Finance

Resultaat VGZ ruim verdrievoudigd

Resultaat VGZ ruim verdrievoudigd

Zorgverzekeraar VGZ, na Achmea de grootste in Nederland, heeft vorig jaar flink meer winst gemaakt. Mede doordat verzekerden minder gebruik hebben gemaakt van zorg dan verwacht, verdrievoudigde het resultaat ruimschoots van 150 miljoen euro in 2012 naar naar 510 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het concern maandag naar buiten bracht.

Dat de zorgkosten lager uitkomen dan verwacht komt volgens een woordvoerder mogelijk door de vergroting van het eigen risico, waardoor mensen minder snel bij de dokter aankloppen, en door inspanningen op het gebied van zorgpreventie in Nederland.

Lagere premie

Meer dan de helft van de winst, 290 miljoen euro, heeft VGZ inmiddels teruggegeven aan haar verzekerden in de vorm van een lagere premie voor 2014. Dat scheelt gemiddeld 86 euro per jaar in de zorgpremie. Ook is de winst gebruikt voor het versterken van de financiële positie van de onderneming.

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. Het concern telde vorig jaar 4,2 miljoen verzekerden en een omzet van 10,9 miljard euro (9,9 miljard in 2012).

Sterke groei

In 2012 zag VGZ zijn winst al verzesvoudigen. De sterk fluctuerende jaarresultaten hebben volgens de woordvoerder te maken met de relatief lage winstmarge ten opzichte van de omzet van de verzekeraar. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

13 mei 2014

Totale reserve is verder opgelopen naar 2+ miljard, 2x hoger dan de solvabiliteitseis..
Geld oppotten en zorg onthouden wegens de eventueel aankomende schade door 3 transities...
Allemaal in het belang van de verzekerde...

Maarten van Wijk

15 mei 2014

De 510 miljoen euro winst over 2013 houdt VGZ gewoon in eigen zak. De suggestie dat hiervan de helft wordt teruggegeven in de vorm van lagere premies is misleidend. Immers, de premie is pas voor 2014 verlaagd en zal dus invloed hebben op het resultaat over 2014. Het is zeer wel mogelijk, dat er door de dalende zorgvraag opnieuw een fraaie winst wordt gepresenteerd.
VGZ heeft genoeg reserves om tegenvallers op te vangen. De 510 miljoen euro zou dus daadwerkelijk volledig moeten worden teruggestort op de rekeningen van de verzekerden. Dan geef je pas invulling aan de slogan: "verzekeraar zonder winstoogmerk"

Top