedrag, door hun vermeende eigenbelang boven de bestuurbaarheid van het ziekenhuis te stellen.
De ziekenhuisbestuurder zit in een onmogelijke klem: die is verantwoordelijk voor de sfeer, ook als de medische staf deze bederft.
IK vraag mij af of voldoende specialisten zich realiseren wat er gebeurt als het ziekenhuis, dat ze vaak het hunne noemen, slecht bestuurbaar wordt. De banken kunnen hun relatie met het ziekenhuis herzien.
De gang van zaken rond het failliet gaan van Ruwaard van Putten leert dat het ook met dokters slecht kan gaan als zij onvoldoende leiderschap tonen inzake de bestuurbaarheid van het ziekenhuis.
Niemand wordt vrolijk als hij het gevoel heeft gepakt te worden, maar een te beperkte focus op het ontsnappen aan een maatschappelijk trend is gevaarlijk.
Specialisten claimen een leidende rol in het ziekenhuis.
Prachtig, maar pak dan ook de verantwoordelijkheid.
Wim van der Meeren

Klaas Meersma

1 mei 2014

Het gevaar van het afwentelen van kosten, is een van de vele nadelen van de supermaatschap (en zeker niet het belangrijkste). Ik zou zeggen: doe het jezelf niet aan en doe het het ziekenhuis niet aan. Zie http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2014/4/De-supermaatschap-een-keizer-zonder-kleren-1502473W/

willem wansink

1 mei 2014

1/ Opmerkelijk dat "Anoniem" tot vier keer toe zijn overigens relevante bijdrage kan leveren, in weerwil van de nieuwe regels bij skipr.nl. Nu weten we als lezers nog niet wie wie is.

2/ Ook Wim van der Meeren heeft een punt als hij de begrippen verantwoordelijkheid en bestuurbaarheid noemt. Voorwaarde is wel dat medisch specialisten die zich niet willen conformeren aan een vast dienstverband bij een ziekenhuis, vaker en makkelijker dienen te (kunnen) switchen. Want dat is een nadeel van het huidige maatschapmodel: het heeft iets weg van een (tweede) huwelijk. Mocht een specialist zich toch zelfstandig willen vestigen, en het ondernemersrisico willen lopen, dan kunnen zorgverzekeraars zich wat mij betreft gerust toeschietelijker tonen om nieuwe, innovatieve private initiatieven te honoreren waarvan de medische kwalitatief bij voorbaat boven elke twijfel verheven is.

Frans Philipszoon

1 mei 2014

De essentie lijkt eindelijk te zijn dat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, voor zover mogelijk, prevaleren boven korte termijn financiële zekerheid. Innovatie zal hierdoor sneller realiseerbaar worden.

Veronica van Nederveen

1 mei 2014

De zorg is er voor de patiënten, want zonder patiënten is er geen zorg nodig. Daarom moet bij elke beslissing in de zorg het belang van de patiënt voorop staan.
Goede zorg is teamwerk van zorgverleners en patiënten samen. Bij het vrije ondernemerschap van specialisten staat hun positie voorop en niet de patiënt. Met sub-optimale zorg tot gevolg. Dat maakt de zorg minder effectief en daarmee onnodig duur.
Is dat wat we in NL willen?
Veronica van Nederveen, PA inspire2live.

Martijn Kraa

1 mei 2014

Loondienstverband verbetert de kwaliteit van zorg niet? Een vervelende sneer naar alle hardwerkende specialisten die nu in loondienstverband werken.
Er is nu eindelijk een kans om dat archaïsche gildensysteem op te heffen en alle specialisten in loondienst te nemen. Er ligt 3,5 miljard door ons opgebracht op de plank bij de ZV's. Voldoende om alle maatschappen eens en voor altijd af te kopen dunkt me.
Het belangrijkste is dat we dan eindelijk verlost zijn van de perfide financiële prikkels die in menig spreekkamer nu nog steeds meespelen. Wat een winst!

Jan Bonte

9 mei 2014

Om je dood te lachen... Ik werk zelf in loondienst, maar zie inmiddels ook de nadelen ervan, maar dat terzijde...

Zo'n voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland: Sommige mensen kennen geen enkele vorm van schaamte. De voorzitter van ZN die stelt dat de medisch specialisten als vrije ondernemer zich te veel laten leiden door de eigen financiële belangen.

En dat voor iemand die elke dag een frisse duik neemt in het geldpakhuis van ZN, waar minstens 2 miljard onaangeroerd ligt, en dus niet ten goede komt van de zorg. Hoezo, financiële belangen?

Kan iemand deze man duidelijk maken dat hij een emmer vol boter op zijn hoofd heeft?

Top